Thủ Thuật Hướng dẫn Cách ghi sơ yếu lý lịch mẫu 2c/tctw-98 Mới nhất Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cách ghi sơ yếu lý lịch mẫu 2c/tctw-98 Mới nhất được Update vào lúc : 2022-09-23 15:01:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Cách ghi sơ yếu lý lịch mẫu 2c/tctw-98 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cách ghi sơ yếu lý lịch mẫu 2c/tctw-98 được Update vào lúc : 2022-09-23 15:00:29 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẫu 2C/TCTW-98 là biểu mẫu do Ban Tổ chức Trung ương phát hành. Đây là phiếu thông tin nguồn vào, sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức, viên chức được sử dụng tuy nhiên tuy nhiên cùng mẫu 2C-BNV/2008 của Bộ Nội vụ

Mẫu 2C/TCTW-98 thường dùng khi cán bộ, công chức được chỉ định, chỉ định lại, quy hoạch cán bộ, chỉ định lãnh đạo…

Theo Quyết định 893/QĐ-TTg ngày

23/6/2022, thời hạn tới Bộ Nội vụ sẽ xây dựng dựng dựng và phát hành mẫu sơ yếu lý lịch mới cho CBCC thay thế mẫu 2C-BNV/2008 của Bộ Nội vụ và mẫu 2C/TCTW-98 của Ban Tổ chức Trung ương.

Tuy nhiên, cho tới thời hạn hiện tại, mẫu 2C/TCTW-98 vẫn còn đấy đấy giá trị sử dụng.
 

Tỉnh: ………………….                                                    Mẫu

2C/TCTW-98

 Đơn vị trực thuộc: ………….. SƠ YẾU LÝ LỊCH

Đơn vị cơ sở: ………………..                                               ……………………                             

                                                               Số hiệu cán bộ, công chức

       Ảnh 4×6   1) Họ và tên khai sinh: …………………..   Nam, nữ: ……

                        2) Các tên thường gọi khác:

…………………………………………………

                        3) Cấp ủy hiện tại: ……………… ,Cấp ủy kiêm: ………………

                            Phụ cấp chức vụ: ………………………

                       

         4) Sinh ngày: …….. tháng ………. năm …….  5) Nơi sinh: ……………………………

6) Quê quán (xã, phường): ………. (huyện, quận): …….    (tỉnh, TP): ………………………

7) Nơi ở lúc bấy giờ (Xã, huyện, tỉnh hoặc số nhà, đường phố, TP): ……………………………………….

đ/thoại: ………………..

8) Dân tộc: (Kinh, Tày, Mông, Ê đê…): …………………..9) Tôn giáo:……………………..

10) Thành phần mái ấm mái ấm gia đình xuất thân:…………………………………………………..

              (Ghi là công nhân, nông dân, cán bộ, công chức, trí thức, quân nhân, dân nghèo thành thị, tiểu

thương, tiểu chủ, tư sản …)

11) Nghề nghiệp bản thân trước lúc được tuyển dụng: ………………………………………………………………………

 (Ghi nghề được đào tạo và giảng dạy và giảng dạy hoặc công nhân (thợ gì), làm ruộng, buôn bàn, học viên, …)

12) Ngày được tuyển dụng: ……… / ……….. / ……….   Vào cơ quan nào, ở đâu: ………………………………………

13) Ngày vào cơ quan hiện giờ đang

công tác thao tác thao tác: …… / ……. / ……,          Ngày tham gia cách mạng: …… / ……. / ……..

14) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ……… / ………. / ……..   Ngày chính thức: …….. / ………. / …………..

15) Ngày tham gia những tổ chức triển khai triển khai chính trị, xã hội:    ………………………………………………………………………………

 (Ngày vào

Đoàn TNCSHCM, Công đoàn, Hội ………  )

16) Ngày nhập ngũ: … / … / ….  Ngày xuất ngũ: … / … / …..                  
Quân hàm, chức vụ cao nhất (năm): ……………………….

17)Trình độ học vấn: Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy phổ thông: ………….. Học hàm, học vị cao nhất: ….

   (Lớp mấy)     

(GS, PGS, TS, PTS, Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư … năm nào, chuyên ngành gì)

– Lý luận chính trị: ………………………..- Ngoại ngữ: …………………………………

   (Cử nhân, Cao cấp, Trung cấp, Sơ cấp)    (Anh (A/B/C/D)      Nga (A/B/C/D)      Pháp (A/B/C/D) …) 

18) Công tác chính đang làm:    

…………………………………………………………………………………………………………

19) Ngạch công chức: ………………… (mã số: ……………..)          Bậc lương: ………., thông số: ……….. từ thời gian tháng …. /………

20) Danh hiệu được phong (năm nào):   

………………………………………………………………………………………………..

(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, nhà giáo, thấy thuốc, nghệ sĩ nhân dân, ưu tú)

21) Sở trường công tác thao tác thao tác: ………………… Công việc đã làm lâu nhất: …………….

22) Khen thưởng:      

…………………………………………………………………………………………….

 (Huân, huy chương, năm nào)

23) Kỷ luật (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, Cấp quyết định hành động hành vi, năm nào, nguyên do, hình thức, …):                                       

……………………………………………

24) Tình trạng sức mạnh thể chất: ……. Cao: 1m .. Cân nặng: … (kg), Nhóm máu: ……..

(tốt, thông thường, yếu hoặc có bệnh mãn tính gì)

25) Số chứng tỏ nhân dân: ……. Thương binh loại: ….   Gia đình liệt sĩ:     

26) ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ

Tên trường
Ngành học hoặc tên lớp học
Thời gian học
Hình thức học 
Văn bằng, chứng
chỉ, trình độ gì

 

 

 

 

Ghi chú: Hình thức học: Chính quy, tại chức, chuyên tu, tu dưỡng …/  Văn bằng: Tiến sĩ, Phó tiến sỹ, Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư …

27) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
 

Từ tháng, năm
đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, cty công tác thao tác thao tác (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)

 

28) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN

         a) Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ thời gian ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những yếu tố gì ……………………………………………
………………………………………………………………….

…………………………………………………………………
………… ……………………………………………………….

         b) Bản thân có thao tác trong chủ trương cũ (Cơ quan, cty nào, khu vực, chức vụ, chức vụ, thời hạn thao tác …)

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

29) QUAN HỆ VỚI NƯỚC NGOÀI

– Tham gia hoặc có quan hệ với những tổ chức triển khai triển khai chính trị, kinh tế tài chính tài chính, xã hội nào ở quốc tế (làm gì, tổ chức triển khai triển khai nào, đặt trụ sở ở đâu…?): …………………………………………… ……………………………………………………………………..

– Có thân nhân (Bố,

mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột) ở quốc tế (làm gì, địa chỉ …)?

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

30) QUAN HỆ GIA ĐÌNH

a) Về bản thân: Bố, mẹ, vợ (chồng), những con, anh chị em ruột
 

Quan hệ
Họ và tên
Năm sinh
Quê quán, nghề nghiệp, chức vụ, chức vụ, cty, công tác thao tác thao tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên những tổ chức triển khai triển khai chính trị-xã hội …

 

 

 

b) Bố, mẹ, anh chị em ruột (bên vợ hoặc chồng):

Quan hệ
Họ và tên
Năm sinh
Quê quán, nghề nghiệp, chức vụ, chức vụ, cty, công tác thao tác thao tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên những tổ chức triển khai triển khai chính trị-xã hội …

 

 

 

31) HOÀN CẢNH KINH TẾ GIA ĐÌNH

– Quá trình lương của tớ mình:

Tháng/năm

 

 

 

 

 

 

Ngạch/bậc

 

 

 

 

 

 

Hệ số lương

 

 

 

 

 

 

– Nguồn thu nhập chính của mái ấm mái ấm gia đình (thường niên):  
+ lương: ……………………………………………………………

 + Các nguồn khác: ………………………………………………………………………….

 – Nhà ở: + Được cấp, được thuê, loại nhà: ………………,      tổng diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh sử dụng: ………..

mét vuông

            + Nhà tự mua, tự xây, loại nhà: …………,tổng diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh sử dụng: 

            – Đất ở:+ Đất được cấp: …………………… mét vuông, + Đất tự mua: ……… mét vuông

            – Đất sản xuất, marketing thương mại: (Tổng diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh đất được cấp, tự mua, tự khai thác …)   

 …………………………………………….. …………………………………………………………………….

     Người khai                                                 Ngày      tháng      năm  

  Tôi xin cam kết những lời                       Xác nhận của cơ quan quản trị và vận hành 
khai trên đấy là đúng thực sự

          (Ký tên)

Nếu còn yếu tố vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ: 1900 6192 để được tương hỗ.

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung nội dung bài viết Cách ghi sơ yếu lý lịch mẫu 2c/tctw-98

Mẹo Hay

Cách

cách

mẫu 2c/tctw pdf

mẫu 2c/tctw 2008

Reply
0
0
Chia sẻ

Share Link Download Cách ghi sơ yếu lý lịch mẫu 2c/tctw-98 miễn phí

Bạn vừa đọc nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cách ghi sơ yếu lý lịch mẫu 2c/tctw-98 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Cách ghi sơ yếu lý lịch mẫu 2c/tctw-98 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Cách ghi sơ yếu lý lịch mẫu 2c/tctw-98

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cách ghi sơ yếu lý lịch mẫu 2c/tctw-98 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Cách #ghi #sơ #yếu #lý #lịch #mẫu #2ctctw98

Related posts:

4605

Review Cách ghi sơ yếu lý lịch mẫu 2c/tctw-98 Mới nhất ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cách ghi sơ yếu lý lịch mẫu 2c/tctw-98 Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Cách ghi sơ yếu lý lịch mẫu 2c/tctw-98 Mới nhất miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Down Cách ghi sơ yếu lý lịch mẫu 2c/tctw-98 Mới nhất miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Cách ghi sơ yếu lý lịch mẫu 2c/tctw-98 Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cách ghi sơ yếu lý lịch mẫu 2c/tctw-98 Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cách #ghi #sơ #yếu #lý #lịch #mẫu #2ctctw98 #Mới #nhất