Kinh Nghiệm về Biết Al hóa trị III mg hóa trị II công thức hóa học hai hợp chất đúng với hóa trị là Mới nhất Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Biết Al hóa trị III mg hóa trị II công thức hóa học hai hợp chất đúng với hóa trị là Mới nhất được Update vào lúc : 2022-03-09 08:50:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Biết Al hóa trị III mg hóa trị II công thức hóa học hai hợp chất đúng với hóa trị là 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Biết Al hóa trị III mg hóa trị II công thức hóa học hai hợp chất đúng với hóa trị là được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-09 08:50:06 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

    Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

– Khái niệm: Hóa trị là số lượng biểu thị kĩ năng link của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử nguyên tố khác.

– Quy ước: H hóa trị I; O hóa trị II.

(Lấy hóa trị của H làm cty, hóa trị của oxi được xác lập bằng hai cty).

– Quy tắc hóa trị: Trong công thức hóa học, tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích của hóa trị và chỉ số của nguyên tố kia.

– Tổng quát: Hợp chất có dạng:

Với:

A, B là nguyên tố hoặc nhóm nguyên tử.

a, b lần lượt là hóa trị của A, B.

x, y chỉ số nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử.

Theo quy tắc hóa trị: x.a = y.b

⇒ biết x, y và a thì tính được b =

⇒ biết x, y và b thì tính được a =

– Chú ý: Quy tắc này được vận dụng hầu hết cho những hợp chất vô cơ.

Ví dụ 1: Xác định hóa trị của S trong những hợp chất sau: H2S và SO2.

Hướng dẫn giải:

– Trong hợp chất H2S:

H có hóa trị I, gọi hóa trị của S là a ta có:

2.I = 1.a ⇒ a = II.

Vậy trong hợp chất H2S thì lưu huỳnh có hóa trị II.

– Trong hợp chất SO2:

O có hóa trị II, gọi hóa trị của S là b, ta có:

1.b = 2.II ⇒ b = IV.

Vậy trong hợp chất SO2 thì lưu huỳnh có hóa trị IV.

Ví dụ 2: Biết trong công thức hóa học K2SO4 thì K có hóa trị I. Hãy xác lập hóa trị của nhóm (SO4).

Hướng dẫn giải:

Gọi hóa trị của nhóm (SO4) là a.

Theo quy tắc hóa trị ta có: 2.I = 1.a ⇒ a = II.

Vậy nhóm (SO4) có hóa trị II.

Ví dụ 3: Hãy chọn công thức hóa học phù phù thích phù thích hợp với hóa trị IV của nitơ trong số những công thức sau:

A. NO.

B. N2O5.

C. NH3.

D. NO2.

Hướng dẫn giải:

Chọn D

Trong những công thức hóa học trên H có hóa trị I, O có hóa trị II.

– Xét NO:

Gọi N có hóa trị là a, ta có:

1.a = 1.II ⇒ a = II (loại).

– Xét N2O5:

Gọi N có hóa trị là a, ta có:

2.a = 5.II ⇒ a = V (loại).

– Xét NH3:

Gọi N có hóa trị là a, ta có:

1.a = 3.I ⇒ a = III (loại).

– Xét NO2:

Gọi N có hóa trị là a, ta có:

1.a = 2.II ⇒ a = IV (thỏa mãn nhu cầu nhu yếu).

Câu 1: Dựa vào quy tắc hoá trị cho biết thêm thêm thêm thêm trường hợp nào viết đúng quy tắc với công thức tổng quát (với a, b lần lượt là hoá trị của A, B)

A. a : x = b : y

B. ay = Bx

C. a.x = b.y

D. a + x = b + y

Hiển thị đáp án

Chọn C.

– Quy tắc hóa trị: Trong công thức hóa học, tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích của hóa trị và chỉ số của nguyên tố kia.

⇒ Theo quy tắc hóa trị: x.a = y.b.

Câu 2: Cho hợp chất có công thức hóa học P2O5, biết P có hoá trị V và O có hoá trị II. Vậy biểu thức nào sau này viết đúng quy tắc?

A. V.2 = II.5

B. V.5 = II.2

C. II.V = 2.5

D. V + 2 = II + 5

Hiển thị đáp án

Câu 3: Có những hợp chất: PH3, P2O3 trong số đó P có hoá trị là

A. II.

B. III.

C. IV.

D. V.

Hiển thị đáp án

Chọn B.

– Xét hợp chất PH3:

H có hóa trị I, gọi hóa trị của P là a.

Theo quy tắc hóa trị có: 1.a = 3.I ⇒ a = III.

– Xét hợp chất P2O3:

O có hóa trị II, gọi hóa trị của P là b.

Theo quy tắc hóa trị có: 2.b = 3.II ⇒ b = III.

Vậy trong những hợp chất PH3 và P2O3 thì P có hóa trị III.

Câu 4: Một oxit có công thức Mn2Ox có phân tử khối là 222. Hoá trị của Mn trong oxit là

A. III.

B. IV.

C. VII.

D. V.

Hiển thị đáp án

Chọn C.

Theo bài ra ta có: 2.55 + 16.x = 222.

Giải phương trình được x = 7.

Vậy oxit có công thức hóa học là Mn2O7.

Oxi có hóa trị II, gọi hóa trị của Mn là a. Theo quy tắc hóa trị có:

2.a = 7.II ⇒ a = VII.

Câu 5: Một hợp chất của lưu huỳnh với oxi trong số đó oxi chiếm 60% về khối lượng. Hoá trị của S trong hợp chất đó là

A. IV.

B. V.

C. II.

D. VI.

Hiển thị đáp án

Đặt công thức hóa học của hợp chất có dạng: SOx.

Theo bài ra: %mO= 60% x = 3

Vậy công thức hóa học của oxit là SO3.

Hóa trị của O là II, đặt hóa trị của S là a. Ta có:

1.a = 3.II ⇒ a = VI.

Câu 6: Biết trong công thức hóa học BaSO4 thì Ba có hóa trị II. Hóa trị của nhóm (SO4) là

A. I.

B. II.

C. III.

D. IV.

Hiển thị đáp án

Chọn B.

Đặt hóa trị của nhóm (SO4) là a.

Theo quy tắc hóa trị, ta có: 1.II = 1.a ⇒ a = II.

Vậy nhóm (SO4) có hóa trị II.

Câu 7: Cho công thức hóa học H3PO4. Hóa trị của nhóm (PO4) là

A. I.

B. II.

C. III.

D. IV.

Hiển thị đáp án

Chọn C.

H có hóa trị I, gọi hóa trị của nhóm (PO4) là a.

Theo quy tắc hóa trị có: 3.I = 1.a ⇒ a = III.

Vậy nhóm (PO4) có hóa trị III.

Câu 8: Một oxit có công thức Al2Ox có phân tử khối là 102. Hóa trị của Al là

A. I.

B. II.

C. III.

D. IV.

Hiển thị đáp án

Chọn C.

Ta có: 27.2 + 16.x = 102.

Giải phương trình được x = 3. Vậy oxit là Al2O3.

Đặt a là hóa trị của Al. Ta có:

2.a = 3.II ⇒ a = III.

Câu 9: Dãy nào sau này gồm những nguyên tố có hóa trị I trong hợp chất?

A. H, Na, K.

B. Mg, O, H.

C. O, Cu, Na.

D. O, K, Na.

Hiển thị đáp án

Câu 10: Một oxit của Crom là Cr2O3. Muối trong số đó Crom có hoá trị tương ứng là

A. CrSO4.

B. Cr2(SO4)3.

C. Cr2(SO4)2.

D. Cr3(SO4)2.

Hiển thị đáp án

Theo quy tắc hóa trị xác lập được Crom có hóa trị III.

Muối mà crom có hóa trị III là Cr2(SO4)3.

Chọn B.

Xem thêm những dạng bài tập Hóa học lớp 8 có đáp án hay khác:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

    Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!
    Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 8 có đáp án

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết – Bài tập Hóa học lớp 8 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Hóa học 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

Đề bài

a) Nêu quy tắc hóa trị với hợp chất hai nguyên tố. Lấy công thức hóa học của hai hợp chất trong câu trên làm thí dụ.

b) Biết công thức hóa học K2SO4, trong số đó K hóa trị I, nhóm (SO4) hóa trị II. Hãy chỉ ra công thức hóa học trên là công thức thích hợp đúng theo quy tắc hóa trị.

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=wqTg4vEw75w

Xem lại cách xác lập hóa trị Tại đây

Lời giải rõ ràng

a)

– Quy tắc hóa trị riêng với hợp chất chứa hai nguyên tố: Trong công thức hóa học, tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia.

Thí dụ:

+ Trong KH, K có chỉ số là một trong, hóa trị là I; H có chỉ số là một trong và hóa trị là I. Ta có: 1.I = 1.I

+ Trong Ag2O, Ag có chỉ số là 2, hóa trị là I; O có chỉ số là một trong, hóa trị là II. Ta có: 2.I = 1.II

b) 

Công thức hóa học K2SO4, K có chỉ số là 2, hóa trị I; nhóm (SO4) có chỉ số là một trong, hóa trị II. Ta thấy:

I.2 = II.1

Vậy CTHH K2SO4 đúng theo quy tắc hóa trị.

Loigiaihay

Share Link Down Biết Al hóa trị III mg hóa trị II công thức hóa học hai hợp chất đúng với hóa trị là miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Biết Al hóa trị III mg hóa trị II công thức hóa học hai hợp chất đúng với hóa trị là tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Biết Al hóa trị III mg hóa trị II công thức hóa học hai hợp chất đúng với hóa trị là miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Biết Al hóa trị III mg hóa trị II công thức hóa học hai hợp chất đúng với hóa trị là

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Biết Al hóa trị III mg hóa trị II công thức hóa học hai hợp chất đúng với hóa trị là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Biết #hóa #trị #III #hóa #trị #công #thức #hóa #học #hai #hợp #chất #đúng #với #hóa #trị #là

Related posts:

4446

Video Biết Al hóa trị III mg hóa trị II công thức hóa học hai hợp chất đúng với hóa trị là Mới nhất ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Biết Al hóa trị III mg hóa trị II công thức hóa học hai hợp chất đúng với hóa trị là Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Biết Al hóa trị III mg hóa trị II công thức hóa học hai hợp chất đúng với hóa trị là Mới nhất miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Down Biết Al hóa trị III mg hóa trị II công thức hóa học hai hợp chất đúng với hóa trị là Mới nhất Free.

Giải đáp vướng mắc về Biết Al hóa trị III mg hóa trị II công thức hóa học hai hợp chất đúng với hóa trị là Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Biết Al hóa trị III mg hóa trị II công thức hóa học hai hợp chất đúng với hóa trị là Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Biết #hóa #trị #III #hóa #trị #công #thức #hóa #học #hai #hợp #chất #đúng #với #hóa #trị #là #Mới #nhất