Kinh Nghiệm về Biểu đồ thể hiện tỉ trọng giá trị sản xuất Chi tiết Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Biểu đồ thể hiện tỉ trọng giá trị sản xuất Chi tiết được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-17 11:37:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Biểu đồ thể hiện tỉ trọng giá trị sản xuất Chi Tiết
Pro đang tìm kiếm từ khóa Biểu đồ thể hiện tỉ trọng giá trị sản xuất được Update vào lúc : 2022-04-17 11:35:05 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đáp án: C

Giải thích: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài → Biểu đồ tròn (rõ ràng là mỗi năm 1 hình tròn trụ trụ) là biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế tài chính tài chính của vùng Đông Nam Bộ năm 1995 và năm 2005.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trung du và miền núi Bắc Bộ là địa phận cư trú hầu hết của dân tộc bản địa bản địa

Đồng bằng sông Hồng có năng suất lúa cao nhất toàn nước là vì có

Tài nguyên tài nguyên có mức giá trị đáng kể ở đồng bằng sông Hồng là

Về nông nghiệp, đồng bằng sông Cửu Long là vùng

Đảo nào sau này sẽ không còn được xếp vào những quần hòn đảo đông dân của vùng biển việt nam?

Các bộ phận của vùng biển việt nam thứ tự từ đất liền ra biển là

Tỉnh có thế mạnh để tăng trưởng du lịch biển ở Đông Nam Bộ là

Thế mạnh nào sau này sẽ không còn phải của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ?

Thuận lợi hầu hết cho việc nuôi trồng thủy sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

Điểm nào sau này sẽ không còn đúng với ngành dịch vụ ở Đông Nam Bộ?

Tài nguyên vạn vật vạn vật thiên nhiên quan trọng nhất của vùng duyên hải Nam Trung Bộ là

So với Đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long có

Các tài nguyên biển và hải quần hòn đảo việt nam phải đươc khai thác tổng hợp vì

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

    Người khởi tạo Nguyễn Văn Phong Ngày gửi 10/1/22

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

    Thread starter luunghiemkute Start date May 2, 2022

Cho bảng số liệu:
Tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế tài chính tài chính của vùng Đông Nam Bộ (Đơn vị %)
Giá trị sản xuất công nghiệp Năm 1995 Năm 2005
Tổng số 100 100
Nhà nước 38.8 24.1
Ngoài nhà nước 19.7 23.4
Khu vực có vốn góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế 41.5 52.5
Theo bảng số liệu trên, biểu đồ nào thích hợp nhất để thể hiện tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế tài chính tài chính của vùng Đông Nam Bộ?
A. Biểu đồ cột.
B. Biểu đồ miền.
C. Biểu đồ tròn.

D. Biểu đồ đường.

Đáp án: C
Giải thích: Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài → Biểu đồ tròn (rõ ràng là mỗi năm 1 hình tròn trụ trụ) là biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế tài chính tài chính của vùng Đông Nam Bộ năm 1995 và năm 2005.

Members trực tuyến 0 Guests trực tuyến 16 Total visitors 16

Giải bài tập Bài 2 trang 184 SGK Địa lí 12

Vẽ biểu đồ thể hiện giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế tài chính tài chính của Đông Nam Bộ qua trong năm trên. Nêu nhận xét.

– Kĩ năng nhận dạng và vẽ biểu đồ cột chồng.

– Kĩ năng nhận xét biểu đồ.

Bước 1. Nhận dạng biểu đồ cột chồng (giá trị tuyệt đối)

 + Yêu cầu đề: thể hiện giá trị sản xuất phân theo thành phần (giá trị tuyệt đối)

 + Bảng số liệu: thể hiện tổng.

⟹ Lựa chọn biểu đồ cột chồng để thể hiện giá trị tuyệt đối của đối tượng người dùng người tiêu dùng.

Bước 2. Vẽ biểu đồ

Biểu đồ thể hiện giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế tài chính tài chính của Đông Nam Bộ năm 1995 và 2005.

b)  Nhận xét:

–  Giá trị sản xuất công nghiệp  Một trong những thành phần kinh tế tài chính tài chính có sự chênh lệch: cao nhất là khu vực có vốn góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế, tiếp theo là khu vực Nhà nước và thấp nhất là khu vực  ngoài  Nhà nước.

–   So với năm 1995, giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ năm 2005 tăng gấp 3,95 lần (từ 50.508 tỷ VNĐ năm 1995 lên 199.622 tỷ VNĐ năm 2005).

+ Khu vực Nhà nước tăng gấp 2,45 lần (từ 19.607  tỷ VNĐ năm 1995 lên 48.58  tỷ VNĐ năm 2005 ), thấp hơn mức tăng giá trị sản xuất công nghiệp của vùng.

+ Khu vực ngoài Nhà nước tăng gấp 4,7 lần (từ 9.942 tỷ VNĐ năm 1995 lên 46.738 tỷ VNĐ năm 2005), cao hơn mức tăng giá trị sản xuất công nghiệp của vùng (3,95 lần).

+ Khu vực có vốn góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế tăng nhanh nhất có thể hoàn toàn có thể gấp 5,0 lần (từ 20.959 tỷ VNĐ năm 1995 lên 104.826 tỷ VNĐ năm 2005), cao hơn mức tăng giá trị sản xuất công nghiệp của vùng.

Giải bài tập Bài 1 trang 128 SGK Địa lí 12

Đề bài

Cho bảng số liệu:

Bảng 29.1. Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế tài chính tài chính (giá thực tiễn)

(Đơn vị: tỷ VNĐ)

Năm

Thành phần kinh tế tài chính tài chính

1996

2005

Nhà nước

74 161

249 085

Ngoài nhà nước (tập thể, tư nhân, thành viên)

35 682

308 854

Khu vực có vốn góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế

39 589

433 110

Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế tài chính tài chính của việt nam năm 1996 và 2005. Nêu nhận xét.

– Sử dụng kĩ năng tính toán, xử lí số liệu thống kê.

– Tính bán kính hình tròn trụ trụ

– Sử dụng kĩ năng vẽ biểu đồ tròn.

– Sử dụng kĩ năng nhận xét biểu đồ và bảng số liệu.

Lời giải rõ ràng

Bước 1. Xử lí số liệu (%)

– Sử dụng kĩ năng tính toán, xử lí số liệu về tỉ trọng thành phần.

– Công thức tính:

Tương tự ta tính được kết quả ở bảng sau:

Bảng: Cơ cấu tỉ trọng giá trị sản xuất phân theo thành phần kinh tế tài chính tài chính việt nam năm 1996 và 2005 (%)

                                  Năm

Thành phần kinh tế tài chính tài chính

1996

2005

Nhà nước

49.6

25.1

Ngoài nhà nước (tập thể, tư nhân, thành viên)

23.9

31.2

Khu vực có vốn góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế

26.5

43.7

Bước 2. Tính bán kính hình tròn trụ trụ (R)

– Công thức

 + Gọi bán kính đường tròn là R

 + Bán kính năm thứ nhất (R1) = 1 cty bán kính

– Áp dụng công thức:

Bước 3. Vẽ biểu đồ:

– Chú ý: tên biểu đồ, chú giải, cty khá khá đầy đủ

Biểu đồ thể hiện cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế tài chính tài chính

 việt nam năm 1996 và 2005

Nhận xét:

Nhìn chung cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai giá trị sản xuất theo thành phần kinh tế tài chính tài chính việt nam có sự chuyển biến theo phía tích cực trong quy trình 1996 -2005.

– Khu vực nhà nước năm 1996 chiếm tỉ trọng cao nhất (49,6%) nhưng đến năm 2005 hạ xuống còn 25,1% với tỉ trọng thấp nhất.

– Khu vực ngoài nhà nước năm 1996 có tỉ trọng thấp nhất (23,9%) và đến 2005 có tỉ trọng đứng thứ hai (31.2%).

– Khu vực có vốn góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế tuy nhiên năm 1996 có tỉ trọng lớn thứ hai (26,5%) nhưng đến năm 2005 đã vươn lên với tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai giá trị sản xuất (43,7%).

 Loigiaihay

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 12 – Xem ngay

Share Link Download Biểu đồ thể hiện tỉ trọng giá trị sản xuất miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Biểu đồ thể hiện tỉ trọng giá trị sản xuất tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Biểu đồ thể hiện tỉ trọng giá trị sản xuất Free.

Giải đáp vướng mắc về Biểu đồ thể hiện tỉ trọng giá trị sản xuất
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Biểu đồ thể hiện tỉ trọng giá trị sản xuất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Biểu #đồ #thể #hiện #tỉ #trọng #giá #trị #sản #xuất

4584

Clip Biểu đồ thể hiện tỉ trọng giá trị sản xuất Chi tiết ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Biểu đồ thể hiện tỉ trọng giá trị sản xuất Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Biểu đồ thể hiện tỉ trọng giá trị sản xuất Chi tiết miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Biểu đồ thể hiện tỉ trọng giá trị sản xuất Chi tiết Free.

Thảo Luận vướng mắc về Biểu đồ thể hiện tỉ trọng giá trị sản xuất Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Biểu đồ thể hiện tỉ trọng giá trị sản xuất Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Biểu #đồ #thể #hiện #tỉ #trọng #giá #trị #sản #xuất #Chi #tiết