Thủ Thuật về Các đề thi môn toán lớp 2 thời gian ở thời gian cuối năm Chi tiết Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Các đề thi môn toán lớp 2 thời gian ở thời gian cuối năm Chi tiết được Update vào lúc : 2022-07-10 13:20:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Các đề thi môn toán lớp 2 thời hạn ở thời hạn thời gian ở thời gian cuối năm được Update vào lúc : 2022-07-10 13:20:04 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

ĐỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM HỌC 2022- 2022
Bộ đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 2
Đề bài: Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2022 – 2022 – Đề 2

Bài 1: (1điểm) Viết những số thích hợp vào chỗ trống.

a) 216; 217; 218; ……….; …………..;

b) 310; 320; 330; ……….; ……………;

2/ (1 điểm) Các số : 28, 81, 37, 72, 39, 93 viết những số sau từ bé đến lớn:

A. 37, 28, 39, 72, 93 , 81 C. 28, 37, 39, 72, 81, 93

B. 93, 81,72, 39, 37, 28 D. 39, 93, 37, 72, 28, 81

Bài 3: (1 điểm) Hoàn thành bảng sau:

Bài 4: (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1m = ………dm

519cm = …….m…….cm

2m 6 dm = ……..dm

4m – 8m = …………

Bài 5: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

84 + 19 62 – 25 536 + 243 879 -356 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 9: (1,5 điểm) Đội Một trồng được 350 cây, đội Hai trồng được thấp hơn đội Một 140 cây. Hỏiđội Hai trồng được bao nhiêu cây ?Bài giải…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ĐỀ SỐ 2

ĐỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM HỌC 2022- 2022

MÔN TOÁN– KHỐI 2

Bài 1 : Nối số thích phù thích phù thích hợp với ô trống: ( 1 điểm )

Bài 4:a, ( 2 điểm ) Viết Tính(2đ)

5 x 4 +15=………………………. 30 : 5 : 3 =………………………

7 giờ + 8 giờ=………………….. 24km : 4=………………………

b, số thích hợp vào chỗ trống :

a) 5 dm = ……. cm 40 cm = ……. dm

b) 1m = ……… cm 60 cm = …….. dm

Bài 5:(2 điểm) Lớp 2A có toàn bộ 28 học viên, xếp thành 4 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học viên?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 6 ( 1 điểm).- Trong hình bên:

Có …. hình tam giác

Có ….. hình tứ giác

7. Hình bên có bao nhiêu hình:

a) ……… tứ giác.

🔢 GIA SƯ TOÁN

Bộ đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 2

Đề bài: Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2022 – 2022 – Đề 1

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng (1đ):

Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm để 1m = ….. cm là:

A. 10

B. 20

C. 100

D. 1000

Câu 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm (1đ):

1 kg = ….. g

Câu 3. Tìm x (1đ):

a) 5 x x = 25

b) x : 4 = 4

Câu 4. Tính: (2 điểm):

5 x 6 : 3 =…..

A. 10

B. 30

C. 2

D. 3

Câu 5. Đặt tính rồi tính (1đ).

a) 683 + 204

b) 548 – 312

Câu 6. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng (1đ):

Hình tam giác có độ dài những cạnh là: AB = 300 cm, BC = 200 cm, AC = 400cm. Chu vi của hình tam giác là:

A. 900 cm

B. 600cm

C. 700cm

D. 800cm

Câu 7. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng (1đ):

Trong hình bên có mấy hình tam giác?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 8: Lớp 2A có 32 học viên được chia đều thành 4 hàng để tập thể dục. Hỏi mỗi hàng có mấy học viên? (1đ)

Bài 9. Thùng to có 237l dầu, thùng nhỏ chứa thấp hơn thùng to 25l dầu. Hỏi thùng nhỏ có bao nhiêu lít dầu (1đ)

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Đề bài: Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2022 – 2022 – Đề 2

I. Phần trắc nghiệm: (6 điểm) Khoanh tròn vào vần âm có câu vấn đáp đúng nhất:

1: (1 điểm) Số lớn số 1 trong những số: 989; 199; 879; 950 là:

A. 989

B. 199

C. 879

D. 950

2: (1 điểm) Kết quả của phép tính: 243 + 716 =?

A. 969

B. 959

C. 559.

D. 569

3: (1 điểm) Số bị chia và số chia lần lượt là 36 và 4. Vậy thương là:

A. 40

B. 32

C. 9

D. 8

4: (1 điểm) Số liền sau của số lớn số 1 có ba chữ số là:

A. 100

B. 111

C. 999

D. 1000

5: (1 điểm) 1km = …m?

A. 10m

B. 20m

C. 100m

D. 1000m

6: (1 điểm) Hình tứ giác bên có chu vi là:

A.15cm

B. 10cm

C. 11cm

D. 12cm

II/ Phần tự luận: (4 điểm)

7: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

532 + 245

…………….

…………….

…………….

351+ 46

…………….

…………….

…………….

972 – 430

…………….

…………….

…………….

589 – 35

…………….

…………….

…………….

8: (2 điểm). Lớp em có 32 bạn, cô giáo chia đều thành 4 tổ. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu bạn?

👩‍👧 GIA SƯ TIỂU HỌC

Đề bài: Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán – Đề 3

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

a) Các số 562; 625; 652 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

b) Trong những số 265; 279; 257; 297; số to nhiều hơn nữa 279 là:

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

3. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

a. 211; 212; 213; ……..; ……..; 216; ……..; 218; 219; ……..

b. 510; 515;……..; 525; 530; ……..; ……..;

4. Nối mỗi số với cách đọc của số đó:

5. Số?

6. Điền dấu >, <, = vào ô trống:

a. 600 + 30 ⬜  63b. 30 : 5 : 3 ⬜12c. 100 ⬜1000

d. 400 x 2 ⬜ 600 + 200

Reply
4
0
Chia sẻ

Share Link Tải Các đề thi môn toán lớp 2 thời hạn ở thời hạn thời gian ở thời gian cuối năm miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Các đề thi môn toán lớp 2 thời hạn ở thời hạn thời gian ở thời gian cuối năm tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Các đề thi môn toán lớp 2 thời hạn ở thời hạn thời gian ở thời gian cuối năm miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Các đề thi môn toán lớp 2 thời hạn ở thời hạn thời gian ở thời gian cuối năm

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Các đề thi môn toán lớp 2 thời hạn ở thời hạn thời gian ở thời gian cuối năm vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Các #đề #thi #môn #toán #lớp #cuối #năm

4120

Review Các đề thi môn toán lớp 2 thời gian ở thời gian cuối năm Chi tiết ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Các đề thi môn toán lớp 2 thời gian ở thời gian cuối năm Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Các đề thi môn toán lớp 2 thời gian ở thời gian cuối năm Chi tiết miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Các đề thi môn toán lớp 2 thời gian ở thời gian cuối năm Chi tiết miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Các đề thi môn toán lớp 2 thời gian ở thời gian cuối năm Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Các đề thi môn toán lớp 2 thời gian ở thời gian cuối năm Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Các #đề #thi #môn #toán #lớp #cuối #năm #Chi #tiết