Mẹo về Cách mạng giải phóng dân tộc bản địa muốn thắng lợi phải đi theo con phố cách mạng vô sản và nêu ý nghĩa Chi tiết Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Cách mạng giải phóng dân tộc bản địa muốn thắng lợi phải đi theo con phố cách mạng vô sản và nêu ý nghĩa Chi tiết được Update vào lúc : 2022-01-24 18:43:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

You đang tìm kiếm từ khóa Cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa muốn thắng lợi phải đi theo con phố cách mạng vô sản và nêu ý nghĩa được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-24 18:43:05 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa muốn thắng lợi phải đi theo con phố cách mạng vô sản

Cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa muốn thắng lợi phải đi theo con phố cách mạng vô sản
Những sáng tạo lý luận của Hồ Chí Minh về phong thái mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa và giá trị thời đại
Phân tích yếu tố Cách Mạng Hồ Chí Minh phải theo con phố CM vô sản nếu muốn thắng lợi?

Hồ Chí Minh với việc đi tìm chân lý thời đại: “Muốn cứu nước không hề con phố nào khác con phố cách mạng vô sản”

Để giải phóng dân tộc bản địa bản địa khỏi ách thống trị của thực dân Pháp, ông cha ta đã sử dụng nhiều con phố gắn với những khuynh hướng chính trị rất rất khác nhau, sử dụng những vũ khí tư tưởng rất rất khác nhau.

Tất cả những trào lưu yêu nước vào thời hạn thời gian cuối thế kỷ XIX, thời gian thời điểm đầu thế kỷ XX, tuy nhiên đã trình làng vô cùng can đảm và mạnh mẽ và tự tin và thỏa sức tự tin, với tinh thần “người trước ngã, người sau đứng lên”, nhưng rốt cuộc đều bị thực dân Pháp dìm trong hiển máu. Đất nước lâm vào cảnh cảnh “tình hình đen tối tưởng như không hề đường ra”. Đó là tình trạng khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ rủi ro không mong muốn không mong ước cục bộ về đường lối cứu nước ở Việt Nam vào thời gian thời điểm đầu thế kỷ XX. Nó nêu lên yêu cầu bức thiết phải tìm một con phố cứu nước mới.

Sinh ra và lớn lên trong toàn cảnh giang sơn đã biết thành trở thành thuộc địa, nhân dân phải chịu cảnh lầm than. Hồ Chí Minh được tận mắt tận mắt tận mắt tận mắt chứng kiến những trào lưu cứu nước của ông cha. Người nhận thấy con phố của Phan Bội Châu chẳng khác gì “đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau” : con phố của Phan Châu Trinh cững chẳng khác gì “xin giặc rủ lòng thương” ; con phố cùa Hoàn Hoa Thám tuy có phần thực tiễn hơn nhưng vẫn mang nặng cốt cách phong kiến.

Chính vì thế, tuy nhiên rất khâm phục tinh thần cứu nước của ông cha, nhưng Hồ Chí Minh không tán thành những con phố của tớ mà quyết tâm ra đi tìm một con phố mới

Trong khoảng chừng chừng 10 năm vượt qua những đại dưong, đến với quả đât cần lao đang tranh đấu ở nhiều lục địa và vương quốc trên toàn toàn thế giới. Nguyễn Ái Quốc đã phối hợp tìm hiểu lý luận và khảo sát thực tiễn, nhất là ở ba nước tư bản tăng trưởng : Anh. Pháp, Mỹ.

Người đọc Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ, tìm hiểu thực tiễn cuộc cách mạng tư sản Mỹ ; đọc Tuyên ngôn dân quyền và nhân quyền của cách mạng Pháp, tìm hiểu cách mạng tư sản Pháp. Người nhận thấy : “Cách mệnh Pháp cũng như cách mệnh Mỹ, nghĩa là cách mệnh tư bản, cách mệnh không đến nơi, tiếng là cộng hòa và dân chủ, kỳ thực trong thì nó tước lục công nông, ngoài thì nó áp bức thuộc địa” Bởi lẽ đó, Người không đi theo con phố cách mạng tư sản.

Hồ Chí Minh thấy được Cách mạng Tháng Mười Nga không riêng gì có là một cuộc cách mạng vô sản, mà còn là một một một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa. Nó nêu tấm gương sáng về yếu tố nghiệp giải phóng những dân tộc bản địa bản địa thuộc địa và “mở ra trước mắt họ thời đại cách mạng chống đế quốc, thời đại giải phóng dân tộc bản địa bản địa”[1].

Người “hoàn toàn tin theo Lênin và Quốc tế thứ ba” chính bới V.I.Lênin và Quốc tế thứ ba đã “bênh vực cho những dân tộc bản địa bản địa bị áp bức”. Người thấy trong lý luận của V.I.Lênin một phương hướng mới để giải phóng dân tộc bản địa bản địa : con phố cách mạng vô sản.

Trong bài Cuộc kháng chiến, Hồ Chí Minh viết : “Chỉ có giải phóng giai cấp vô sản thì mới giải phóng được dân tộc bản địa bản địa, cả hai cuộc giải phóng này chỉ hoàn toàn hoàn toàn có thể là yếu tố nghiệp của chủ nghĩa cộng sản và của cách mạng toàn toàn thế giới”[2].

Vượt qua sự hạn chế về tư tưởng của những sĩ phu và của những nhà cách mạng có Xu thế tư sản đương thời, Hồ Chí Minh đã tới với học thuyết cách mạng của chủ nghĩa Mác Lênin và lựa chọn khuynh hướng chính trị vô sản. Người xác lập: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc bản địa bản địa không hề con phố nào khác con phố cách mạng vô sản”… chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được những dân tộc bản địa bản địa bị áp bức và những người dân dân lao động trên toàn toàn thế giới khỏi ách nô lệ”[3].

Bài tiếp theo

    Cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa trong thời đại mới phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo

    Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa gồm có toàn dân tộc bản địa bản địa

    Cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa nên phải tiến hành dữ thế dữ thế chủ động, sáng tạo và hoàn toàn hoàn toàn có thể giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc

    Cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa phải được tiến hành bằng con phố cách mạng bạo lực

    Kết Luận

Quảng cáo

Báo lỗi – Góp ý

Những sáng tạo lý luận của Hồ Chí Minh về phong thái mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa và giá trị thời đại

Ngày đăng: 27/08/2022 03:07Mặc định Cỡ chữ Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc bản địa bản địa, danh nhân văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn toàn toàn thế giới đã góp sức trọn môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường và góp sức cho việc nghiệp giải phóng dân tộc bản địa bản địa, đem lại môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường ấm no, tự do, niềm sung sướng cho nhân dân Việt Nam. Sự nghiệp cách mạng phong phú, sôi động của Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc bản địa bản địa ta nhiều “Di sản” quý báu, trong số đó, những sáng tạo lý luận của Người về phong thái mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa là một dấu ấn nổi trội, góp thêm phần tạo ra những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam, đồng thời có mức giá trị thời đại thâm thúy.

1. Những sáng tạo lý luận của Hồ Chí Minh về phong thái mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa

Thứ nhất, cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa muốn thắng lợi phải đi theo con phố cách mạng vô sản

Yêu nước và nhất quyết chống giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập lãnh thổ và nền độc lập là truyền thống cuội nguồn cuội nguồn quý báu của dân tộc bản địa bản địa Việt Nam. Phát huy truyền thống cuội nguồn cuội nguồn đánh giặc giữ nước của dân tộc bản địa bản địa, tận mắt tận mắt tận mắt tận mắt tận mắt chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, nhân dân đói khổ lầm than, ngày 5-6-1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm con phố cứu nước mới cho dân tộc bản địa bản địa. Mang trong mình khát vọng giải phóng dân tộc bản địa bản địa, qua nhiều năm dạt dẹo ở quốc tế, Nguyễn Ái Quốc đã tới với chủ nghĩa Mác – Lênin và tìm ra con phố cách mạng đúng đắn – con phố cách mạng vô sản. Người xác lập: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc bản địa bản địa, không hề con phố nào khác con phố cách mạng vô sản”(1). Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con phố cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa theo con phố Cách mạng Tháng Mười Nga (1917), bởi theo Người: “Trong toàn toàn thế giới giờ đây chỉ có cách mệnh Nga là đã thành công xuất sắc xuất sắc, và thành công xuất sắc xuất sắc đến nơi, nghĩa là dân chúng được hưởng cái niềm sung sướng tự do, bình đẳng thật”(2). Con đường giải phóng dân tộc bản địa bản địa theo khuynh hướng cách mạng vô sản, là cuộc cách mạng toàn vẹn và tổng thể, thâm thúy và triệt để. Cuộc cách mạng đó không riêng gì có giải phóng giai cấp, mà gắn sát với nó là giải phóng dân tộc bản địa bản địa, giải phóng xã hội.

Trong quy trình vận dụng lý luận cách mạng vô sản vào Việt Nam, Hồ Chí Minh đã kiên trì khắc phục những trở ngại của khuynh hướng giáo điều, nhấn mạnh yếu tố yếu tố một chiều đấu tranh giai cấp trong nửa sau trong năm 20 và nửa đầu trong năm 30 của thế kỷ XX, làm cho lý luận cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa theo khuynh hướng vô sản có sức sống thỏa sức tự tin, xâm nhập trong phần đông quần chúng nhân dân. Đi theo con phố cách mạng vô sản, Hồ Chí Minh sớm xác lập phương hướng kế hoạch của cách mạng Việt Nam là “làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”(3). Sau khi giành độc lập, phải tiến lên xây dựng CNXH. Bên cạnh đó, Người để nhiều tâm trí vào sự nghiệp cách mạng XHCN và xây dựng CNXH ở Việt Nam, hình thành nên những quan điểm rất là cơ bản về CNXH và con phố tăng trưởng CNXH từ một nước thuộc địa, với những tàn tích phong kiến nặng nề; xác lập những đặc trưng bản chất của CNXH, tiềm năng và bước đi để đạt tới CNXH. Đó là một quy trình cải biến cách mạng lâu dài, gian truân, phải trải qua nhiều đoạn đường rất rất khác nhau, toàn bộ vì sự nghiệp giải phóng con người, làm cho con người tăng trưởng toàn vẹn và tổng thể, có môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường ấm no, tự do, niềm sung sướng.

Cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa theo con phố cách mạng vô sản, tức là độc lập dân tộc bản địa bản địa đi tới CNXH. Độc lập dân tộc bản địa bản địa là yếu tố kiện tiên quyết, là tiền đề đi tới CNXH. Không giành được độc lập dân tộc bản địa bản địa sẽ không còn hề còn gì hết. Độc lập dân tộc bản địa bản địa thể hiện ở đoạn giành và giữ cơ quan ban ngành thường trực dân gia chủ dân, sẵn sàng sẵn sàng tiền đề tăng trưởng CNXH. Nhưng nếu nước độc lập mà dân không hưởng niềm sung sướng, tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì. CNXH là niềm sung sướng, tự do. Vì vậy, phải xây dựng CNXH như thể yếu tố tăng trưởng tất yếu của độc lập dân tộc bản địa bản địa, để bảo vệ độc lập dân tộc bản địa bản địa và tạo ra bước tăng trưởng mới với một trình độ cao hơn của toàn bộ tiến trình cách mạng. Đây đó đó là yếu tố tăng trưởng sáng tạo yếu tố của V.I.Lênin về phong thái mạng không ngừng nghỉ nghỉ – cách mạng dân tộc bản địa bản địa dân chủ và cách mạng XHCN, giữa hai quy trình đó không hề một bức tường thành nào ngăn cách cả.

Thực tiễn này đã cho toàn bộ toàn bộ chúng ta biết, cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa muốn thắng lợi phải đi theo con phố của cách mạng vô sản là một trong những sáng tạo nổi trội về mặt lý luận của Hồ Chí Minh. Chính theo con phố cách mạng vô sản, nhân dân Việt Nam đã làm ra cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 “long trời lở đất”, dẫn tới sự Ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2-9-1945). Trong Tuyên ngôn độc lập đọc trước quốc dân đồng bào vào trong thời gian ngày 2-9-1945, Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và thực sự đã thành một nước tự do độc lập”(4). Với Tuyên ngôn độc lập, Hồ Chí Minh đã tuyên bố với toàn toàn toàn thế giới về quyền độc lập dân tộc bản địa bản địa, thống nhất giang sơn, toàn vẹn lãnh thổ và quyền dân tộc bản địa bản địa tự quyết của dân tộc bản địa bản địa Việt Nam. Trong số đó, độc lập dân tộc bản địa bản địa, độc lập lãnh thổ vương quốc, toàn vẹn lãnh thổ vừa là tiền đề, vừa là yếu tố kiện tiên quyết của chủ trương dân chủ, cho việc xác lập và bảo vệ quyền con người.

Cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, do Đảng và Hồ Chí Minh lãnh đạo đã mở ra thuở nào đại mới cho dân tộc bản địa bản địa Việt Nam – thời đại độc lập dân tộc bản địa bản địa gắn sát với CNXH. Kiên trì với con phố đã lựa chọn, trải qua 30 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, với tinh thần “thà quyết tử toàn bộ chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, “không hề gì quý hơn độc lập, tự do”; trên cơ sở đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng, với sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc bản địa bản địa, quân và dân ta đã lần lượt vượt mặt những kế hoạch trận trận chiến tranh của thực dân, đế quốc, giải phóng dân tộc bản địa bản địa, thống nhất giang sơn. Trong cuộc đấu tranh trường kỳ này, tất khắp khung hình dân Việt Nam đã kiên cường đấu tranh cho độc lập dân tộc bản địa bản địa và tự do cho nhân dân. Quyền vốn dĩ tự nhiên đó của con người Việt Nam, của dân tộc bản địa bản địa Việt Nam được hiệp hội quốc tế đón nhận như thể một trong những tư tưởng lớn của thời đại.

Thứ hai, cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa muốn thắng lợi phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo

Đây là một sáng tạo của Hồ Chí Minh về lý luận cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa. Hồ Chí Minh nhận định rằng, “Cách mệnh trước hết phải có đảng cách mệnh… Đảng có vững cách mệnh mới thành công xuất sắc xuất sắc…”(5). Đảng đó phải được xây dựng theo nguyên tắc đảng kiểu mới của V.I.Lênin, được vũ trang bằng chủ nghĩa Mác – Lênin. Nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng Cộng sản là: Xác định tiềm năng của cách mạng, xây dựng đường lối cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa; thông qua cương lĩnh, tổ chức triển khai triển khai vận động, tập hợp những lực lượng cách mạng, xây dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất. Đối với cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản phải thực thi đồng thời hai trách nhiệm: chống đế quốc và chống phong kiến, giành độc lập dân tộc bản địa bản địa, đem lại tự do và niềm sung sướng cho nhân dân. Cương lĩnh Chính trị thứ nhất được thông qua tại Hội nghị xây dựng Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo đã xác lập: “Đảng là đội tiên phong của vô sản giai cấp”(6). Điều đáng để ý quan tâm là, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định rằng, Đảng không riêng gì có là của riêng giai cấp công nhân, mà của toàn dân tộc bản địa bản địa. Tại Đại hội lần thứ II của Đảng (tháng 02/1951), Hồ Chí Minh phân tích: “Trong quy trình lúc bấy giờ, quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động và của dân tộc bản địa bản địa là một. Chính vì Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, cho nên vì thế vì thế phải là Đảng của dân tộc bản địa bản địa Việt Nam”(7). Năm 1961, khi nhân dân miền Bắc đang thực thi kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, Hồ Chí Minh một lần nữa xác lập: “Đảng ta là Đảng của giai cấp, đồng thời cũng là của dân tộc bản địa bản địa, không thiên tư, thiên vị”(8).

Đó là một Đảng đạo đức và văn minh, được võ trang bằng lý luận Mác – Lênin; có bản lĩnh chính trị vững vàng; đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức trong sáng, kĩ năng trí tuệ dồi dào, biết xử lý và xử lý mọi yếu tố xuất phát từ thực tiễn Việt Nam và theo kịp bước tiến của thời đại. Đảng đó phải xây dựng được một Mặt trận dân tộc bản địa bản địa thống nhất rộng tự do, vững chãi, lâu dài, chân thành, đoàn kết; trong số đó, lực lượng của Đảng là cả dân tộc bản địa bản địa, mọi con dân nước Việt, con Lạc cháu Hồng. Đảng này còn biết tập hợp những lực lượng cách mạng và tiến bộ trên toàn toàn thế giới đấu tranh chống quân địch chung là chủ nghĩa thực dân, vì tiềm năng chung của quả đât tiến bộ là: hòa bình, độc lập dân tộc bản địa bản địa, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Thực tiễn phong phú cách mạng Việt Nam chứng tỏ rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là tác nhân số 1 quyết định hành động hành vi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đồng thời, chính trong quy trình lãnh đạo cách mạng, Đảng đã được tôi luyện, thử thách và không ngừng nghỉ nghỉ trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm tay nghề tay nghề để ngày càng xứng danh với vai trò và thiên chức lãnh đạo cách mạng, xứng danh với việc tin cậy của nhân dân; thông thông qua đó, xác lập một chân lý, “ở Việt Nam không hề một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm tay nghề tay nghề, uy tín và kĩ năng lãnh đạo giang sơn vượt qua mọi trở ngại vất vả, thử thách gay cấn để lấy dân tộc bản địa bản địa đến bến bờ vinh quang, niềm sung sướng”(9).

Thứ ba, cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa là yếu tố nghiệp đoàn kết của toàn dân trên cơ sở liên minh công nông

Sinh thời, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa là yếu tố nghiệp đoàn kết toàn dân, trên cơ sở liên minh công nông làm nòng cốt”… Trong số đó, “thực thi cho được liên minh công nông vì đó là yếu tố bảo vệ chắc như đinh nhất những thắng lợi của cách mạng”(10).

Từ thực tiễn Việt Nam, với tuyệt đại hầu hết dân số là nông dân, Hồ Chí Minh nhận định rằng, nông dân là những người dân dân chịu nhiều tầng áp bức, bị bần hàn hóa nên họ luôn có ý thức phản kháng, sẵn sàng tham gia cách mạng. Do đó, cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa phải có sự tham gia của giai cấp nông dân và là yếu tố nghiệp của toàn dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh xác lập: Nông dân là một lực lượng rất to lớn của dân tộc bản địa bản địa, một liên minh rất trung thành với chủ với chủ của giai cấp công nhân. Muốn kháng chiến kiến quốc thành công xuất sắc xuất sắc, muốn độc lập, thống nhất thật sự, ắt phải nhờ vào lực lượng của nông dân. Đồng bào nông dân sẵn có lực lượng to lớn, sẵn có lòng nồng nàn yêu nước, sẵn có chí khí nhất quyết đấu tranh và quyết tử. Do vậy, yếu tố giải phóng dân tộc bản địa bản địa ở Việt Nam, thực ra là yếu tố nông dân. Nông dân vừa là động lực, vừa là lực lượng phần đông, nòng cốt, và cũng là đối tượng người dùng người tiêu dùng vận động của cách mạng.

Đánh giá cao vai trò, thiên chức của giai cấp nông dân, nhưng Hồ Chí Minh luôn xác lập, giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng và Đảng phải lãnh đạo xây dựng khối liên minh công – nông làm nòng cốt cho Mặt trận Dân tộc thống nhất. Hồ Chí Minh chủ trương vận động, tập hợp rộng tự do những tầng lớp nhân dân Việt Nam, những người dân dân dân mất nước, đang phải chịu thân phận nô lệ, tham gia vào Mặt trận Dân tộc thống nhất, nhằm mục đích mục tiêu lôi kéo sức thỏa sức tự tin của toàn dân tộc bản địa bản địa vào cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do. Đây là yếu tố rất mới, có mức giá trị lý luận và thực tiễn to lớn riêng với cách mạng toàn toàn thế giới, nhất là trào lưu giải phóng dân tộc bản địa bản địa. Đó là yếu tố tương hỗ update kịp thời vào kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin. Có thể nói, riêng với cách mạng Việt Nam, yếu tố của Hồ Chí Minh về yếu tố xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc bản địa bản địa trên cơ sở liên minh công – nông đã được vận dụng một cách dữ thế dữ thế chủ động, sáng tạo trong tiến trình tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa.

Thứ tư, cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa phải được tiến hành bằng con phố cách mạng bạo lực, phối hợp đấu tranh chính trị của quần chúng với đấu tranh vũ trang; thực thi khởi nghĩa từng phần tiến tới tổng khởi nghĩa giành thắng lợi hoàn toàn

Vượt lên tư tưởng của những nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối, Hồ Chí Minh xác lập phương pháp đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa bản địa ở Việt Nam phải được tiến hành bằng con phố cách mạng bạo lực, phối hợp đấu tranh chính trị của quần chúng với đấu tranh vũ trang; thực thi khởi nghĩa từng phần tiến tới tổng khởi nghĩa giành thắng lợi hoàn toàn.

Trên cơ sở nắm vững những nguyên tắc của chủ nghĩa Mác – Lênin, Hồ Chí Minh đã nhận được được thức thâm thúy bản chất của chủ trương thực dân: “Chế độ thực dân, tự bản thân nó, đã là một hành vi bạo lực của kẻ mạnh riêng với kẻ yếu rồi”(11),“lũ giặc cướp nước, chết thì chết, nết không chừa. Càng gần thất bại thì chúng càng hung tàn”(12). Người xác lập: “Độc lập tự do không thể cầu xin mà đã đã có được”. Vì vậy, để thực thi cuộc cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa, cũng như cuộc đấu tranh để bảo vệ độc lập dân tộc bản địa bản địa, bảo vệ CNXH, tất yếu phải “Dùng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng, giành lấy cơ quan ban ngành thường trực và bảo vệ cơ quan ban ngành thường trực”(13).

Quan điểm bạo lực cách mạng của Hồ Chí Minh không hề trái chiều với tinh thần yêu chuộng hòa bình và chủ nghĩa nhân đạo của dân tộc bản địa bản địa Việt Nam mà là yếu tố tiếp nối truyền thống cuội nguồn cuội nguồn nhân nghĩa của cha ông ta. Đối với Hồ Chí Minh, trong cuộc đấu tranh chính nghĩa để giải phóng dân tộc bản địa bản địa, giải phóng giai cấp, việc sử dụng bạo lực cũng nhằm mục đích mục tiêu tiềm năng hòa bình: “Dụng việc binh là việc nhân nghĩa, muốn cứu dân, cứu nước”(14). Theo Người, hòa bình phải là nền hòa bình thật sự, gắn sát với độc lập, độc lập lãnh thổ của Tổ quốc và tự do, dân chủ của nhân dân. Nếu tiềm năng đó không được phục vụ, phương thức tiến hành trận trận chiến tranh tất yếu là bạo lực cách mạng. Đó đó đó là nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp khôn khéo dùng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng của Người.

Tuy tôn vinh vai trò của bạo lực cách mạng nhưng Hồ Chí Minh không tuyệt đối hóa vai trò của bạo lực, của đấu tranh vũ trang trong trận trận chiến tranh cách mạng. Với Người, đấu tranh vũ trang chỉ là một trong những phương pháp để thực thi tiềm năng chính trị của cách mạng. Với tinh thần ấy, sau khi về nước sẵn sàng sẵn sàng giành cơ quan ban ngành thường trực, tháng 12-1944, trên cơ sở nghiên cứu và phân tích và phân tích kỹ tình hình cách mạng trong nước và trên toàn toàn thế giới, Hồ Chí Minh ra Chỉ thị xây dựng đội “Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân”. Người căn dặn: “Chính trị trọng hơn quân sự chiến lược kế hoạch”(15), “tuyên truyền trọng hơn tác chiến”, “người trước, súng sau”. Chỉ thị nêu rõ nguyên tắc xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, phương châm xây dựng ba thứ quân, phương thức hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi là phối hợp quân sự chiến lược kế hoạch với chính trị.

Trong quy trình lãnh đạo đấu tranh giành cơ quan ban ngành thường trực, Hồ Chí Minh và Đảng đã chỉ huy tích cực xây dựng và tăng trưởng lực lượng, để khi có thời cơ sẽ phát động khởi nghĩa vũ trang. Trước hết là xây dựng những vị trí vị trí căn cứ địa, đồng thời mở những lớp đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, huấn luyện cán bộ, xây dựng những tổ chức triển khai triển khai chính trị của quần chúng… Với sự dữ thế dữ thế chủ động, tích cực sẵn sàng sẵn sàng đón chờ thời cơ khởi nghĩa, tháng Tám năm 1945, khi thời cơ đến, lệnh “Tổng khởi nghĩa” được ban ra, chỉ trong mức time gần đầy nửa tháng, toàn nước đã đứng lên giành cơ quan ban ngành thường trực về tay nhân dân.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, thừa kế và phát huy nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp lãnh đạo Tổng khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành thường trực trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Hồ Chí Minh và Đảng Lao động Việt Nam đã triệu tập lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, với ba thứ quân và không ngừng nghỉ nghỉ nâng cao trình độ kỹ thuật, giải pháp của quân đội để vượt mặt những kế hoạch quân sự chiến lược kế hoạch của quân địch; đồng thời, kết phù thích phù thích hợp với xây dựng lực lượng chính trị thỏa sức tự tin của quần chúng để khi thời cơ đến tiến hành tổng tiến công, giành thắng lợi quyết định hành động hành vi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc bản địa bản địa.

2. Giá trị thời đại

Những sáng tạo lý luận của Hồ Chí Minh về phong thái mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa phản ánh nguyện vọng được sống trong độc lập, tự do và công minh, bình đẳng của không riêng gì có dân tộc bản địa bản địa Việt Nam mà còn là một một ý chí, nguyện vọng của mọi dân tộc bản địa bản địa bị áp bức, bóc lột trên toàn toàn thế giới, như Hồ Chí Minh đã xác lập: “toàn bộ những dân tộc bản địa bản địa trên toàn toàn thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc bản địa bản địa nào thì cũng luôn hoàn toàn có thể có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”(16). Có thể nói, giải phóng dân tộc bản địa bản địa là nguyện vọng cháy bỏng hơn bất kể yêu cầu nào khác. Nó là yếu tố kiện tiên quyết cho mọi quyền tự do, dân chủ của con người.

Điều đặc biệt quan trọng quan trọng cần lưu ý, sáng tạo của Hồ Chí Minh không riêng gì có là người xây dựng cơ sở lý luận cho việc nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc bản địa bản địa của Việt Nam mà còn là một một người tổ chức triển khai triển khai và lãnh đạo sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa. Trong quy trình tổ chức triển khai triển khai và lãnh đạo sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa Việt Nam, Hồ Chí Minh đã thể hiện trách nhiệm của người đứng đầu. Người tổ chức triển khai triển khai vừa kháng chiến, vừa kiến quốc với tinh thần “những vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Kháng chiến tuy nhiên tuy nhiên với kiến quốc, đấu tranh tuy nhiên tuy nhiên với xây dựng, cùng một lúc thực thi hai trách nhiệm kế hoạch là nét độc lạ của cách mạng Việt Nam mang dấu tích Hồ Chí Minh. Người xác lập, kháng mặt trận kỳ gian truân, phức tạp, trở ngại vất vả, nhưng nhất định thắng lợi. Lý luận của Hồ Chí Minh về phong thái mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa vốn đã sáng tạo nhưng lại ngày càng sáng tạo hơn vì đã đi vào thực tiễn, được làm phong phú bởi thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 cũng như thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược của nhân dân Việt Nam.

Thực tiễn lãnh đạo toàn dân tộc bản địa bản địa đấu tranh giành độc lập và kháng chiến chống trận trận chiến tranh xâm lược đã làm phong phú thêm lý luận của Người về phong thái mạng và trận trận chiến tranh giải phóng. Từ đó, hoàn toàn hoàn toàn có thể xác lập, những góp sức sáng tạo của Hồ Chí Minh về phong thái mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa, cả thực tiễn và lý luận đã tương hỗ update cho kho tàng lý luận cách mạng toàn toàn thế giới, kho tàng lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin cũng như truyền thống cuội nguồn cuội nguồn dựng nước và giữ nước đầy tự hào của dân tộc bản địa bản địa Việt Nam.

Những sáng tạo lý luận của Hồ Chí Minh về phong thái mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa mang tính chất chất chất chất thời đại thể hiện đậm nét ở đoạn, nó đã tác động thâm thúy đến trào lưu giải phóng dân tộc bản địa bản địa trên toàn toàn thế giới. Nếu như thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã thức tỉnh những dân tộc bản địa bản địa trên toàn toàn thế giới về quyền tự do, độc lập của mỗi dân tộc bản địa bản địa, thì thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, với đỉnh điểm là thắng lợi Điện Biên Phủ đã làm “chấn động địa cầu”, thức tỉnh những dân tộc bản địa bản địa ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ – Latinh vùng lên đánh đuổi thực dân, đế quốc, giành độc lập dân tộc bản địa bản địa.

Trong quy trình lãnh đạo cách mạng, Đảng đã kiên định con phố cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn là: độc lập dân tộc bản địa bản địa gắn sát với CNXH, kiên trì tiềm năng: “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”. Hiện nay, tư tưởng của Người vẫn soi sáng con phố tăng trưởng của cách mạng Việt Nam. Để thực thi tiềm năng xây dựng một nước Việt Nam: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công minh, văn minh, yếu tố quan trọng nhất được Đảng Cộng sản Việt Nam xác lập là: Kiên định tiềm năng độc lập dân tộc bản địa bản địa gắn sát với CNXH.

Để đạt được điều này, hơn lúc nào hết, toàn bộ toàn bộ chúng ta nên phải nắm chắc hạt nhân tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc bản địa bản địa, giải phóng con người, nắm vững phương thức xử lý và xử lý quan hệ dân tộc bản địa bản địa – con người trên cơ sở nhận thức đúng chuẩn điểm lưu ý của dân tộc bản địa bản địa và sự vận động, tăng trưởng của thời đại. Chỉ có như vậy, toàn bộ toàn bộ chúng ta mới thành công xuất sắc xuất sắc trong trách nhiệm đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường để xử lý và xử lý những yếu tố do thực tiễn nêu lên. Đó cũng là một trong những Đk quan trọng nhất bảo vệ cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong hiện tại và tương lai.

————————————-

Ghi chú:

(1) Hồ Chí Minh, Toàn tập, t.11, Nxb Chính trị vương quốc, Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô, 2011, tr.30.

(2), (5) Hồ Chí Minh, Toàn tập, t.2, Nxb Chính trị vương quốc, Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô, 2011, tr.304, 289.

(3), (6), (15) Hồ Chí Minh, Toàn tập, t.3, Nxb Chính trị vương quốc, Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô, 2011, tr.1, 3, 539.

(4), (16) Hồ Chí Minh, Toàn tập, t.4, Nxb Chính trị vương quốc, Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô, 2002, tr.4, 1.

(7), (12) Hồ Chí Minh, Toàn tập, t.7, Nxb Chính trị vương quốc, Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô, 2011, tr.41, 254.

(8) Hồ Chí Minh, Toàn tập, t.13, Nxb Chính trị vương quốc, Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô, 2011, tr.275.

(9) Diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 90 năm xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022).

(10), (13) Hồ Chí Minh, Toàn tập, t.15, Nxb Chính trị vương quốc, Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô, 2011, tr.391, 391.

(11) Hồ Chí Minh, Toàn tập, t.1, Nxb Chính trị vương quốc, Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô, 2011, tr.114.

(14) Hồ Chí Minh, Toàn tập, t.4, Nxb Chính trị vương quốc, Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô, 2011, tr.286.

PGS, TS Nguyễn Danh Tiên – Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị vương quốc Hồ Chí Minh

Theo: lyluanchinhtri

Về trang trướcGửi email In trang

Phân tích yếu tố Cách Mạng Hồ Chí Minh phải theo con phố CM vô sản nếu muốn thắng lợi?

Cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa muốn thắng lợi phải đi theo con phố cách mạng vô sản …

Download

Xem trực tuyến

Tóm tắt nội dung tài liệu

Phân tích yếu tố Cách Mạng Hồ Chí Minh phải theo con phố CM vô

sản nếu muốn thắng lợi?

1. Phân tích những yếu tố cơ bản về phong thái mạng giảI phóng dân tộc bản địa bản địa của TTHCM

1. Cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa muốn thắng lợi phải đi theo con phố cách mạng vô sản.

– Thất bại của những trào lưu yêu nước ở việt nam thời hạn thời gian cuối thế kỷ XIX thời gian thời điểm đầu thế kỷ XX là vì chưa tồn tại

đường lối và phương pháp đúng đắn. Hồ Chí Minh rất khâm phục tinh thần yêu nước của những

người đi trước, nhưng Người không tán thành con phố cứu nước của những vị ấy, mà quyết tâm ra

đi tìm một con phố cứu nước mớị Ra quốc tế tìm hiểu những cuộc cách mạng tư sản lớn trên

toàn toàn thế giới như: cách mạng Pháp, cách mạng Mỹ, tuy đã giành thắng lợi hơn 150 trong năm này mà nhân

dân lao động vẫn khổ và họ đang muốn làm cách mạng lần nữạ Nhận thức được rằng, cách mạng

tư sản chỉ thay thế chủ trương bóc lột này bằng chế chủ trương bóc lột khác tinh vi hơn chứ không xóa khỏi

được áp bức bóc lột, vì thế Người nhận định rằng đó là những cuộc cách mạng không đến nơi, không triệt

để. Do đó, cứu nước theo ngọn cờ của giai cấp tư sản không phải là lối thoát cho dân tộc bản địa bản địa.

– Từ khi đọc được bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về yếu tố dân tộc bản địa bản địa và yếu tố thuộc

địa của Lênin (7-1920), Hồ Chí Minh đã tìm thấy một con phố cứu nước mới: Con đường cách

mạng vô sản. Người đã xác lập: “Muốn cứu nước, giải phóng dân tộc bản địa bản địa không hề con phố nào

khác, con phố cách mạng vô sản”.

2. Các mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa muốn thắng lợi phải do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạọ

– Nguyễn ái Quốc đã xác lập : “Đảng có vững cách mệnh mới thành công xuất sắc xuất sắc,cũng như người cầm

có lái có vững thì thuyền mới chạy… Đảng muốn vững phải có chủ nghĩa làm cốt. Bây giờ học

thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc như đinh nhất, cách mệnh nhất

là chủ nghĩa Lênin”.

– Thực tế đã chứng tỏ : Từ khi Ra đời đến nay Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cách mạng

Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

3. Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa gồm có toàn dân tộc bản địa bản địa

– Cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa như Nguyễn ái Quốc xác lập đó là “việc chung của toàn bộ dân chúng

chứ không phải việc một hai người”, vì vậy phải đoàn kết toàn dân.

– Bên cạnh đó Người cũng nhấn mạnh yếu tố yếu tố sự đoàn kết toàn dân phải nhờ vào đoàn kết là liên minh

công-nông. Bởi theo người : “Công nông là người chủ cách mệnh … Công nông là gốc cách mệnh”.

– Trên cơ sở đó, Người đã chủ trương vận động, tập hợp rộng tự do những tầng lớp nhân dân trong một

mặt trận dân tộc bản địa bản địa thống nhất nhằm mục đích mục tiêu lôi kéo sức thỏa sức tự tin của toàn dân tộc bản địa bản địa, đấu tranh giành độc lập,

tự dọ

4. Cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa nên phải tiến hành dữ thế dữ thế chủ động, sáng tạo và hoàn toàn hoàn toàn có thể giành

thắng lợi trứơc cách mạng vô sản ở chính quốc.

– Quan điểm của Quốc tế Cộng sản nhận định rằng: ” Chỉ hoàn toàn hoàn toàn có thể thực thi hoàn toàn công cuộc giải

phóng những thuộc địa khi giai cấp vô sản giành được thắng lợi ở những nước tiên tiến và phát triển và tăng trưởng”.

– Vận dụng đường lối của Quốc tế Cộng sản vào Đk những nước thuộc địa, Nguyễn ái Quốc đã

kết luận : “sự giải phóng của giai cấp công nhân phải là yếu tố nghiệp của tớ mình giai cấp công

nhân”.

– Do nhìn nhận đúng sức thỏa sức tự tin của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc bản địa bản địa, Nguyễn ái Quốc đã dự

báo : Cách mạng thuộc địa không cần thụ động chờ đón mà hoàn toàn hoàn toàn có thể nổ ra và giành thắng lợi trước

cách mạng vô sản ở chính quốc, đồng thời tác động trở lại cách mạng chính quốc.

– Đây là một yếu tố sáng tạo và có mức giá trị lí luận và thực tiễn to lớn, một góp sức quan trọng

vào kho tàng lí luận của CN Mác -Lênin. Luận điểm này đã được lịch sử cách mạng Việt Nam

chứng tỏ là hoàn toàn đúng đắn.

5. Cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa phải được thực thi bằng con phố bạo lực

– Đánh giá đúng bản chất của chủ nghĩa đế quốc, Hồ Chí Minh đã xác lập: ” Trong cuộc đấu tranh

gian truân chống quân địch của giai cấp và của dân tộc bản địa bản địa, cần dùng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực

phản cách mạng, giành lấy cơ quan ban ngành thường trực và bảo vệ cơ quan ban ngành thường trực”.

– Hình thức của bạo lực cách mạng gồm có cả đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang. Hồ Chí

Minh cũng chỉ rõ: ” tùy tình hình rõ ràng mà quyết định hành động hành vi những hình thức đấu tranh cách mạng thích

hợp, sử dụng đúng và khéo phối hợp những hình thức đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị để giành

thắng lợi cho cách mạng”.

– Tuy nhiên, việc tiến hành trận trận chiến tranh chỉ là giải pháp bắt buộc lúc không hề kĩ năng hòa hoãn

thì Hồ Chí Minh mới quyết định hành động hành vi phát động trận trận chiến tranh.

Trong kháng chiến chống Pháp, Người đã bày tỏ quan điểm: ” Chúng tôi mong đợi ở Chính phủ và

nhân dân Pháp một cử chỉ mang lại hòa bình. Nếu không, chúng tôi nên phải chiến đấu đến

cùng để giải phóng hoàn toàn giang sơn”. Hay trong kháng chiến chống Mỹ, Hồ Chí Minh đã nhiều

lần gửi thông điệp cho những nhà cầm quyền Mỹ đề xuất kiến nghị kiến nghị đàm phán hòa bình để kết thúc trận trận chiến tranh.

– Tư tưởng bạo lực cách mạng và tư tưởng nhân đạo thống nhất biện chứng với nhau trong tư

tưởng Hồ Chí Minh. Người luôn tranh thủ mọi kĩ năng hòa bình để xử lý và xử lý xung đột, nhưng một

lúc không thể tránh khỏi trận trận chiến tranh thì phải dùng bạo lực cách mạng để bảo vệ độc lập, tự do.

Phân tích yếu tố Cách Mạng Hồ Chí Minh phải theo con phố CM vô

sản nếu muốn thắng lợi?

2. Trong những thập niên đầu của thế kỷ 20, cả dân tộc bản địa bản địa hiện giờ hiện giờ đang bị đoạ đày đau khổ dưới ách thống trị

của thực dân Pháp và tay sai, với tấm lòng yêu nước thiết tha Người đã ra đi tìm đường cứu nước,

giải phóng cho dân tộc bản địa bản địa khỏi áp bức bóc lột và Người đã tìm tìm kiếm được con phố cứu nước là con

đường cách mạng vô sản. Người nhận thấy “ Chỉ có Chủ nghĩa xã hội và Chủ nghĩa cộng sản mới

giải phóng được những dân tộc bản địa bản địa bị áp bức, những người dân dân lao động trên toàn toàn thế giới khỏi ách nô lệ”. Việc lựa

chọn con phố Xã hội chủ nghĩa là một phát hiện thiên tài và là góp sức to lớn của Người đối

với cách mạng Việt Nam. Vậy cơ sở nào để Hồ Chí Minh lựa chọn tiềm năng Chủ nghĩa xã hội và

Chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam ?

Cơ sở lý luận để Hồ Chí Minh lựa chọn con phố tăng trưởng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là chủ nghĩa

Mác – Lênin. Đó là vũ khí tư tưởng và lý luận cách mạng khoa học của thời đại đã tương hỗ cho Hồ Chí

Minh lựa chọn con phố cách mạng đúng đắn cho dân tộc bản địa bản địa. Ra đời vào thời hạn thời gian giữa thế kỷ 19, chủ nghĩa

Mác – Lênin đã phục vụ được yêu cầu bức thiết giữa lúc trào lưu chủ nghĩa quốc tế đang khủng

hoảng đường lối, đang trở thành lý luận soi đường và phương pháp đấu tranh cách mạng của giai cấp

vô sản chống lại giai cấp tư sản. Sự Ra đời của nhà nước Xã hội chủ nghĩa thứ nhất trên toàn toàn thế giới

sau cách mạng tháng 10 Nga 1917, là thực tiễn sinh động chứng tỏ bản chất khoa học, cách

mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin , chứng tỏ sự đúng đắn của con người chủ nghĩa vô sản, cách

mạng tháng 10 Nga đã cổ vũ cho những dân tộc bản địa bản địa bị áp bức vùng lên đấu tranh và ý nghĩa của nó đã

được Hồ Chí Minh nhìn nhận : “ Giống như mặt trời chói lọi, cách mạng tháng 10 chiếu sáng khắp

năm châu, thức tỉnh hàng triệu triệu người bị bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa tồn tại

cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn sâu xa như vậy”. Hồ chí Minh đã và đang lựa chọn đi theo con

đường cách mạng toàn toàn thế giới để giải phóng dân tộc bản địa bản địa và tăng trưởng Chủ nghĩa xã hội. Đó là yếu tố lựa chọn

đúng qui luật, thích hợp xu thế lịch sử. Lý luận về Hình thái Kinh tế – Xã hội của chủ nhiã Mác –

Lênin đã chỉ rõ xã hội loài người tăng trưởng theo Xu thế tăng trưởng trải qua 5 hình thức kính tế xã hội

mà hình thức kinh tế tài chính tài chính xã hội sau cao hơn, tiến bộ hơn hình thức kinh tế tài chính tài chính xã hội trước nó. Và thực tiễn,

lịch sử đã và đang chứng tỏ loài người đã trải qua hình thức kinh tế tài chính tài chính xã hội : Cộng sản nguyên thủy,

Chiếm hữu nô lệ, Phong kiến, Tư bản chủ nghĩa và lúc bấy giờ đang là thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa

xã hội. Nếu chủ trương tư bản chủ nghĩa tất yếu Ra đời từ chủ trương phong kiến thì chủ nghĩa tư bản cũng

sẽ xác lập những tiền đề kết quả để tự phủ định nó, và theo Hồ Chí Minh, logic tiến lên xã hội cho

thấy đã tới lúc chủ nghĩa tư bản mở đường cho việc Ra đời một chủ trương xã hội mới là chủ trương xã hội

chủ nghĩa. Tiến lên chủ nghĩa xã hội là qui luật vận động kết quả của lịch sử trên phạm vi toàn thế

giới. Chủ nghĩa Mác – Lênin sẽ là thứ vũ khí lý luận không gì thay thế được, là nền tảng tư tưởng, là

tiềm năng là mặt trời soi sáng cho con phố cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi ở đầu cuối, đó

là chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Ở Hồ Chí Minh, Người tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lênin là

tiếp thu những nguyên tắc cơ bản, tiếp thu phương pháp biện chứng chứ không sao chép giáo điều.

Người vận dụng sáng tạo lý luận về chủ nghĩa không ngừng nghỉ nghỉ vào cách mạng Việt Nam. Người đã

xử lý và xử lý tốt quan hệ giữa giải phóng dân tộc bản địa bản địa và giải phóng giai cấp. Theo Người : “Trong thời

đại ngày này, cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa là một bộ phận khắng khít của cách mạng vô sản

trong phạm vi toàn toàn toàn thế giới. Cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa phải tiến lên thành cách social

chủ nghĩa thì mới giành được thắng lợi hoàn toàn”. Như vậy, cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa không

phải là tiềm năng ở đầu cuối mà nó chỉ là màn giáo đầu của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa và chỉ có

tiến lên chủ nghĩa xã hội thì mới thức sự giải phóng được nhân dân lao động, mới đem lại cuộc

sống ấm no niềm sung sướng cho mọi người.

Chủ nghĩa xã hội là ước mơ của nhân dân lao động trên toàn toàn toàn thế giới, nó trái chiều hoàn toàn với chủ

nghĩa tư bản đầy máu và nước mắt. Đó là máu và nước mắt của giai cấp vô sản, chính quốc và của

nhân dân thuộc địa : Hồ Chí Minh đã nói : Chủ nghĩa đế quốc là con đỉa hai vòi, một vòi hút máu

nhân dân lao động chính quốc, một vòi hút máu nhân dân thuộc địa. Từ tình hình xã hội Việt Nam

yên cầu cách mạng Việt Nam phải xử lý và xử lý hai xích míc đó, phải giành độc lập – tự do, phải xoá

bỏ mọi chủ trương áp bức bóc lột bất công, thiết lập một xã hội công minh nhân ái. Đây cũng là cơ sở

thực tiễn để Hồ Chí Minh lực chọn tiềm năng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Bởi vì chỉ có cách mạng

xã hội chủ nghĩa mới xây dựng được một xã hội tốt đẹp mới xử lý và xử lý được hòa giải và hợp lý cả hai yếu tố

của xã hội Việt Nam bấy giờ. Một khía cạnh khác mà Hồ Chí Minh đã nhận được được thấy là yếu tố cai trị dã

man, những hình thức bóc lột tàn bạo của bọn thực dân riêng với những người dân bản xứ đã làm cho tinh thần

cách mạng thêm mãnh liệt, làm cho ý thức độc lập , tự chủ, tinh thần yêu nước càng trỗi dậy, ở những

dân tộc bản địa bản địa Đông Dương. Người đã kết luận : “ Sự tàn bạo của chủ nghĩa tư bản đã sẵn sàng sẵn sàng đất rồi

chủ nghĩa xã hội chỉ từ phải làm cái việc gieo hạt giống của công cuộc giải phóng nữa thôi”. Đây

là một yếu tố sáng tạo và trọng điểm của Hồ Chí Minh. Chủ nghĩa xã hội Ra đời chính từ

sự tàn bạo của chủ nghĩa tư bản. Tại những nước thuộc điạ những hình thức bóc lột, nô dịch của bọn

thống trị đã làm thể hiện những khuyết tật phải nhân tính bẩm sinh không thể khắc phục được chủ

nghĩa tư bản. Đó là cơ sở để người lao động ý thức, giác ngộ thiên chức lịch sử của tớ trước vận

mệnh vương quốc, dân tộc bản địa bản địa chủ nghĩa xã hội với tư cách là một chủ trương xã hội hoàn toàn hoàn toàn có thể xóa khỏi mọi

xiềng xích, nô dịch, là một xã hội không hề người bóc lột, Người đang trở thành ngọn cờ vẫy gọi những

dân tộc bản địa bản địa thuộc điạ vùng dậy làm cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa để tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Như vậy, sự lựa chọn con phố cách social chủ nghĩa là xuất phát từ tình hình xã hội Việt

Nam, tuy nhiên bên gần đó, sự lựa chọn tiềm năng chủ nghĩa xã hội còn xuất phát từ thực tiễn của những

cuộc cách mạng điển hình trên toàn toàn thế giới. Trải qua bao năm dạt dẹo quốc tế và khảo sát những cuộc

cách mạng điển hình trên toàn toàn thế giới như cách mạng tư sản Pháp 1789, cách mạng tư sản Mỹ 1776,

Cách mạng tháng 10 Nga 1917. Người đã rút ra những kết luận quan trọng. Người đã phát hiện ra

rằng những cuộc cách mạng tư sản như : cách mạng Pháp, Cách mạng Mỹ là những cuộc cách mạng

không triệt để, tuy thành công xuất sắc xuất sắc nhưng không đến nơi đến chốn vì người lao động vẫn chưa hoàn

toàn được giải phóng, xã hội còn đầy bất công. Đảng viên Hồ Chí Minh cơ sở số 1 để xem nhận

tính triệt để của một cuộc cách mạng là qui mô giải phóng nhân dân lao động bị áp bức. Cách

mạng dân chủ tư sản do bản chất của nó, chỉ là yếu tố thay thế hình thức áp bức bóc lột khác và tại bộ

phận người lao động vẫn sống cực khổ. Dưới nhãn quan của Hồ Chí Minh chỉ có cách mạng tháng

10 Nga là triệt để là thành công xuất sắc xuất sắc đến nơi, nhân dân lao động đã được giải phóng và trở thành người

chủ của xã hội. Người đã nhận được được định : “ Trong toàn toàn thế giới giờ đây chỉ có cách mệnh Nga là đã thành

công và thành công xuất sắc xuất sắc đến nơi, nghĩa là dân chúng được hưởng cái niềm sung sướng tự do bình đẳng thật,

không phải tự do và bình đẳng giả dối như đế quốc chủ nghĩa Pháp khoe khoang bên An Nam.

Cách mạng Nga đã đuổi được vua, tư bản, điạ chủ, rồi lại ra sức cho công nông những nước và dân bị

áp bức những thuộc điạ làm cách mệnh để đập đổ toàn bộ đế quốc chủ nghĩa, tư bản và toàn toàn thế giới”. Từ

này mà Người đã lựa chọn con phố cho cách mạng Việt Nam là đi Theo phong thái mạng tháng 10 .

Chính vì vậy cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể nói rằng rằng rằng: muốn đưa cách mạng Việt Nam tới chỗ thành công xuất sắc xuất sắc thì không hề

con phố nào khác ngoài con phố cách mạng vô sản.

Ngày nay trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Một là công cuộc thay đổi lúc bấy giờ, tư tưởng

Hồ Chí Minh vẫn mãi sáng soi cho toàn bộ dân tộc bản địa bản địa đi đến tiềm năng mà. Người đã lựa chọn cho nhân dân

ta từ trong năm 30 của thế kỷ 20. Đảng ta củng cố xác lập lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng

Hồ Chí MInh làm nền tảng tư tưởng, là tiềm năng cho hành vi của Đảngvà cách mạng Việt

nam. Giương cao ngọn cờ tư tưởng Hồ Chí Minh, toàn bộ toàn bộ chúng ta phải kiên trì với tiềm năng đấu tranh dân

tộc gắn sát chủ nghĩa xã hội. Đây là yếu tố lựa chọn duy nhất đúng, là yếu tố có tính nguyên tắc. Phải

giữ vững định lý xã hội chủ nghĩa trong quy trình thay đổi, thay đổi để sở hữu chủ nghĩa xã hội và hơn

chứ không phải để “ đổi màu”. Trong sự nghiệp thay đổi, cần đấu tranh bảo vệ sự trong sáng của

chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là di sản tinh thần quí báu của Đảng và dân tộc bản địa bản địa, tư tưởng đó luôn sống động

mang tính chất chất chất chất khoa học và cách mạng cho nên vì thế vì thế nên phải giữ gìn. Mỗi cán bộ Đảng viên phải thấm

nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh và hành vi theo tư tưởng của Người. Mọi thắng lợi của cách mạng

Việt Nam trong mức time gần 80 năm qua không thể tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh và ngày này tư tưởng đó

tiếp tục sáng soi cho toàn Đảng, toàn Dân trên đoạn đường xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở việt nam,

biến ước mơ cao đẹp “ xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và

giàu mạnh” của Người sớm trở thành hiện thực./

CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI

Câu hỏi: Hãy phân tích đường lối cách mạng Việt Nam được Nguyễn Ái Quốc thể hiện

trong tác phẩm đường cách mạng ?

Trả lời: Trong tác phẩm Đường cách mệnh, điều cốt yếu thứ nhất mà Nguyễn Ái

Quốc yêu cầu cách mệnh nên phải có đó là đảng cách mệnh. Người viết: “Trước hết

phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức triển khai triển khai dân chúng, ngoài thì liên

lạc với dân tộc bản địa bản địa bị áp bức và vô sản mọi nơi”.

Để xác lập được điều này, ngay từ rất sớm, Nguyễn Ái Quốc đã có sự sẵn sàng sẵn sàng

chu đáo về mọi mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức triển khai triển khai, để phát hành một chính Đảng đáp

ứng yên cầu của thực tiễn cách mạng Việt Nam.

Tháng 12-1920, tại Đại hội lần thứ 18 Đảng xã hội Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu

tán thành gia nhập Quốc tế III, và là một trong những người dân dân tham gia xây dựng Đảng

Cộng sản Pháp. Sự kiện này đã ghi lại bước chuyển biến quyết định hành động hành vi trong tư

tưởng và lập trường chính trị của Người.

Năm 1925, sau khi về Quảng Châu Trung Quốc Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc sáng lập Hội Việt Nam cách

mạng Thanh niên trên cơ sở cải tổ Tâm Tâm Xã “với tiềm năng đưa thanh niên trong

nước ra Quảng Châu Trung Quốc Trung Quốc, huấn luyện họ, rồi phái họ trở về tuyên truyền và tổ chức triển khai triển khai khắp

toàn nước”.

Bằng những nỗ lực đầy quyết tâm của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, chủ nghĩa Mác –

Lênin đã được truyền bá và tạo ra những tác động thỏa sức tự tin vào trào lưu cách

mạng Việt Nam.

Trước sự vững thỏa sức tự tin của trào lưu cách mạng Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc với những

đồng sự đã khẩn trương sẵn sàng sẵn sàng xây dựng Đảng vô sản kiểu mới. Đảng đó có nhiệm

vụ lãnh đạo toàn dân đánh đổ bọn đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến giành

lại độc lập cho dân tộc bản địa bản địa.

Rõ ràng, muốn cách mạng thành công xuất sắc xuất sắc phải có Đảng lãnh đạo. Song nếu chỉ tạm ngưng

ở đó không thì chưa đủ, mà Đảng đó phải vững. Đảng muốn vững, muốn mạnh phải

có một lý luận soi đường. Lý luận riêng với cách mệnh Đảng như trí khôn riêng với những người dân,

bàn chỉ nam riêng với con tàu. Làm cách mạng mà không hề lý luận soi đường như đi

trong đêm tối mà không hề đuốc, phải mò mẫm rất khó.

Bằng sự phân tích thâm thúy trên cơ sở cứ liệu đúng chuẩn qua tác phẩm Đường cách

mệnh Nguyễn Ái Quốc đã chỉ ra con phố mà cách mạng Việt Nam phải Từ đó là

con phố cách mạng Tháng Mười, Người viết: “Cách mệnh Nga dạy cho toàn bộ toàn bộ chúng ta

rằng muốn cách mệnh thành công xuất sắc xuất sắc thì phải dân chúng (công nông) làm gốc, phải có

đảng vững chãi, phải bền gan, phải quyết tử, phải thống nhất.

Trong Đk biến hóa của tình hình toàn toàn thế giới nửa sau trong năm 30, Người chỉ rõ

tiềm năng của đấu tranh cách mạng thời hạn lúc bấy giờ là Đảng tránh việc đưa ra những yên cầu

quá cao (độc lập dân tộc bản địa bản địa, nghị viện…) nên làm đòi những quyền dân chủ, tự do tổ chức triển khai triển khai,

tự do hội họp, tự do báo chí…, đấu tranh để Đảng được hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi hợp pháp. Muốn

đạt được tiềm năng đó, Đảng phải khôn khéo, mềm dẻo để tập hợp toàn bộ mọi tầng lớp

nhân dân… nhưng phải nhất quyết không hề một thỏa hiệp, một nhượng bộ nào với

bọn tờrôtkit, phải tiêu diệt chúng về mặt chính trị…

Như vậy, ở mỗi quy trình lịch sử, Đảng phải có đường lối chủ trương rõ ràng, thích hợp

với thực tiễn. Để làm được điều này, Đảng phải nhạy bén, phải linh hoạt, phải không

ngừng nâng cao trình độ giác ngộ lý luận của tớ để sở hữu những quyết sách đúng.

Để xác lập vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam riêng với cách mạng Việt

Nam, Hồ Chí Minh chỉ rõ: chỉ có Đảng cách mạng chân chính của giai cấp công nhân,

biết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào Đk rõ ràng của nước mình mới

hoàn toàn hoàn toàn có thể đưa cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa đi đến thắng lợi và cách social chủ

nghĩa thành công xuất sắc xuất sắc.

Thấm nhuần tư tưởng trên của Hồ Chí Minh – qua tác phẩm Đường cách mệnh – từ khi

Ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nêu cao vai trò tiên phong của tớ,

luôn thể hiện là một đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của toàn bộ

dân tộc bản địa bản địa Việt Nam, luôn kiên định giữ vững lập trường của giai câp vô sản, lấy lý luận

Mác – Lênin làm nòng cốt.

Từ thực tiễn của những cao trào đấu tranh cách mạng quy trình 1930 -1945, quy trình 9

năm trường kỳ kháng chiến chống Pháp và 21 năm chống Mỹ, thống nhất nước nhà,

đặc biệt quan trọng quan trọng từ khi thay đổi (năm 1986) đến nay, toàn bộ toàn bộ chúng ta càng không thể phủ nhận vai trò

lãnh đạo của Đảng. Sự vĩ đại của Đảng càng thể hiện rõ hơn hết là sau 20 năm lãnh

đạo giang sơn tiến hành thay đổi đã đưa việt nam thoát khỏi những khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ rủi ro không mong muốn không mong ước cục bộ về kinh

tế – xã hội và đạt được những thành tựu rực rỡ: kinh tế tài chính tài chính tăng trưởng khá nhanh, sự

nghiệp công nghiệp hóa – tân tiến hóa tăng trưởng, kinh tế tài chính tài chính thị trường khuynh hướng xã hội

chủ nghĩa được tăng cường. Đời sống nhân dân được cải tổ rõ rệt. Hệ thống chính

trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa bản địa được củng cố và tăng cường. Chính trị – xã hội ổn

định. Quốc phòng bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh được giữ vững. Vị thế việt nam trên trường quốc tế không

ngừng được nâng cao. Sức mạnh tổng hợp vương quốc đã tiếp tục tăng thêm thật nhiều, tạo ra thế

và lực mới cho giang sơn tiếp tục tăng trưởng với triển vọng tốt đẹp.

Những thành tựu đó chứng tỏ đường lối thay đổi của Đảng ta là đúng đắn, phù phù thích phù thích hợp với

thực tiễn Việt Nam. Có được như vậy là vì Đảng ta luôn không ngừng nghỉ nghỉ nâng cao trình

độ lý luận, đúc rút kinh nghiệm tay nghề tay nghề thực tiễn, từng bước tương hỗ update hoàn thiện đường lối đổi

mới một cách sáng tạo, khoa học và đúng đắn.

Thật vậy, trong quy trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, đưa việt nam bước vào thời

kỳ mới, thời kỳ chắp cánh vươn mình ra toàn toàn thế giới, Đảng ta luôn xác lập: tăng trưởng kinh

tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là trách nhiệm then chốt.

Thực tiễn đã cho toàn bộ toàn bộ chúng ta biết, trong toàn bộ những thời kỳ cách mạng, Đảng ta thường rất coi trọng công

tác xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng, chính trị và tổ chức triển khai triển khai. Đảng ta xác lập:

“Toàn bộ thành tựu và khuyết điểm của công cuộc thay đổi gắn sát với trách nhiệm

lãnh đạo và hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của Đảng ta. Sự lãnh đạo và hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của Đảng là một nhân

tố quyết định hành động hành vi tạo ra những thành tựu thay đổi”.

Hơn 75 năm trôi qua, trải qua biết bao biến cố, thăng trầm của lịch sử, cách mạng

Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đạt được những thành công xuất sắc xuất sắc rực rỡ, điều này

không hề ai hoàn toàn hoàn toàn có thể phủ nhận được. Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc thành công xuất sắc xuất sắc

đó, là vì Đảng ta luôn xác lập đúng con phố, hướng đi của tớ. Con đường,

hướng đi đó rõ ràng đã được Hồ Chí Minh vạch ra từ rất sớm – trong tác phẩm Đường

cách mệnh – đó đó đó là Đảng phải luôn làm tròn vai trò lãnh đạo của tớ, phải luôn

xây dựng Đảng vững mạnh, “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong

Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy”, đó đó đó là chủ nghĩa Mác-

Lênin.

Như vậy, những yếu tố mà Hồ Chí Minh nêu lên trong tác phẩm Đường cách mệnh

về con phố mà cách mạng Việt Nam phải trải qua, đang trở thành khuynh hướng xuyên

suốt trong quy trình lãnh đạo của Đảng ta và 80 năm qua vẫn còn đấy đấy nguyên giá trị, luôn

soi đường cho Đảng ta đi tới. Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng tỏ được

điều này, chứng tỏ một luận chứng hùng hồn: Một dân tộc bản địa bản địa dù nhỏ bé, đất không

rộng người không đông, nhưng có một đảng tiên phong với một lý luận khoa học soi

đường, chiến đấu với một tinh thần đoàn kết ngặt nghèo một lòng… sẽ vượt mặt mọi tên

thù xâm lược.

Đường Kách Mệnh

Tác phẩm Đường cách mệnh có mức giá trị lý luận và thực tiễn thâm thúy. Lý luận của tác phẩm không sá

vở mà vạch ra lý luận cách mạng Việt Nam thiết thực, tri thức lý luận cách mạng Việt Nam đã đư

hiện hữu trong tác phẩm rất mácxít nhưng cũng rất Việt Nam, dễ hiểu, dễ tiếp thu, phối hợp rất

tình phương pháp lịch sử và lôgích. Dùng lịch sử để nói lý luận, từ Cách mạng Pháp đến Cách mạn

Nga và kết luận ở Cách mạng Nga, rồi lấy lý luận soi sáng thực tiễn Việt Nam, và kết luận: Chỉ có

cách mạng vô sản mới giải phóng được dân tộc bản địa bản địa.

I- Hoàn cảnh Ra đời của tác phẩm

1. Thế giới

Chủ nghĩa Mác – Lênin là yếu tố tiếp nối và tăng trưởng những tư tưởng giải phóng con người của quả đât. N

trở thành vũ khí tư tưởng của giai cấp vô sản đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản và xây dựng xã hội mới –

hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Được học thuyết khoa học và cách mạng soi đường, trào lưu đấu

tranh của giai cấp vô sản những nước trên toàn toàn thế giới đã tiếp tục tăng trưởng thỏa sức tự tin, dẫn đến việc Ra đời của những Đảng

Cộng sản như: Đảng xã hội – dân chủ Nga được xây dựng (1903); Đảng Cộng sản Pháp được xây dựng

(1920); Đảng Cộng sản Trung Quốc Ra đời (1921)…

Năm 1917, Đảng Cộng sản Bônsêvích Nga đã lãnh đạo cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga thành công xuất sắc xuất sắc. Cá

mạng Tháng Mười Nga là dẫn chứng xác lập giá trị thực tiễn của chủ nghĩa Mác – Lênin, đồng thời

báo hiệu thời kỳ đấu tranh giành thắng lợi của giai cấp vô sản toàn toàn thế giới khởi đầu.

Năm 1919, Quốc tế III – Bộ Tham mưu của trào lưu cộng sản và công nhân quốc tế được xây dựng. Qu

tế III đã quan tâm đến cách mạng thuộc địa. Bản Sơ thảo lần thứ nhất luận cương về yếu tố dân tộc bản địa bản địa và v

đề thuộc địa của Lênin đã tác động trực tiếp đến trào lưu giải phóng dân tộc bản địa bản địa ở những thuộc địa. Đối với

Nguyễn Ái Quốc, Sơ thảo lần thứ nhất luận cương về yếu tố dân tộc bản địa bản địa và yếu tố thuộc địa của Lênin là b

tiến nhảy vọt và dứt khoát trong nhận thức tư tưởng của Người. Người quyết định hành động hành vi chọn chủ nghĩa Mác –

Lênin làm hệ tư tưởng cứu nước. Như vậy, thời đại đã mở ra Đk mới – cả tư tưởng chính trị và cả

chức cho việc xây dựng Đảng Cộng sản ở những nước. Chính thời đại cũng dẫn dắt trào lưu cách mạng c

dân tộc bản địa bản địa trên toàn toàn thế giới đi vào quỹ đạo chung của cách mạng vô sản.

2. Việt Nam

Đặc điểm nổi trội của Việt Nam thời hạn thời gian cuối thế kỷ XIX thời gian thời điểm đầu thế kỷ XX là một nước thuộc địa nửa phong kiến.

hội Việt Nam lúc đó có hai xích míc cơ bản là: giữa toàn thể dân tộc bản địa bản địa Việt Nam với thực dân Pháp xâm l

và giữa giai cấp phong kiến Việt Nam với toàn thể nhân dân (hầu hết là nông dân). Yêu cầu của lịch sử l

này là phải xử lý và xử lý xích míc cơ bản đó để lấy dân tộc bản địa bản địa tiến lên.

Dưới ách thống trị của thực dân – phong kiến, đã có hàng trăm cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa bản địa theo hệ

tưởng phong kiến và tư tưởng tư sản, nhưng rút cuộc, đều không xử lý và xử lý nổi trách nhiệm mà lịch sử đan

nêu lên, nhân dân đang mong đợi là giải phóng dân tộc bản địa bản địa khỏi ách thống trị của thực dân phong kiến.

Bước vào trong năm 20 của thế kỷ XX, trong trào lưu giải phóng dân tộc bản địa bản địa ở Việt Nam đã xuất hiện nh

tổ chức triển khai triển khai yêu nước mang sắc màu chính trị rất rất khác nhau, như: Tâm tâm xã ( l923 – 1925), Hội phục Việt (1925

Đảng thanh niên (1926), Thanh niên cao vọng Đảng (1926 – 1929), Tân Việt cách mạng Đảng (1926 – 1930

Việt Nam quốc dân Đảng (1927 – 1980). Song, những tổ chức triển khai triển khai yêu nước này thiếu đường lối chính trị đúng đ

thiếu tổ chức triển khai triển khai ngặt nghèo như một đảng cách mạng khoa học, cho nên vì thế vì thế, họ không phục vụ được yêu cầu của

s ử.

Thực tiễn lịch sử đang yên cầu phải có một tổ chức triển khai triển khai mới, được xây dựng trên cơ sở hệ tư tưởng cách mạn

khoa học, có đường lối chính trị đúng đắn, có tổ chức triển khai triển khai ngặt nghèo thì mới lãnh đạo cách mạng đi đến thành

công.

II- Tư tưởng cơ bản và nội dung của tác phẩm

1. Tư tưởng cơ bản của tác phẩm

Mục đích tác phẩm được tác giả chỉ rõ: “Muốn sống thì phải cách mệnh”. “Hơn hai mươi triệu đồng bào

hối trong vòng tử địa. Phải kêu to, làm chóng để cứu lấy giống nòi”. Thà chết tự đo còn hơn sống nô lệ,

quyết chiến đấu cho nền độc lập tự do của dân tộc bản địa bản địa là tinh thần của tác phẩm. Có thể nói, “Không có gì q

hơn độc lập tự do” là quan điểm bao trùm toàn bộ tác phẩm.

Tác phẩm cũng chỉ rõ quân địch nguy hiểm nhất của độc lập tự do và vạch con phố rõ ràng để giành thắng

lợi.

Tinh thần xuyên thấu toàn bộ tác phẩm là vì độc lập tự do của dân tộc bản địa bản địa, vì niềm sung sướng của nhân dân, phải g

phóng dân tộc bản địa bản địa, giải phóng nhân dân thoát khỏi ách áp bức bóc lột của chủ nghĩa đế quốc.

Kết hợp độc lập dân tộc bản địa bản địa với chủ nghĩa xã hội là quan điểm tư tưởng chỉ huy con phố cách mạng Việt

Nam. Giải phóng nhân dân phải gắn với việc nghiệp giải phóng giai cấp vô sản. Cách mạng giải phóng dân

phải theo quỹ đạo của cách mạng vô sản, phối hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa xã hội, quyền lợi của d

tộc với quyền lợi của giai cấp vô sản phải gắn bó với nhau. Thực hiện trách nhiệm giải phóng dân tộc bản địa bản địa đều phả

xử lý và xử lý trên cơ sở quan điểm cách mạng vô sản để lấy cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa tiến lên cách mạ

xã hội chủ nghĩa. Cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa sẵn sàng sẵn sàng cho cách social chủ nghĩa. Cách mạng xã

chủ nghĩa chi phối cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa.

Cách mạng phải triệt để, tích cực, dữ thế dữ thế chủ động và sáng tạo. Tác giả đưa dẫn chứng những cuộc cách mạng trên

toàn toàn thế giới để đi đến xác lập rằng, cách mạng Việt Nam phải giành thắng lợi triệt để: “Muốn cách mện

thành công xuất sắc xuất sắc thì phải dân chúng (công nông) làm gốc, phải có Đảng vững chãi, phải bền gan, phải quyết tử; p..

thống nhất. Nói tóm lại là phải theo chủ nghĩa Mã Khắc Tư và Lênin”. Cách mạng phải độc lập và sáng t

tự lực, tự cường, không ỷ lại ngồi chờ; phải tích cực tiến công, dữ thế dữ thế chủ động tiến công, quyết giành thắng lợ

Biết tranh thủ sự giúp sức của cách mạng toàn toàn thế giới, nhưng cũng phải có góp thêm phần cho cách mạng toàn toàn thế giới,

cùng cách mạng toàn toàn thế giới đạp đổ chủ nghĩa đế quốc tư bản, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Những tư tưởng cơ bản trên đã nâng giá trị của tác phẩm lên tầm cao.

2. Nội dung của tác phẩm

a) Tư cách một người cách mệnh

Tư cách một người cách mệnh được đặt lên vị trí số 1 của tác phẩm. Nội dung gồm 3 phần:

– Tự mình phải cần kiệm – liêm chính – vị công vong tư. Giữ chủ nghĩa cho vững…

– Đối người phải: với từng người thì khoan thứ. Trực mà không táo bạo. Hay xem xét người.

– Làm việc phải : Xem xét tình hình kỹ lưỡng. Quyết đoán, dũng cảm, phục tùng đoàn thể.

Tác phẩm đã nêu lên những yếu tố cơ bản của đạo đức mới – đạo đức của người cộng sản. Đó là phải c

đức và tài, trí và dũng, tư cách và kĩ năng theo phong thái người cộng sản. Đó là con người một lòng một dạ. Đ

con người dân có tổ chức triển khai triển khai, gắn bó với tổ chức triển khai triển khai, với đoàn thể. Đồng thời biết phát huy kĩ năng thành viên. “Tư cá

người cách mệnh” khác hoàn toàn với chủ nghĩa anh hùng thành viên, đặt mình lên trên tổ chức triển khai triển khai, tôn vinh cái tôi đạo

của người đảng viên cộng sản được đề cập trong tác phẩm phù phù thích phù thích hợp với truyền thống cuội nguồn cuội nguồn đạo đức của dân tộ

ta, phục vụ yêu cầu của cách mạng và cũng rất đúng với nguyên tắc của chủ nghĩa Mác – Lênin về đạo đức

của người cách mạng. “Tư cách người cách mệnh” đã thuận tiện và đơn thuần và giản dị chinh phục lòng người, tiếp thêm sức mạn

và khuynh hướng phấn đấu cho toàn bộ những ai yêu nước, thương nòi, muốn giải phóng quê nhà xứ sở ra

khỏi mọi áp bức bóc lột, xây dựng giang sơn theo phía dân giàu, nước mạnh, xã hội công minh, văn min

“Tư cách người cách mệnh” có mức giá trị khoa học và giáo dục lớn đặt cơ sở cho đạo đức học ở Việt Nam.

b) Con đường cách mệnh

Tác giả đưa ra khái niệm “cách mệnh”: “Cách mệnh là phá cái cũ đổi ra cái mới, phá cái xấu đổi ra cái tốt

Từ đó, tác giả xác lập nhiều chủng loại cách mạng:

– Tư bản cách mệnh như cách mệnh Pháp năm 1789, Mỹ cách mệnh độc lập năm 1776; Nhật cách mệnh n

1864.

– Dân tộc cách mệnh như: Italia đuổi cường quyền Áo năm 1859; Tàu đuổi Mãn Thanh 1911.

– Giai cấp cách mệnh như công nông Nga đuổi tư bản và giành lấy cơ quan ban ngành thường trực 1917.

Tác giả lý giải nguyên nhân sinh ra nhiều chủng loại cách mệnh ấy. Từ phân tích xích míc dân tộc bản địa bản địa, xích míc

cấp, tác giả xác lập tính chất cách mệnh. Dân tộc cách mệnh là dân tộc bản địa bản địa nô lệ đồng tâm hiệp lực đánh đu

tụi áp bức mình đi để giành độc lập tự do. Giai cấp cách mệnh là giai cấp bị áp bức cách mệnh để đạp đổ

giai cấp đi áp bức mình.

Về dân tộc bản địa bản địa cách mệnh và giai cấp cách mệnh, tác giả đều lấy ví dụ Việt Nam. Khi kết luận, tác giả cũng

đến việc thiết yếu phải tiến hành dân tộc bản địa bản địa cách mệnh và giai cấp cách mệnh ở Việt Nam. Cách mệnh Việt N

phải tiến hành giải phóng dân tộc bản địa bản địa để tiến lên giải phóng giai cấp. Việt Nam phải làm cả dân tộc bản địa bản địa cách mệ

và giai cấp cách mệnh.

Tác giả phân tích kỹ Cách mạng tư sản Pháp 1789, Cách mạng tư sản Mỹ 1776, Cách mạng Tháng Mười

1917 và chỉ ra kinh nghiệm tay nghề tay nghề lịch sử của những cuộc cách mạng này: “Cách mệnh Pháp cũng như cách mệnh M

nghĩa là cách mệnh tư bản, cách mệnh không đến nơi, tiếng là cộng hòa và dân chủ kỳ thực trong thì nó tư

lục công nông, ngoài thì nó áp bức thuộc địa. Cách mệnh đã 4 lần rồi, mà nay công nông Pháp hẵng còn m

cách mệnh lần nữa mới hòng thoát khỏi vòng áp bức. Cách mệnh An Nam nên nhớ những điều này”. “Tron

toàn toàn thế giới giờ đây chỉ có cách mệnh Nga là đã thành công xuất sắc xuất sắc, và thành công xuất sắc xuất sắc đến nơi, nghĩa là dân chúng được

hưởng cái niềm sung sướng, tự do, bình đẳng thật”. Từ lịch sử và thực tiễn, tác giả đã khuynh hướng cho những mạng

Việt Nam là đi theo con phố Cách mạng tháng Mười Nga “theo chủ nghĩa Mã Khắc Tư và Lênin”.

Tác giả cũng xác lập rõ bạn và thù của cách mệnh Việt Nam. Đế quốc Pháp đã chà đạp lên nền độc lập

dân tộc bản địa bản địa, đặt ách áp bức bóc lột riêng với nhân dân ta. Do đó, đế quốc Pháp vừa là quân địch của dân tộc bản địa bản địa và cũn

quân địch của giai cấp. Tác giả phân biệt rạch ròi giữa đế quốc Pháp và nhân dân Pháp trước hết là công nôn

Pháp. Từ đó, nêu quan hệ mật thiết giữa cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa Việt Nam với giai cấp cách

mệnh Pháp nói riêng và quan hệ giữa cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa với cách mạng vô sản chính quố

nói chung.

Còn giai cấp phong kiến địa chủ, tác giả có phân loại: điền chủ nhỏ là bầu bạn cách mệnh công nông, nh

đại địa chủ thì chớ có cho họ vào hội của dân cày. Việc xác lập đúng, đúng chuẩn quân địch cơ bản là chủ ngh

đế quốc Pháp có ý nghĩa to lớn trong việc xây dựng kế hoạch và sách lược cách mạng, trong việc tập hợ

lực lượng, phân hóa, cô lập cao độ quân địch, nhằm mục đích mục tiêu tăng sức mạnh cho cách mạng. Đây là tầm tư duy của th

tài rất biện chứng, cách mạng và khoa học vượt lên tầm tư duy đương thời của nhiều người nhận định rằng, đã

chủ tất yếu sẽ là quân địch của cách mạng, là đối tượng người dùng người tiêu dùng đứng về phía đế quốc.

c)Về lực lượng cách mạng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cũng chỉ rõ: Công nông là người chủ cách mệnh “là

công nông bị áp bức nặng hơn, là vì công nông là đông nhất cho nên vì thế vì thế sức mạnh hơn hết, là vì công nông là

không chân rồi, nếu thua thì chỉ mất một chiếc kiếp khổ, nếu được thì được cả toàn toàn thế giới, cho nên vì thế vì thế họ gan góc

“Học trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ cũng trở nên tư bản áp bức, tuy nhiên không cực khổ bằng công nông; 3 hạng

chỉ là bầu bạn cách mệnh của công nông thôi”.

Người đã vị trí vị trí căn cứ vào Đk rõ ràng của giang sơn, thái độ của những giai cấp trong xã hội, riêng với cách m

để vận dụng nguyên tắc của chủ nghĩa Mác – Lênin cho thích hợp, không giáo điều, máy móc. Vì vậy, lực lư

cách mạng vừa đông, vừa mạnh, nhưng vẫn đảm bảo vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân.

d) Về đoàn kết quốc tế, Nguyễn Ái Quốc chỉ rõ rằng, cách mạng Việt Nam phải đoàn kết với những lực lượ

cách mạng toàn toàn thế giới: “Chúng ta cách mệnh thì cũng phải liên lạc toàn bộ những đảng cách mệnh trong thế g

để chống lại tư bản và đế quốc chủ nghĩa (như Đệ tam quốc tế)”. Người đưa ra những dẫn chứng rõ ràng

đầy sức thuyết phục để xác lập lực lượng liên minh quốc tế của cách mạng Việt Nam “An Nam muốn

cách mệnh thành công xuất sắc xuất sắc, thì tất phải nhờ Đệ tam quốc tế”. Cách mạng Việt Nam cũng phải liên minh với c

mệnh Pháp và hoàn toàn hoàn toàn có thể thành công xuất sắc xuất sắc trước cách mệnh Pháp. “An Nam dân tộc bản địa bản địa cách mệnh thành công xuất sắc xuất sắc thì tư bả

Pháp yếu, tư bản Pháp yếu thì công nông Pháp làm giai cấp cách mệnh cũng dễ”.

Hồ Chí Minh xác lập: Cách mạng Việt Nam là bộ phận của cách mạng toàn toàn thế giới. Ai làm cách mệnh trê

toàn toàn thế giới cũng đều là đồng chí của nhân dân Việt Nam. Đã là đồng chí thì sung sướng cực khổ phải có nha

Như vậy, về đoàn kết quốc tế, Hồ Chí Minh nêu 3 yếu tố lớn:

– Cách mạng Việt Nam phải đứng hẳn về phía trào lưu công nhân và trào lưu giải phóng dân tộc bản địa bản vị trí

giới để đạp đổ toàn bộ đế quốc chủ nghĩa trên toàn toàn thế giới.

– Xác định rõ quan hệ quyền lợi dân tộc bản địa bản địa và cách mạng toàn toàn thế giới, giữa quyền lợi và trách nhiệm, sự thống nhấ

của quan hệ này.

– Xác định rõ quan hệ cách mạng thuộc địa và cách mạng chính quốc là tác động qua lại. Cách mạng thuộ

không thụ động ngồi chờ cách mạng chính quốc.

Với những yếu tố trên, tác phẩm đã đặt nền tảng đúng đắn cho đường lối quốc tế của đảng, và đặt c

cho việc giúp sức của quốc tế trong thời kỳ xây dựng Đảng.

đ)Về phương pháp cách mạng, Nguyễn Ái Quốc xác lập rằng, phương pháp cách mạng giữ vai trò hế

sức quan trọng: “Sửa cái xã hội cũ đã mấy ngàn năm làm xã hội mới, ấy là rất khó. Nhưng biết phương pháp làm,

đồng tâm hiệp lực mà làm thì chắc làm được”. Đó là:

– Phải làm cho dân giác ngộ.

– Phải giảng giải lý luận và chủ nghĩa cho dân hiểu.

– Phải hiểu trào lưu toàn toàn thế giới, phải bày sách lược cho dân.

– Phải đoàn kết toàn dân “Cách mệnh là việc chung cả dân chúng chứ không phải việc của một hai người

“Đàn bà, trẻ con cũng giúp thao tác cách mệnh được nhiều. Dân khí mạnh thì quân lính nào, súng ống nào

cũng không chống lại”.

– Phải biết tổ chức triển khai triển khai dân chúng lại, tác giả nhấn mạnh yếu tố yếu tố vai trò của tổ chức triển khai triển khai: cách mạng phải có tổ chức triển khai triển khai rất

vững chãi thì mới thành công xuất sắc xuất sắc. Tác giả đưa ra cách tổ chức triển khai triển khai quần chúng như hội đồng, dân cày, hợp tác xã,

thanh niên, phụ nữ, quốc tế cứu tế đỏ…

– Phải giành cơ quan ban ngành thường trực bằng bạo lực cách mạng của quần chúng, phải ghi nhận chọn thời cơ.

Tóm lại, tác phẩm đã nêu lên những quan điểm cơ bản về phương pháp cách mạng Việt Nam trên cơ sở v

dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin và tổng kết kinh nghiệm tay nghề tay nghề cách mạng những nước. Những quan điểm đó

cơ sở cho Đảng xây dựng phương pháp cách mạng của tớ.

Về Đảng Cộng sản, Đảng là yếu tố kiện thứ nhất để đảm bảo cho việc thắng lợi của cách mệnh. “Đảng có

vững cách mệnh mới thành công xuất sắc xuất sắc, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”.

Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải theo chủ nghĩa Mác – Lênin. “Đảng mà không hề chủ nghĩa cũng như

người không hề trí khôn, tàu không hề bàn chỉ nam. Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ

nghĩa chân chính nhất, chắc như đinh nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”.

Nguyễn Ái Quốc luôn có ý thức xây dựng lập trường chính trị, bản chất giai cấp công nhân, tính cách mạ

triệt để của Đảng. Những tư tưởng về con phố cách mạng Việt Nam của Người là những phác thảo c

đường lối chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Người phân tích thâm thúy lịch sử cách mạng Nga để qu

triệt bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề về xây dựng Đảng vô sản kiểu mới ở Việt Nam.

Vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên được Người đề cập gần như thể thể xuyên thấu tác phẩm. Toàn bộ

phẩm đã thể hiện nội dung đó.

Bằng tư tưởng xây dựng Đảng Cộng sản ở Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc đã phục vụ yêu cầu bức bách củ

lịch sử Việt Nam thời gian thời điểm đầu thế kỷ XX, sẵn sàng sẵn sàng những tiền đề thiết yếu cho việc xây dựng Đảng Cộng sản V

Nam.

III- Ý nghĩa của tác phẩm

1. Tác phẩm Đường cách mệnh có vai trò quan trọng trong việc sẵn sàng sẵn sàng về tư tưởng, chính trị, tổ chức triển khai triển khai c

sự xây dựng chính Đảng cách mạng ở Việt Nam.

– Về tư tưởng: Tác phẩm có ý nghĩa giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc ch

cán bộ và phần đông quần chúng nhân dân, nhằm mục đích mục tiêu xây dựng sự thống nhất trong nhận thức tư tưởng, chuẩn

xây dựng Đảng.

Tác phẩm khắc phục tư tưởng sai lầm không mong muốn không mong ước, ám sát thành viên, chủ nghĩa cải lương, chủ nghĩa vương quốc; xác lập h

tư tưởng mới – tư tưởng của giai cấp công nhân.

– Về chính trị: Tác phẩm xây dựng lập trường, quan điểm của giai cấp công nhận cho cán bộ và quần chú

công nông. Vạch ra được đường hướng cơ bản của cách mạng Việt Nam, làm cơ sở cho việc xây

dựng Cương lĩnh chính trị của Đảng.

Tác phẩm Đường cách mệnh Ra đời đã chấm hết cuộc khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ rủi ro không mong muốn không mong ước cục bộ về đường lối của cách mạng Việt N

thúc đẩy trào lưu yêu nước, trào lưu công nhân tăng trưởng thỏa sức tự tin .

– Về tổ chức triển khai triển khai: Đào tạo ra một lớp cán bộ cách mạng kiểu mới sẵn sàng sẵn sàng cho việc xây dựng Đảng. Tác phẩ

cũng đưa ra khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai triển khai của Đảng và những tổ chức triển khai triển khai quần chúng như hội đồng, nông hội, thanh niên, ph

nữ… để Đảng tập hợp quần chúng, sẵn sàng sẵn sàng về mặt tổ chức triển khai triển khai cho việc Ra đời của Đảng.

2. Tác phẩm Đường cách mệnh có mức giá trị lý luận và thực tiễn thâm thúy. Lý luận của tác phẩm không sách v

mà vạch ra lý luận cách mạng Việt Nam thiết thực, tri thức lý luận cách mạng Việt Nam đã được hiện di

trong tác phẩm rất mácxít nhưng cũng rất Việt Nam, dễ hiểu, dễ tiếp thu, phối hợp rất tài tình phương phá

lịch sử và lôgích. Dùng lịch sử để nói lý luận, từ Cách mạng Pháp đến Cách mạng Nga và kết luận ở Các

mạng Nga, rồi lấy lý luận soi sáng thực tiễn Việt Nam, và kết luận: Chỉ có cách mạng vô sản mới giải ph

được dân tộc bản địa bản địa.

Tác phẩm cũng là một hình mẫu của yếu tố vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam của tác g

Ví dụ: Lênin nhận định rằng, cách mạng thuộc địa chỉ hoàn toàn hoàn toàn có thể giành được thắng lợi khi có sự giúp sức của cách m

chính quốc, khi cách mạng vô sản chính quốc đã giành thắng lợi, nhưng tác phẩm phát hiện thêm rằng, cá

mạng thuộc địa hoàn toàn hoàn toàn có thể thành công xuất sắc xuất sắc trước cách mạng vô sản ở chính quốc và tác động tích cực riêng với cách

mạng chính quốc.

Chủ nghĩa Mác – Lê nin bàn nhiều về yếu tố giải phóng dân tộc bản địa bản địa. Tác phẩm chỉ rõ dân tộc bản địa bản địa và giai cấp kết

với nhau, giải phóng dân tộc bản địa bản địa bằng con phố cách mạng vô sản…

Tác phẩm Đường cách mệnh đã thể hiện thiên tài lý luận cách mạng của Nguyễn Ái Quốc, tác phẩm có g

trị thực tiễn lớn lao, tạo ra sự chuyển biến cơ bản, nhanh gọn trong nhận thức và hành vi cách mạn

của cán bộ và phần đông quần chúng, sẵn sàng sẵn sàng tiền đề cho việc xây dựng Đảng.

Như vậy, trước lúc Đảng Ra đời, ở Việt Nam đã có sự thống nhất về tư tưởng chính trị và tổ chức triển khai triển khai. Đó là

Đk trực tiếp giữ vững sự thống nhất trong Đảng ngay từ khi mới xây dựng cũng như sau này. Tác

phẩm Đường cách mệnh là một kho tàng tri thức lý luận cách mạng Việt Nam, là yếu tố thể hiện tư tưởng cơ

bản của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Giá trị của tác phẩm càng được xác lập khi Đại hội đại biểu toàn quốc

thứ VII của Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên bố rằng, Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ C

Minh làm nền tảng tư tưởng và tiềm năng cho hành vi.

Theo Giới thiệu tác phẩm của C.Mác và Ph.Ăngnghen, V.I. Lênin, Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và c

quyền nhà nước, Nxb CTQG, H, 1

3.

Hồ Chí Minh với việc đi tìm chân lý thời đại: “Muốn cứu nước không hề con phố nào khác con phố cách mạng vô sản”

(ĐCSVN) – Trong khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống yếu tố cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có một yếu tố lớn mang tầm chân lý thời đại mà giá trị và sức sống của nó còn mãi với tiến trình tăng trưởng của xã hội loài người, nhất là riêng với những dân tộc bản địa bản địa thuộc địa. Đó là yếu tố: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc bản địa bản địa không hề con phố nào khác con phố cách mạng vô sản”. Để khái quát được việc đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phải trải qua gần 50 năm hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi cách mạng, trong số đó có 30 năm ra quốc tế tìm đường cứu nước, 18 năm trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam chống thực dân, phong kiến, giành độc lập cho dân tộc bản địa bản địa, tự do cho nhân dân, xây dựng một nước Việt Nam mới do nhân dân lao động làm chủ.

Sinh ra và lớn lên trong tình hình giang sơn bị thực dân xâm lược, nhân dân bị hai tầng áp bức nặng nề, người thanh niên Nguyễn Tất Thành sớm thể hiện tinh thần yêu nước, thương dân mới, có chí muốn tương hỗ nhân dân thoát khỏi cảnh lầm than. Anh tích cực tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt cứu nước do những nhà cách mạng tiền bối tổ chức triển khai triển khai. Trong quy trình đó, Nguyễn Tất Thành đã tâm ý nhiều về con phố cứu nước của Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh…, chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Dật Tiên. Dù rất quý trọng và khâm phục lòng yêu nước, nhìn nhận cao những góp sức của tớ, tuy nhiên với một dự cảm chính trị thiên tài, Nguyễn Tất Thành nhận thấy ở những con phố cứu nước ấy còn tồn tại nhiều hạn chế và bế tắc về tiềm năng và phương pháp. Anh quyết định hành động hành vi đi tìm con phố cứu nước mới.

Việc Nguyễn Tất Thành tính hướng đi sang phương Tây, sang một nền văn minh mới khác với văn minh phương Đông, sang tận nơi có cái gọi là “Tự do”, “Bình đẳng”, “Bác ái” mà người Pháp thực dân tuyên truyền để tìm hiểu ngọn nguồn của chủ trương thực dân đô hộ dân cư cư tộc bản địa Việt Nam, và cũng là để học hỏi tinh hoa toàn toàn thế giới, sau về giúp đồng bào, đó là một đột phá mới trong tư duy chính trị lúc bấy giờ.

Trong thời hạn 10 năm đầu, từ 1911 đến 1920, Nguyễn Tất Thành vừa phải tìm việc làm để kiếm sống, vừa tự học tập và tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi yêu nước ở quốc tế. Anh đã trải qua nhiều nước, nhiều lục địa; ở đâu anh cũng quan sát, so sánh, nhận xét, đi sâu tìm hiểu thực ra, không tạm ngưng ở hình thức bên phía ngoài. Vì thế, điều mà nhiều tình nhân nước Việt Nam lúc đó không phát hiện được thì Nguyễn Tất Thành đã nhận được được ra: Ở đâu trên toàn toàn thế giới cũng luôn hoàn toàn có thể có kẻ giàu, người nghèo, cũng luôn hoàn toàn có thể có kẻ bóc lột và người bị bóc lột, bị áp bức. Ở những nước chính quốc hay những nước bị thuộc địa vẫn vẫn vẫn đang còn những người dân dân Pháp, người Mỹ tốt và cũng luôn hoàn toàn có thể có những người dân dân Pháp, người Mỹ không tốt; cũng luôn hoàn toàn có thể có người da trắng áp bức, bóc lột và những người dân dân da trắng bị áp bức, bóc lột. Anh đi đến kết luận: “Dù màu da có rất rất khác nhau, trên đời này chỉ có hai giống người: giống người bóc lột và giống người bị bóc lột. Mà cũng chỉ có một tình hữu ái là thật mà thôi: Tình hữu ái vô sản”[1]. Khi sang Mỹ, tìm hiểu cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Mỹ với bản Tuyên ngôn Độc lập nổi tiếng, Nguyễn Tất Thành nhìn thấy ở cách mạng Mỹ có một số trong những trong những giá trị tích cực, nhưng vẫn nhận xét đó là cuộc cách mạng “không đến nơi”, không triệt để vì không nói gì đến giải phóng tầng lớp nhân dân lao động. Ở Pháp, nghiên cứu và phân tích và phân tích cách mạng tư sản Pháp, nghiên cứu và phân tích và phân tích bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền, Anh cũng tìm thấy được một số trong những trong những giá trị tích cực, nhưng cũng phê phán tính chất nửa vời, không triệt để của nó.

Tháng 6 năm 1919, Nguyễn Ái Quốc đã cùng Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường viết bản Yêu sách của nhân dân An Nam gồm tám điểm gửi Hội nghị Véc xây (hội nghị của những nước thắng trận sau Chiến tranh toàn toàn thế giới thứ nhất) nhằm mục đích mục tiêu lôi kéo những nước giúp sức sự nghiệp giải phóng dân tộc bản địa bản địa của nhân dân Việt Nam, nhưng không được hội nghị xem xét. Bản Yêu sách không được đồng ý, Nguyễn Ái Quốc[2] càng nhận rõ bản chất của chủ nghĩa đế quốc. Sau này, Người viết: “Chủ nghĩa Uyn xơn chỉ là trò bịp bợm lớn”[3] và “Muốn được giải phóng, những dân tộc bản địa bản địa chỉ hoàn toàn hoàn toàn có thể trông cậy vào mình, trông cậy vào lực lượng của tớ mình mình”[4]. Phân tích cách mạng tư sản Mỹ 1776 và cách mạng tư sản Pháp 1791, Nguyễn Ái Quốc đi đến kết luận: Không thể đi theo con phố cách mạng tư sản vì con phố đó không giải phóng dân tộc bản địa bản địa thuộc địa, không giải phóng nhân dân lao động bị áp bức, bóc lột; những cuộc cách mạng kiểu đó, sớm muộn thì nhân dân phải làm cách mạng một lần nữa mới xong.

Thế rồi, điều gì đến phải đến. Như một tất yếu lịch sử, vào một trong những trong những ngày tháng 7 năm 1920, đọc được bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về yếu tố dân tộc bản địa bản địa và yếu tố thuộc địa của V.I.Lênin đăng trên báo Nhân đạo (Pháp), Nguyễn Ái Quốc lập tức bị mê hoặc vì tính chất cách mạng triệt để của nó, vì nó đã giải đáp thỏa đáng những điều mà lâu nay nay anh hằng mong ước, đợi chờ.

Luận cương của V.I.Lênin như luồng ánh sáng chiếu rọi vào trí tuệ và tâm hồn của Nguyễn Ái Quốc, mang lại cho anh một nhãn quan chính trị mới. Nhà lãnh đạo Đảng, nhà lý luận chính trị Trường Chinh nhận xét: “Luận cương về những yếu tố dân tộc bản địa bản địa và thuộc địa đến với Người như một ánh sáng kỳ diệu nâng cao về chất toàn bộ những hiểu biết và tình cảm cách mạng mà Người hằng nung nấu”[5]. Từ đó, anh hoàn toàn tin theo V.I.Lênin và quyết đi con phố cách mạng mà V.I.Lênin đã vạch ra. Từ lập trường của một tình nhân nước, anh chuyển sang lập trường của một người cộng sản. Sau này, Người kể lại rằng: “Lúc đầu đó đó là chủ nghĩa yêu nước, chứ chưa phải là chủ nghĩa cộng sản đã đưa tôi tin theo Lênin.…Từng bước một, trong cuộc đấu tranh, vừa nghiên cứu và phân tích và phân tích lý luận Mác – Lênin, vừa làm công tác thao tác thao tác thực tiễn, từ từ tôi hiểu được rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được những dân tộc bản địa bản địa bị áp bức và những người dân dân lao động trên toàn toàn thế giới khỏi ách nô lệ”[6]. Năm 1923, Nguyễn Ái Quốc tìm đường sang nước Nga, trực tiếp nhìn thấy những thành quả to lớn của Cách mạng Tháng Mười đem lại cho giai cấp công nhân, nông dân và những tầng lớp lao động khác, Người càng quyết tâm theo con phố đã chọn.

Sau khi tìm tìm kiếm được con phố cứu nước, Nguyễn Ái Quốc trở về nước lãnh đạo nhân dân làm cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa, đúng như ước nguyện khi Người ra đi. Người xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng Mặt trận đoàn kết dân tộc bản địa bản địa, tổ chức triển khai triển khai lực lượng vũ trang, vận động nhân dân đấu tranh giành độc lập, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, xây dựng chủ trương dân gia chủ dân, giải phóng nhân dân lao động khỏi ách áp bức bóc lột của thực dân, phong kiến, đưa nhân dân lao động từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ, từng bước đưa giang sơn lên chủ nghĩa xã hội để xóa khỏi tận gốc bóc lột, bất công. Thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo trong 15 năm đấu tranh giành cơ quan ban ngành thường trực, trong 30 năm kháng chiến chống xâm lược, giải phóng dân tộc bản địa bản địa, thống nhất giang sơn, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ 1976 đến nay, cũng như bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề thành công xuất sắc xuất sắc và chưa thành công xuất sắc xuất sắc của trào lưu giải phóng dân tộc bản địa bản địa trên toàn toàn thế giới trong thế kỷ XX đã xác lập sự lựa chọn con phố cách mạng vô sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh là hoàn toàn đúng đắn.

Năm 1967, trong nội dung nội dung bài viết cho Báo Pravđa (Liên Xô) nhân kỷ niệm 50 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát một số trong những trong những yếu tố có tính quy luật về phong thái mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa. Người chỉ rõ: “Trong thời đại ngày này, cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa là một bộ phận khăng khít của cách mạng vô sản trong phạm vi toàn toàn toàn thế giới; cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa phải tăng trưởng thành cách social chủ nghĩa thì mới giành được thắng lợi hoàn toàn. Thắng lợi của cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của những dân tộc bản địa bản địa gắn sát với việc ủng hộ và giúp sức tích cực của phe xã hội chủ nghĩa và của trào lưu công nhân ở những nước tư bản chủ nghĩa”[7].

Luận điểm “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc bản địa bản địa không hề con phố nào khác con phố cách mạng vô sản” là một yếu tố nền tảng của cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa và cách social chủ nghĩa ở Việt Nam; khuynh hướng phương hướng, đường lối và phương pháp cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngay khi xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 2 năm 1930, trong “Chánh cương vắn tắt của Đảng”, Đảng đã đưa ra quan điểm “làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. Quan điểm này được Đảng ta tăng trưởng trong Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930, nhất là được thể hiện rất rõ ràng ràng trong Đại hội II của Đảng năm 1951, xác lập cách mạng Việt Nam mang tính chất chất chất chất chất cách mạng dân tộc bản địa bản địa, dân chủ, nhân dân do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng tiếp tục xác lập con phố cách mạng Việt Nam là con phố cách mạng vô sản với việc xác lập trách nhiệm của cách mạng toàn nước là xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, giải phóng miền Nam, đưa miền Bắc lên chủ nghĩa xã hội. Sau khi thống nhất giang sơn, hoàn thành xong xong công cuộc giải phóng dân tộc bản địa bản địa, năm 1976, tại Đại hội IV Đảng ta chủ trương đưa toàn nước tăng trưởng chủ nghĩa xã hội. Trong thời kỳ thay đổi, Cương lĩnh xây dựng giang sơn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991, tương hỗ update, tăng trưởng năm 2011 của Đảng tiếp tục xác lập con phố tăng trưởng của dân tộc bản địa bản địa Việt Nam là tăng trưởng chủ nghĩa xã hội; xác lập tiềm năng lớn của thời đại là độc lập dân tộc bản địa bản địa và chủ nghĩa xã hội. Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công minh, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế thị trường tài chính thị trường tài chính tăng trưởng cao nhờ vào lực lượng sản xuất tân tiến và quan hệ sản xuất tiến bộ thích hợp; có nền văn hóa truyền thống cổ truyền truyền thống cuội nguồn truyền thống cuội nguồn tiên tiến và phát triển và tăng trưởng, đậm đà bản sắc dân tộc bản địa bản địa; con người dân có môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường ấm no tự do niềm sung sướng, có Đk tăng trưởng toàn vẹn và tổng thể; những dân tộc bản địa bản địa trong hiệp hội Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng tăng trưởng; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với những nước trên toàn toàn thế giới”[8]. Việc Đảng ta kiên định tiềm năng độc lập dân tộc bản địa bản địa và chủ nghĩa xã hội là vì, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được những dân tộc bản địa bản địa bị áp bức và những người dân dân lao động trên toàn toàn thế giới khỏi ách nô lệ.

Bằng việc nêu lên yếu tố mang tầm chân lý thời đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm phong phú lý luận Mác – Lênin về phong thái mạng vô sản ở những nước thuộc địa, làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin trở nên phổ cập riêng với mọi dân tộc bản địa bản địa trên toàn toàn thế giới trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa bản địa, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Trong bài “Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh”, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị – Trường Đảng Êtiôpia Têshôm Kêbêđe đã viết: “Những tư tưởng của Hồ Chí Minh có ảnh hưởng to lớn trong việc khuyến khích và phục vụ tri thức cho những lãnh tụ của giai cấp công nhân và những nhà cách mạng ở Á, Phi và Mỹ Latinh xử lý và xử lý một cách triệt để yếu tố dân tộc bản địa bản địa”[9].

Hiện nay, tuy cách mạng vô sản toàn toàn thế giới đang đứng trước những thử thách to lớn do sự chống phá quyết liệt của chủ nghĩa tư bản; quá nhiều dân tộc bản địa bản địa gặp trở ngại vất vả trong việc chọn khuynh hướng tăng trưởng chủ nghĩa xã hội do tác động xấu đi của tình hình sau khi Liên Xô tan rã, chủ trương xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ. Tuy vậy, nhiều nước ở châu Á, Phi, Mỹ Latinh vẫn giương ngọn cờ độc lập dân tộc bản địa bản địa tăng trưởng chủ nghĩa xã hội dưới nhiều hình thức. Trong khi một số trong những trong những quy mô chủ nghĩa xã hội ở một số trong những trong những nước Đông Âu sụp đổ, một số trong những trong những quy mô chủ nghĩa xã hội mới – thành phầm của quy trình thay đổi chủ nghĩa xã hội – như Trung Quốc, Việt Nam, Cu Ba với những thành tựu to lớn, xác lập sức sống của chủ nghĩa xã hội thay đổi, trở thành tấm gương sáng để những dân tộc bản địa bản địa khác noi theo. Con đường tăng trưởng chủ nghĩa xã hội của những dân tộc bản địa bản địa dù có trở ngại vất vả, phức tạp, nhưng theo quy luật tiến hóa của lịch sử, loài người nhất định tiến tới chủ nghĩa xã hội.

Chủ nghĩa tư bản đã từng có vai trò lịch sử trong những thế kỷ trước, mặc dầu lúc bấy giờ vẫn còn đấy đấy kĩ năng tồn tại do biết tận dụng sự tăng trưởng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng và bóc lột những nước thuộc toàn toàn thế giới thứ ba, nhưng nó đã thể hiện những khiếm khuyết và xích míc nội tại không thể xử lý và xử lý; đã và đang thể hiện những hạn chế không thể khắc phục nổi trong việc xử lý và xử lý những yếu tố dân tộc bản địa bản địa, giai cấp, yếu tố xóa khỏi chủ trương người bóc lột người, trận trận chiến tranh, bảo vệ môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên, bảo vệ công minh, bình đẳng xã hội, chăm sóc tăng trưởng con người, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn của những dân tộc bản địa bản địa. Do bản chất của tớ, ngày này, chủ nghĩa tư bản tân tiến vẫn không từ bỏ chủ trương thực dân xâm lược với nhiều biến tướng mới rất tinh vi và xảo quyệt nhằm mục đích mục tiêu bóc lột những nước kém tăng trưởng, chậm tăng trưởng. Những cuộc trận trận chiến tranh và can thiệp quân sự chiến lược kế hoạch của những nước phương Tây vào những vương quốc độc lập có độc lập lãnh thổ trong những thập niên 90 của thế kỷ XX và thập niên đầu của thế kỷ XXI, đặc biệt quan trọng quan trọng mới mới gần đây, cuộc tiến công quân sự chiến lược kế hoạch của Liên quân do NATO lãnh đạo chống Libi, mặc dầu cố che đậy với những nguyên do gì, thì về thực ra vẫn là những cuộc xâm lược nhằm mục đích mục tiêu tiềm năng phân loại lại thị trường toàn toàn thế giới, giành giật tài nguyên, môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên, duy trì hoặc áp đặt ảnh hưởng của tớ lên những nước đang lựa chọn con phố tăng trưởng của dân tộc bản địa bản địa mình, ngăn cản quy trình vận động, tăng trưởng lên chủ nghĩa xã hội của những vương quốc đã giành được độc lập, buộc những vương quốc này phải tùy từng chủ nghĩa tư bản.

Bài học lịch sử trong thế kỷ XX và thập kỷ đầu của thế kỷ XXI cảnh tỉnh toàn bộ toàn bộ chúng ta rằng, còn chủ nghĩa tư bản là còn rủi ro không mong muốn không mong ước tiềm ẩn tiềm ẩn bị xâm lược; độc lập dân tộc bản địa bản địa, độc lập lãnh thổ vương quốc, sự thống nhất giang sơn còn bị rình rập rình rập đe dọa. Do đó, chủ nghĩa tư bản quyết không phải là yếu tố lựa chọn của quả đât trong thời đại ngày này. Chỉ có đi theo con phố cách mạng vô sản, gắn độc lập dân tộc bản địa bản địa với chủ nghĩa xã hội thì độc lập dân tộc bản địa bản địa mới được giữ vững, nhân dân lao động mới được giải phóng thực sự. Đó cũng đó đó là chân lý thời đại mà cách đó 100 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lĩnh hội được ở chủ nghĩa Mác – Lênin trên hành trình dài dài đi tìm đường cứu nước, cứu dân của tớ.

Reply

0

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Download Cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa muốn thắng lợi phải đi theo con phố cách mạng vô sản và nêu ý nghĩa miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa muốn thắng lợi phải đi theo con phố cách mạng vô sản và nêu ý nghĩa tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Tải Cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa muốn thắng lợi phải đi theo con phố cách mạng vô sản và nêu ý nghĩa Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa muốn thắng lợi phải đi theo con phố cách mạng vô sản và nêu ý nghĩa

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cách mạng giải phóng dân tộc bản địa bản địa muốn thắng lợi phải đi theo con phố cách mạng vô sản và nêu ý nghĩa vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Cách #mạng #giải #phóng #dân #tộc #muốn #thắng #lợi #phải #đi #theo #con #đường #cách #mạng #vô #sản #và #nêu #nghĩa

4399

Review Cách mạng giải phóng dân tộc bản địa muốn thắng lợi phải đi theo con phố cách mạng vô sản và nêu ý nghĩa Chi tiết ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cách mạng giải phóng dân tộc bản địa muốn thắng lợi phải đi theo con phố cách mạng vô sản và nêu ý nghĩa Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Cách mạng giải phóng dân tộc bản địa muốn thắng lợi phải đi theo con phố cách mạng vô sản và nêu ý nghĩa Chi tiết miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Cách mạng giải phóng dân tộc bản địa muốn thắng lợi phải đi theo con phố cách mạng vô sản và nêu ý nghĩa Chi tiết miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cách mạng giải phóng dân tộc bản địa muốn thắng lợi phải đi theo con phố cách mạng vô sản và nêu ý nghĩa Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cách mạng giải phóng dân tộc bản địa muốn thắng lợi phải đi theo con phố cách mạng vô sản và nêu ý nghĩa Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cách #mạng #giải #phóng #dân #tộc #muốn #thắng #lợi #phải #đi #theo #con #đường #cách #mạng #vô #sản #và #nêu #nghĩa #Chi #tiết