Thủ Thuật Hướng dẫn Biện pháp nào sau này không phải là giải pháp tái tạo đất 2022 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Biện pháp nào sau này không phải là giải pháp tái tạo đất 2022 được Update vào lúc : 2022-08-03 07:20:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Biện pháp nào sau này sẽ không còn phải là giải pháp tái tạo đất được Cập Nhật vào lúc : 2022-08-03 07:20:04 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

C. Chọn cây trồng phù phù thích phù thích hợp với đất
D. Làm ruộng bậc thang
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Biện pháp nào là giải pháp tái tạo đất trong những giải pháp dưới đây?

A. Thâm canh tăng vụ

B. Không bỏ đất hoang

C. Chọn cây trồng phù phù thích phù thích hợp với đất

D. Làm ruộng bậc thang

Các vướng mắc tương tự

Em hãy điền tiềm năng của những giải pháp sử dụng đất vào vở bài tập theo mẫu bảng sau:

  Biện pháp sử dụng đất Mục đích – Thâm canh tăng vụ.   – Không bỏ đất hoang.   – Chọn cây trồng phù phù thích phù thích hợp với đất.   – Vừa sử dụng đất, vừa tái tạo.  

Em hãy quan sát những hình 3, 4, 5 và ghi nội dung vấn đáp vướng mắc vào vở bài tập theo mẫu bảng dưới đây.

– Mục đích của giải pháp đó là gì?

– Biện pháp này được sử dụng cho loại đất nào?

Biện pháp tái tạo đất Mục đích Áp dụng cho loại đất – Cày sâu, bừa kĩ, bón phân hữu cơ.     – Làm ruộng bậc thang.     – Trồng xen cây nông nghiệp Một trong những băng cây phân xanh.     – Cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên.     – Bón vôi.    

Biện pháp nào là giải pháp tái tạo đất trong những giải pháp dưới đây?

A. Thâm canh tăng vụ

B. Không bỏ đất hoang

C. Chọn cây trồng phù phù thích phù thích hợp với đất

D. Làm ruộng bậc thang

Câu 13: Biện pháp tái tạo bón vôi được vận dụng cho loại đất nào?

A. Đất đồi dốc

B. Đất chua

C. Đất phèn

D. Đất mặn

Câu 14: Đối với đất xám bạc màu, toàn bộ toàn bộ chúng ta cần sử dụng giải pháp nào để tái tạo đất?

A. Bón vôi

B. Làm ruộng bậc thang

C. Cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên

D. Cày sâu, bừa kĩ; phối hợp bón phân hữu cơ

Câu 15Mục đích của giải pháp làm ruộng bậc thang:

A. Rửa phèn

B. Giảm độ chua của đất

C. Hạn chế xói mòn

D. Tăng bề dày lớp đất trồng

Câu 16: Nhóm phân nào sau này thuộc nhóm phân hữu cơ?

A. Đạm, kali, vôi

B. Phân xanh, phân chuồng, phân rác

C. Phân xanh, phân kali

D. Phân chuồng, kali

Câu 17: Các loại phân sau này, loại nào là phân hóa học?

A. Phân bắc

B. Phân vi lượng

C. Phân chuồng

D. Phân bón chứa vi sinh vật chuyển hóa đạm

Câu 18: Phân bón có tác dụng gì?

A. Tăng năng suất

B. Tăng chất lượng, tăng năng suất, tăng độ phì nhiêu cho đất

C. Tăng chất lượng, tăng những vụ gieo trồng trong năm

D. Đáp án khác

18/06/2022 1,677

C. Chọn cây trồng phù phù thích phù thích hợp với đất
D. Làm ruộng bậc thang

Đáp án đúng chuẩn

Câu hỏi:

Biện pháp nào sau này sẽ không còn tương hỗ tái tạo đất ở vùng đồng bằng?

Lời giải tìm hiểu thêm:

Đáp án đúng: A

Sử dụng nông – lâm phối hợp là giải pháp tái tạo đất ở vùng đồi núi, giải pháp này sẽ không còn hề tương hỗ tái tạo đất vùng đồng bằng.

Đáp án A

Biện pháp nào sau này sẽ không còn tương hỗ tái tạo đất ở vùng đồng bằng?

A.

thuỷ lợi, sử dụng nông – lâm phối hợp.

B.

tái tạo, chống ô nhiễm chất hoá học.

C.

thâm canh, nâng hiệu suất cao sử dụng đất

D.

bón phân, chống bạc màu, phèn, mặn.

Đáp án: D

Giải thích: (Biện pháp tái tạo đất là: Làm ruộng bậc thang – Bảng SGK trang 15)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Reply
0
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Down Biện pháp nào sau này sẽ không còn phải là giải pháp tái tạo đất miễn phí

Bạn vừa Read nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Biện pháp nào sau này sẽ không còn phải là giải pháp tái tạo đất tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Biện pháp nào sau này sẽ không còn phải là giải pháp tái tạo đất miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Biện pháp nào sau này sẽ không còn phải là giải pháp tái tạo đất

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Biện pháp nào sau này sẽ không còn phải là giải pháp tái tạo đất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Biện #pháp #nào #sau #đây #không #phải #là #biện #pháp #cải #tạo #đất

4098

Review Biện pháp nào sau này không phải là giải pháp tái tạo đất 2022 ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Biện pháp nào sau này không phải là giải pháp tái tạo đất 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Biện pháp nào sau này không phải là giải pháp tái tạo đất 2022 miễn phí

Heros đang tìm một số trong những ShareLink Tải Biện pháp nào sau này không phải là giải pháp tái tạo đất 2022 Free.

Giải đáp vướng mắc về Biện pháp nào sau này không phải là giải pháp tái tạo đất 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Biện pháp nào sau này không phải là giải pháp tái tạo đất 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Biện #pháp #nào #sau #đây #không #phải #là #biện #pháp #cải #tạo #đất