Thủ Thuật Hướng dẫn Cách để tên trên màn hình hiển thị điện thoại realme 2022 Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Cách để tên trên màn hình hiển thị điện thoại realme 2022 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-07 13:37:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Cách để tên trên màn hình hiển thị hiển thị điện thoại realme 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cách để tên trên màn hình hiển thị hiển thị điện thoại realme được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-07 13:37:06 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thay đổi những gì hiển thị trên Màn hình chính của Android

Nếu không hề ứng dụng nào đang mở thì bạn sẽ thấy Màn hình chính. Theo mặc định, Màn hình chính hiển thị ngày tháng, thông tin thời tiết và một số trong những trong những ứng dụng.

Nội dung chính

  Thay đổi những gì hiển thị trên Màn hình chính của Android
  Chuyển đếnMàn hình chính
  Tùy chỉnh Màn hình chính
  Thay đổi ứng dụng
  Thay đổi những tùy chọn setup khác của Màn hình chính
  Tìm kiếm trên Màn hình chính
  Bật hoặc tắt ảnh động trong thanh tìm kiếm
  Tài nguyên liên quan

  Quan trọng:Trong những bước này, một số trong những trong những bước chỉ thực thi được trên Android 10 trở lên. Tìm hiểu cách kiểm tra phiên bản Android.

  Chuyển đếnMàn hình chính

  Tùy theo điện thoại, bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể thực thi theo một trong hai cách sau:

   Vuốt từ lúc cuối màn hình hiển thị hiển thị lên.
   Nhấn vào hình tượng Màn hình chínhhoặc.

  Trên một số trong những trong những điện thoại, bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể có nhiều Màn hình chính. Hãy vuốt sang phải hoặc trái để di tán Một trong những Màn hình chính này.

  Tùy chỉnh Màn hình chính

  Thay đổi ứng dụng

  Ở cuối màn hình hiển thị hiển thị, bạn sẽ thấy một hàng các ứng dụng yêu thích.

   Xóa ứng dụng yêu thích: Trên hàng ứng dụng yêu thích, hãy chạm và giữ ứng dụng mà bạn muốn xóa. Tiếp đến, kéo ứng dụng đó đến vị trí khác trên màn hình hiển thị hiển thị.
   Thêm ứng dụng yêu thích:Vuốt lên từ lúc cuối màn hình hiển thị hiển thị. Hãy chạm và giữ một ứng dụng. Tiếp đến, di tán ứng dụng đó vào một trong những trong những vị trí trống trên hàng ứng dụng yêu thích.

  Thay đổi những tùy chọn setup khác của Màn hình chính

  Trên Màn hình chính, hãy chạm và giữ một khu vực trống.
  Nhấn vàoCài đặt màn hình hiển thị hiển thị chính.
  Tìm kiếm trên Màn hình chính

   Để nhập thông tin cần tìm, hãy nhấn vào hình tượng Google.
   Để nói thông tin cần tìm hoặc yêu cầu điện thoại làm một việc gì đó, hãy nói “Ok Google”. Bạn cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể nhấn vào hình tượng Trợ lý. Tìm hiểu về Trợ lý Google của bạn.

  Bật hoặc tắt ảnh động trong thanh tìm kiếm

  Đôi khi, bạn sẽ thấy ảnh động trong thanh tìm kiếm trên Màn hình chính. Những ảnh động này chỉ hiển thị trong thời gian trong thời điểm tạm thời cho những sự kiện đặc biệt quan trọng quan trọng, ví như ngày lễ.

  Để bật/tắt những ảnh động này, hãy làm như sau:

  Chạm và giữ thanh tìm kiếm.
  Nhấn vào hình tượng ThêmTùy chọn.
  Bật hoặc tắtHiệu ứng Hộp tìm kiếm.
  Tài nguyên liên quan

   Thêm ứng dụng, lối tắtvà tiện ích
   Thêm, di tán vàxóaMàn hình chính
   Khám phá điện thoại của bạn
   Tìm, mở và đóng ứng dụng
   Thay đổi nhanh những tùy chọn setup thường dùng

  Reply

  8

  0

  Chia sẻ

  Chia Sẻ Link Cập nhật Cách để tên trên màn hình hiển thị hiển thị điện thoại realme miễn phí

  Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cách để tên trên màn hình hiển thị hiển thị điện thoại realme tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Cách để tên trên màn hình hiển thị hiển thị điện thoại realme Free.

  Hỏi đáp vướng mắc về Cách để tên trên màn hình hiển thị hiển thị điện thoại realme

  Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cách để tên trên màn hình hiển thị hiển thị điện thoại realme vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

  #Cách #để #tên #trên #màn #hình #điện #thoại #realme

4354

Video Cách để tên trên màn hình hiển thị điện thoại realme 2022 ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cách để tên trên màn hình hiển thị điện thoại realme 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Cách để tên trên màn hình hiển thị điện thoại realme 2022 miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Cách để tên trên màn hình hiển thị điện thoại realme 2022 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Cách để tên trên màn hình hiển thị điện thoại realme 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cách để tên trên màn hình hiển thị điện thoại realme 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cách #để #tên #trên #màn #hình #điện #thoại #realme