Mẹo Hướng dẫn Các thành phần tham gia vào quy trình phiên mã ở E coli là Chi tiết 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Các thành phần tham gia vào quy trình phiên mã ở E coli là Chi tiết được Update vào lúc : 2022-01-23 19:47:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Các thành phần tham gia vào quy trình phiên mã ở E coli là Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Các thành phần tham gia vào quy trình phiên mã ở E coli là được Update vào lúc : 2022-01-23 19:47:03 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cho những thành phần:

1. mARN của gen cấu trúc; 2. Các loại nuclêôtit A, U, G, X;

3. Enzim ARN pôlimeraza; 4. Ezim ADN ligaza; 5. Enzim ADN pôlimeraza.

Các thành phần tham gia vào quy trình phiên mã những gen cấu trúc của opêron Lac ở E.coli là

A. 2, 3, 4

B. 3, 5

C. 1, 2, 3

Đáp án đúng chuẩn

D. 2, 3

Xem lời giải

Reply

1

0

Chia sẻ

Share Link Cập nhật Các thành phần tham gia vào quy trình phiên mã ở E coli là miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Các thành phần tham gia vào quy trình phiên mã ở E coli là tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Các thành phần tham gia vào quy trình phiên mã ở E coli là miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Các thành phần tham gia vào quy trình phiên mã ở E coli là

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Các thành phần tham gia vào quy trình phiên mã ở E coli là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Các #thành #phần #tham #gia #vào #quá #trình #phiên #mã #ở #coli #là

4593

Review Các thành phần tham gia vào quy trình phiên mã ở E coli là Chi tiết ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Các thành phần tham gia vào quy trình phiên mã ở E coli là Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Các thành phần tham gia vào quy trình phiên mã ở E coli là Chi tiết miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Down Các thành phần tham gia vào quy trình phiên mã ở E coli là Chi tiết Free.

Giải đáp vướng mắc về Các thành phần tham gia vào quy trình phiên mã ở E coli là Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Các thành phần tham gia vào quy trình phiên mã ở E coli là Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Các #thành #phần #tham #gia #vào #quá #trình #phiên #mã #ở #coli #là #Chi #tiết