Thủ Thuật về Biển pháp hầu hết để xử lý và xử lý yếu tố thực phẩm cho vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là Chi tiết Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Biển pháp hầu hết để xử lý và xử lý yếu tố thực phẩm cho vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là Chi tiết được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-11 11:04:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Biển pháp hầu hết để xử lý và xử lý yếu tố thực phẩm cho vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Biển pháp hầu hết để xử lý và xử lý yếu tố thực phẩm cho vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là được Update vào lúc : 2022-02-11 11:04:05 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Làm bài

Câu hỏi 1 :

Phát biểu nào sau này sẽ không còn đúng với ý nghĩa hầu hết của việc tăng trưởng hạ tầng giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ lối đi dạo vận tải lối đi bộ lối đi dạo ở Duyên Hải Nam Trung Bộ.?

  A Tạo ra những thay đổi trong phân loại dân cư.
  B Giúp tăng cường sự giao lưu Một trong những vùng khác.
  C Nâng cao hiệu suất cao bảo vệ tài nguyên, môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên.
  D Làm thay đổi sự phân công lao động theo lãnh thổ.

Đáp án: C

Lời giải rõ ràng:

Ý nghĩa của việc tăng trưởng hạ tầng giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ lối đi dạo vận tải lối đi bộ lối đi dạo ở Duyên hải Nam Trung Bộ là tạo thế Open hơn thế nữa cho vùng và cho việc phân công lao động mới, tăng vai trò trung chuyển của Duyên hải miền Trung, giúp tăng cường giao lưu Một trong những tỉnh, những vùng( sgk trang 165)

=> Nâng cao hiệu suất cao bảo vệ tài nguyên, môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên không phải là ý nghĩa hầu hết của việc tăng trưởng hạ tầng giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ lối đi dạo vận tải lối đi bộ lối đi dạo ở Duyên hải Nam Trung Bộ

=> Chọn đáp án C

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 2 :

Điều kiện thuận tiện nhất cho đánh bắt cá cá thủy sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ?

  A Thời tiết khá ổn định, ít chịu ràng buộc của gió ngày hướng phía hướng đông bắc và bão.
  B Ngoài khơi có nhiều quần hòn đảo, quần quần hòn đảo và những bãi cá có mức giá trị kinh tế tài chính tài chính cao.
  C Tất cả những tỉnh đều giáp biển, có nhiều bãi cá, tôm và những món ăn thủy món ăn thủy hải sản khác
  D Ven biển có nhiều vũng, vịnh sâu, kín gió để xây dựng chợ cá

Đáp án: C

Lời giải rõ ràng:

Điều kiện thuận tiện nhất cho đánh bắt cá cá thủy sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ là Tất cả những tỉnh đều giáp biển, có nhiều bãi cá, tôm và những món ăn thủy món ăn thủy hải sản khác, có những ngư trường thời vụ thời vụ trọng điểm lớn như Hoàng Sa – Trường Sa, Ninh Thuận Bình Thuận

=> Chọn đáp án C

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 3 :

Thế mạnh nổi trội của Duyên hải Nam Trung Bộ trong tăng trưởng giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ lối đi dạo vận tải lối đi bộ lối đi dạo biển so với Bắc Trung Bộ là

  A nhiều vũng, vịnh nước sâu và gần tuyến hàng hải quốc tế.
  B có nhiều khu vực thuận tiện để xây dựng cảng tổng hợp.
  C có nhiều quần hòn đảo thuận tiện cho những tàu thuyền neo đậu, trú ẩn.
  D vùng biển ít chịu ràng buộc của bão, gió mùa Đông Bắc.

Đáp án: A

Lời giải rõ ràng:

Duyên hải Nam Trung Bộ có bờ biển dài, nhiều vũng vịnh nước sâu, kín gió rất thuận tiện cho việc xây dựng cảng nước sâu; hơn thế nữa vùng biển lại gần những tuyến hàng hải quốc tế nên hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ lối đi dạo vận tải lối đi bộ lối đi dạo biển có nhiều ưu thế tăng trưởng hơn nhiều so với nhiều vùng trong toàn nước

=> Chọn đáp án A

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 4 :

Ý nghĩa hầu hết của việc tăng trưởng sản xuất thủy sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

  A tạo ra nhiều thành phầm thành phầm & thành phầm & hàng hóa và xử lý và xử lý việc làm.
  B tạo ra những nghề mới và làm thay đổi bộ mặt nông thôn.
  C góp thêm phần tăng trưởng công nghiệp và phân hóa lãnh thổ.
  D thu hút những nguồn góp vốn góp vốn đầu tư và chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính.

Đáp án: A

Lời giải rõ ràng:

Việc tăng trưởng sản xuất thủy sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ vừa có vai trò to lớ trong việc xử lý và xử lý yếu tố thực phẩm và tạo ra nhiều thành phầm thành phầm & thành phầm & hàng hóa, vừa xử lý và xử lý việc làm cho nhân lực trong vùng, nhất là khu vực ven bờ biển do những phân ngành của sản xuất thủy sản như đánh bắt cá cá, nuôi trồng hay chế biến thủy sản đều cần nhiều lao động

=> Chọn đáp án A

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 5 :

Mục đích chính của việc hình thành những khu kinh tế tài chính tài chính ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

  A góp thêm phần xử lý và xử lý yếu tố việc làm.
  B thu hút góp vốn góp vốn đầu tư trong và ngoài nước.
  C thúc đẩy chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai kinh tế tài chính tài chính.
  D phục vụ những thành phầm cho xuất khẩu.

Đáp án: B

Lời giải rõ ràng:

Việc hình thành những khu kinh tế tài chính tài chính ở Duyên hải Nam Trung Bộ có tiềm năng đó đó là tăng cường thu hút góp vốn góp vốn đầu tư trong và ngoài nước để góp vốn góp vốn đầu tư xây dựng hạ tầng, tăng trưởng những ngành công nghiệp, thôi thúc tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính và xử lý và xử lý những yếu tố xã hội

=> Chọn đáp án B

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 6 :

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có Đk thuận tiện để xây dựng những cảng nước sâu là vì có:

  A nhiều vũng, vịnh, mực nước sâu, hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ sa bồi không đáng kể.
  B đường bờ biển dài, có nhiều quần hòn đảo ven bờ.
  C nhiều vũng, vịnh, sâu tiếp nối đuôi nhau những cửa sông lớn.
  D nền kinh tế thị trường tài chính thị trường tài chính tăng trưởng, nhu yếu xây dựng cảng là rất rộng.

Đáp án: A

Lời giải rõ ràng:

Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều vũng, vịnh, mực nước sâu, hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ sa bồi không đáng kể rất thích hợp xây dựng những cảng nước sâu

=> Chọn đáp án A

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 7 :

Các TT công nghiệp lớn số 1 của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là

  A Tp Tp Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng, Quy Nhơn , Nha Trang.
  B Tp Tp Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng, Quy Nhơn, Phan Thiết
  C Nha Trang, Phan Thiết, Tỉnh Tỉnh Quảng Ngãi
  D Nha Trang, Quy Nhơn, Phan Thiết

Đáp án: A

Lời giải rõ ràng:

Dựa vào Atlat trang 21 Công nghiệp chung hoàn toàn hoàn toàn có thể xác lập 3 TT công nghiệp có quy mô lớn số 1 và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai phong phú nhất

=> Chọn đáp án A

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 8 :

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có những nhà máy sản xuất sản xuất điện

  A Sông Hinh, Vĩnh Sơn, Hàm Thuận Đa Mi, Yali
  B Sông Hinh, Vĩnh Sơn, Hàm Thuận Đa Mi, Đrây Hling
  C Sông Hinh, Vĩnh Sơn, Hàm Thuận Đa Mi, Đa Nhim
  D Sông Hinh, Vĩnh Sơn, Hàm Thuận Đa Mi, Đồng Nai

Đáp án: C

Lời giải rõ ràng:

Dựa vào Atlat trang 22, map Công nghiệp nguồn tích điện, xác lập được những nhà máy sản xuất sản xuất thủy điện Sông Hinh, Vĩnh Sơn, Hàm Thuận Đa Mi, Đa Nhim thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ

=> Chọn đáp án C

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 9 :

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy. Ở Duyên hải Nam Trung Bộ đi từ Bắc vào Nam ta gặp những bãi tắm nổi tiếng nào ?

  A Sa Huỳnh , Quy Nhơn , Đại Lãnh , Nha Trang
  B Non Nước , Đại Lãnh , Quy Nhơn , Nha Trang
  C Đại Lãnh , Nha Trang , Non Nước , Sa Huỳnh
  D Quy Nhơn , Nha Trang , Đại Lãnh , Sa Huỳnh

Đáp án: A

Lời giải rõ ràng:

Dựa vào Atlat trang 25, những bãi tắm nổi tiếng từ Bắc vào Nam ở Duyên hải Nam Trung Bộ là Sa Huỳnh , Quy Nhơn , Đại Lãnh , Nha Trang

=> Chọn đáp án A

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 10 :

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết thêm thêm thêm thêm đô thị nào sau này còn có quy mô dân số lớn số 1 vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

  A Hội An.
  B Tp Tp Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng.
  C Nha Trang.
  D Quy Nhơn.

Đáp án: B

Lời giải rõ ràng:

Dựa vào Atlat trang 15, Tp Tp Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng có quy mô dân số từ 500001-1000000 người, lớn số 1 vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

=> Chọn đáp án B

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 11 :

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22. Cho biết TT công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm lớn số 1 vùng duyên hải Nam Trung Bộ là

  A Tp Tp Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng
  B Tỉnh Tỉnh Quảng Ngãi
  C Nha Trang
  D Quy Nhơn

Đáp án: C

Lời giải rõ ràng:

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, TT công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm lớn số 1 vùng duyên hải Nam Trung Bộ là Nha Trang với quy mô lớn

=> Chọn đáp án C

Sai lầm và để ý quan tâm:

– Xem trước chú giải quy mô những TT công nghiệp ở trên cùng bên phải map để nắm được kí hiệu quy mô những TT công nghiệp

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 12 :

Thế mạnh không đúng với ngành khai thác thủy sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ là?

  A Trữ lượng thủy sản lớn
  B Các tỉnh đều phải có những bãi tôm bãi cá
  C Có ngư trường thời vụ thời vụ trọng điểm
  D Đường bờ biển khúc khuỷu, nhiều vũng vịnh đầm phá

Đáp án: D

Lời giải rõ ràng:

Đường bờ biển khúc khủy nhiều vũng vịnh là yếu tố kiện để nuôi trồng thủy sản nước mặn, không phải Đk khai thác, (kiến thức và kỹ năng và kỹ năng lớp 12 bài 36 phần Phát triển tổng hợp kinh tế tài chính tài chính biển (nghề đánh bắt cá cá cá))

=> chọn D

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 13 :

So với toàn nước vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có Đk thuận tiện nhất cho việc tăng trưởng của ngành kinh tế tài chính tài chính biển nào sau này?

  A Giao thông vận tải lối đi bộ lối đi dạo.
  B Khai thác dầu khí.
  C Nuôi trồng thủy sản.
  D Du lịch biển quần hòn đảo.

Đáp án: A

Lời giải rõ ràng:

So với toàn nước, vùng duyên hải Nam Trung Bộ có Đk thuận tiện nhất cho việc tăng trưởng của ngành giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ lối đi dạo vận tải lối đi bộ lối đi dạo biển. Không ở đâu trên đất việt nam có nhiều khu vực thuận tiện cho xây dựng những cảng nước sâu như ở Duyên hải Nam Trung Bộ. Hiện tại ở đây đã tạo ra những cảng tổng hợp lớn như Tp Tp Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, cảng nước sâu Dung Quất, Vân Phong

=> Chọn A

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 14 :

Nguyên nhân nào sau này là hầu hết làm cho công nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều khởi sắc?

  A Tài nguyên vạn vật vạn vật thiên nhiên phong phú.
  B Nguồn nguyên vật tư từ thủy sản dồi dào.
  C Lao động có trình độ kĩ thuật cao.
  D Tăng cường vốn góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế.

Đáp án: D

Lời giải rõ ràng:

Việc tăng cường thu hút vốn góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế đã thúc đẩy sự hình thành một một số trong những trong những khu công nghiệp triệu tập và khu công nghiệp => nhờ thế công nghiệp của Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều khởi sắc.

=> Chọn D

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 15 :

Ngành nuôi trồng thuỷ sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ có Đk tăng trưởng mạnh là nhờ:

  A Có vùng biển to lớn với nhiều bãi tôm, bãi cá, trữ lượng thuỷ sản lớn.
  B Trong vùng có nhiều hồ thuỷ điện và hồ thuỷ lợi.
  C Có đường thủy dài với nhiều cửa sông, vũng vịnh, đầm phá.
  D Khí hậu quanh năm nóng, ít dịch chuyển.

Đáp án: C

Lời giải rõ ràng:

Duyên hải Nam Trung Bộ có Đk tăng trưởng mạnh là nhờ có đường thủy dài với nhiều cửa sông, vũng vịnh, đầm phá rất thích hợp cho việc nuôi trồng thủy, món ăn thủy món ăn thủy hải sản.

Chọn: C.

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 16 :

Ý nghĩa quan trọng nhất riêng với Duyên hải Nam Trang Bộ khi xây dựng những tuyến phố ngang nối những cảng biển với Tây Nguyên là:

  A tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính những huyện phía tây.
  B mở rộng những vùng hậu phương cảng.
  C xây dựng nhiều khu kinh tế tài chính tài chính cửa khẩu.
  D hình thành thêm mạng lưới đồ thị mới.

Đáp án: B

Lời giải rõ ràng:

Ý nghĩa quan trọng nhất riêng với Duyên hải Nam Trang Bộ khi xây dựng những tuyến phố ngang nối những cảng biển với Tây Nguyên là mở rộng những vùng hậu phương cảng và giúp Duyên hải Nam Trung Bộ Open hơn thế nữa (SGK/165 địa lí 12 cơ bản).

Chọn: B.

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 17 :

Duyên hải Nam Trung Bộ có hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi dịch vụ hàng hải tăng trưởng mạnh do

  A tỉnh nào thì cũng giáp biển, vùng biển rộng.
  B là cửa ngõ ra biển của Tây Nguyên, Campuchia.
  C ít chịu ràng buộc của gió mùa Đông Bắc.
  D có nhiều vịnh nước sâu để xây dựng cảng.

Đáp án: D

Lời giải rõ ràng:

Duyên hải Nam Trung Bộ là vùng có nhiều vũng vịnh nước sâu rất thuận tiện xây dựng những cảng biển, nhất là những cảng nước sâu. Trong vùng đã tạo ra những cảng biển lớn như Vân Phong, Cam Ranh, Tp Tp Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng, Do vậy, những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt dịch vụ hàng hải, xuất nhập khẩu thành phầm & thành phầm & hàng hóa ở vùng rất tăng trưởng.

Chọn: D.

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 18 :

Vùng cực Nam Trung Bộ là nơi có nghề làm muối rất lí tưởng vì:

  A Có nhiệt độ cao, nhiều nắng, chỉ có vài sông nhỏ đổ ra biển.
  B Có thềm lục địa thoải kéo dãn sang tận Ma-lai-xi-a.
  C Không có bão lại không chịu ràng buộc của gió ngày hướng phía hướng đông bắc.
  D Có những dãy núi ăn lan ra tận biển, đường bờ biển khúc khuỷu, nhiều vũng vịnh.

Đáp án: A

Lời giải rõ ràng:

Vùng cực Nam Trung Bộ là nơi có nghề làm muối rất lí tưởng vì: Có nhiệt độ cao, ổn định quanh năm và nhiều nắng, chỉ có vài sông nhỏ đổ ra biển nên nước biển có độ mặn cao (ít bị hòa tan).

Chọn: A

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 19 :

Khó khăn lớn số 1 về tự nhiên riêng với sản xuất nông nghiệp ở những tỉnh cực Nam Trung, Bộ là

  A địa hình phân hoá thâm thúy, nhiều núi cao, hẻm vực.
  B cát bay lấn sâu vào làng mạc, ruộng đồng.
  C thường xuyên chịu ràng buộc của gió phơn và bão.
  D lượng mưa ít dẫn đến thiếu nước, nhất là vào mùa khô.

Đáp án: D

Lời giải rõ ràng:

Khó khăn lớn số 1 về tự nhiên riêng với sản xuất nông nghiệp ở những tỉnh cực Nam Trung Bộ là lượng mưa ít dẫn đến thiếu nước, khô hạn, nhất là vào mùa khô. Khu vực này đang sẵn có rủi ro không mong muốn không mong ước tiềm ẩn tiềm ẩn đương đầu với hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ hoang mạc hóa.

Chọn: D

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 20 :

Phát biểu nào sau này đúng về vùng nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ?

  A Có những đồng bằng ven bờ biển rộng, đất đai phì nhiêu.
  B Nhiều vụng biển thuận tiện cho nuôi trồng thủy sản.
  C Ở ven bờ biển Đk giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ lối đi dạo vận tải lối đi bộ lối đi dạo trở ngại vất vả.
  D Trình độ thâm canh thấp, sử dụng nhiều lao động.

Đáp án: B

Lời giải rõ ràng:

Vùng nông nghiệp duyên hải NTB có dải đồng bằng ven bờ biển nhỏ hẹp, đất nghèo dinh dưỡng; ven bờ biển hoàn toàn hoàn toàn có thể xây dựng nhiều cảng biển nước sâu, kín gió thuận tiện cho tăng trưởng giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ lối đi dạo đường thủy, mặt khác giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ lối đi dạo bắc nam cũng tăng trưởng (quốc lộ 1, đường tàu B-N), trình độ thâm canh không nhỏ và sử dụng nhiều lao động.

=> Các nhận định A , C, D không đúng => loại A, C, D

Vùng nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều vụng biển thuận tiện cho nuôi trồng thủy sản => B đúng

Chọn: B

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 21 :

Vấn đề cấp thiết trong việc tăng trưởng nghề đánh bắt cá cá cá của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là

  A hạn chế nuôi trồng để bảo vệ môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên biển
  B khai thác hợp lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản
  C không khai thác ven bờ, chỉ đánh bắt cá cá xa bờ
  D giảm khai thác để duy trì sản lượng thủy sản

Đáp án: B

Lời giải rõ ràng:

Trong tăng trưởng nghề đánh bắt cá cá cá ở DH NTB yếu tố cần quan tâm là khai thác hợp lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. . SGK 12CB Trang 162. Cụ thể là hạn chế đánh bắt cá cá gần bờ đề bảo vệ nguồn lợi món ăn thủy món ăn thủy hải sản và khuyến khích tăng cường đánh bắt cá cá xa bờ có hiệu suất cao.

Chọn B

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 22 :

Lợi thế của Duyên hải Nam Trung Bộ so với Bắc Trung Bộ trong tăng trưởng du lịch biển là

  A đường bờ biển dài, khí hậu nóng quanh năm.
  B dọc bờ biển có nhiều bãi tắm và vịnh biển đẹp.
  C nhiều bãi tắm đẹp, khí hậu nóng quanh năm.
  D vùng biển rộng với nhiều quần hòn đảo gần bờ và xa bờ.

Đáp án: C

Lời giải rõ ràng:

Lợi thế của Duyên hải Nam Trung Bộ so với Bắc Trung Bộ trong tăng trưởng du lịch biển là có nhiều bãi tắm đẹp, khí hậu nóng quanh năm.

– DHNTB là vùng biển có nhiều bãi tắm đẹp tuyệt vời nhất ở việt nam, quan sát Atlat trang 25 hoàn toàn hoàn toàn có thể thấy thật nhiều bãi tắm biển đẹp triệu tập dọc bờ biển DHNTB (Mỹ Khê, Sa Huỳnh, Quy Nhơn, Nha Trang, Mũi Né, )

– DHNTB có khí hậu cận xích đạo nắng nóng quanh năm, thuận tiện cho hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi du lịch biển trình làng suốt quanh năm.

Chọn C.

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 23 :

Cho bảng số liệu

Sản lượng thủy sản của BTB, DHNTB vàcả nước năm 2005

Đơn vị: nghìn tấn

Nhận định nào sau này sẽ không còn đúng

  A Sản lượng thủy sản khai thác của Duyên hải Nam Trung Bộ to nhiều hơn nữa sản lượng nuôi trồng
  B Sản lượng thủy sản khai thác của Bắc Trung Bộ nhỏ hơn Duyên hải Nam Trung Bộ
  C Tỉ trọng sản lượng thủy sản nuôi trồng của Bắc Trung Bộ so với toàn nước to nhiều hơn nữa Duyên hải Nam Trung Bộ
  D Tỉ trọng sản lượng thủy sản khai thác của Bắc Trung Bộ so với toàn nước to nhiều hơn nữa Duyên hải Nam Trung Bộ

Đáp án: D

Lời giải rõ ràng:

Để xác lập tỉ trọng sản lượng thủy sản sử dụng công thức tính tỉ trọng thành phần trong một tổng.

Tỉ trọng thành phần = Giá trị thành phần/ Tổng *100%

Ta có bảng Tỉ trọng Sản lượng thủy sản của BTB, DHNTB vàcả nước năm 2005

Đơn vị: %

Như vậy, Tỉ trọng sản lượng thủy sản khai thác của Bắc Trung Bộ so với toàn nước (9,2%) nhỏ hơn Duyên hải Nam Trung Bộ (28,9%)

=> Nhận xét D không đúng

=> Chọn đáp án D

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 24 :

Ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, việc tăng trưởng những tuyến phố ngang không hề ý nghĩa

  A góp thêm phần nối Tây Nguyên với những cảng nước sâu.
  B tăng cường sự giao lưu với vùng Tây Nguyên.
  C tăng cường sự giao lưu với khu vực Đông Bắc Thái Lan và Nam Lào.
  D tăng cường sự giao lưu Một trong những tỉnh trong vùng với thành phố Hồ Chí Minh.

Đáp án: D

Lời giải rõ ràng:

TP. Hồ Chí Minh có vị trí nằm ở vị trí vị trí phía Nam vùng Duyên hải Nam Trung Bộ => do vậy việc tăng trưởng những tuyến phố ngang (hướng Đông Tây) không hề ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường sự giao lưu theo phía Bắc – Nam Một trong những tỉnh trong vùng với thành phố Hồ Chí Minh.

=> Chọn D

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 25 :

Ở Duyên hải Nam Trung Bộ giải pháp quan trọng nhất để tạo ra nhiều thành phầm thực phẩm là

  A tích cực bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
  B tăng cường tăng trưởng thủy sản.
  C mở rộng công nghiệp chế biến.
  D tăng cường tăng trưởng nông nghiệp

Đáp án: B

Lời giải rõ ràng:

Ở Duyên hải Nam Trung Bộ giải pháp quan trọng nhất để tạo ra nhiều thành phầm thực phẩm là tăng cường tăng trưởng thủy sản: rõ ràng là khai thác hiệu suất cao ngành đánh bắt cá cá và nuôi trồng thủy sản là thế thỏa sức tự tin của vùng, phối hợp tăng cường tăng trưởng công nghiệp chế biến thủy sản -> từ này sẽ tạo ra những thành phầm thực phẩm phong phú, phong phú từ ngành thủy sản (món ăn thủy món ăn thủy hải sản tươi sống, đồ khô, đồ hộp, nước mắm)

=> Chọn B

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 26 :

Giải pháp hầu hết để tăng lượng khách du lịch quốc tế đến với Duyên hải Nam Trung Bộ lã

  A góp vốn góp vốn đầu tư hạ tầng, tăng cường tiếp thị hình ảnh du lịch.
  B tăng cường tiếp thị hình ảnh du lịch, bảo vệ môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên.
  C bảo vệ môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên, tăng trưởng phong phú nhiều chủng quy mô du lịch.
  D tăng trưởng phong phú nhiều chủng quy mô du lịch, góp vốn góp vốn đầu tư hạ tầng.

Đáp án: A

Lời giải rõ ràng:

Giải pháp hầu hết để tăng lượng khách du lịch quốc tế đến với Duyên hải Nam Trung Bộ là tăng cường góp vốn góp vốn đầu tư hạ tầng du lịch tân tiến hơn, xây dựng nhiều khu nghỉ ngơi cao cấp, những khu resort,để phục vụ yêu cầu về dịch vụ cao cấp của khách du lịch quốc tế. Đồng thời cần tăng cường tiếp thị hình ảnh du lịch của vùng trên trường quốc tế để nhiều bạn bè những nước nghe biết.

Chọn: A

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 27 :

Nhân tố có ảnh hưởng lớn số 1 đến việc thu hút vốn góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là

  A vị trí địa lí thuận tiện.
  B giàu tài nguyên vạn vật vạn vật thiên nhiên.
  C thị trường tiêu thụ lớn.
  D cơ sở vật chất tân tiến.

Đáp án: A

Lời giải rõ ràng:

Nhân tố có ảnh hưởng lớn số 1 đến việc thu hút vốn góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là vùng có vị trí địa lí rất là thuận tiện trong việc giao lưu, mở rộng quan hệ quốc tế với nhiều nước trên toàn toàn thế giới:

– Đường bờ biển dài, nhiều vũng vịnh thuận tiện cho giao lưu tăng trưởng bằng đường thủy

– Phía tây là những khu kinh tế tài chính tài chính cửa khẩu; là cửa ngõ ra biển của Tây Nguyên, Nam Lào, Đông Bắc Thái Lan

– Vị trí trung chuyển của toàn nước theo phía Bắc – Nam

Chọn A

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 28 :

Ý nghĩa nào sau này không đúng với việc tăng trưởng hạ tầng giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ lối đi dạo vận tải lối đi bộ lối đi dạo ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

  A Hình thành cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai theo lãnh thổ từ tây sang đông.
  B Thuận lợi để tăng trưởng ngành du lịch và dịch vụ.
  C Thu hút vốn góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế và tăng trưởng công nghiệp.
  D Tạo thế Open cho vùng và phân công lao động mới.

Đáp án: A

Lời giải rõ ràng:

Việc tăng trưởng hạ tầng giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ lối đi dạo vận tải lối đi bộ lối đi dạo ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ có ý nghĩa:

– Tạo thế Open cho vùng và phân công lao động mới =:> loại D

– Các tuyến phố ngang, nối những cảng biển nước sâu giúp mở rộng hùng hậu phương cảng của vùng, khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống trường bay được tăng cấp, những tuyến phố Bắc Nam cũng rất được tăng cấp giúp tăng cường vai trò trung chuyển của vùng, tạo Đk tăng cường giao lưu tăng trưởng

=> Việc tăng cấp khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống hạ tầng của vùng sẽ tạo Đk cho tăng trưởng dịch vụ, du lịch, thu hút vốn góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế và hình thành những khu công nghiệp, khu kinh tế tài chính tài chính ven bờ biển=> loại đáp án B, C

Duyên hải Nam Trung Bộ có lãnh thổ hẹp ngang, thế mạnh kinh tế tài chính tài chính của vùng triệu tập hầu hết ở dải đồng bằng và ven bờ biển phía đông (đặc biệt quan trọng quan trọng trong tăng trưởng tổng hợp kinh tế tài chính tài chính biển)

=> do vậy nhận định tăng trưởng giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ lối đi dạo vận tải lối đi bộ lối đi dạo có ý nghĩa trong việc hình thành cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai theo lãnh thổ từ tây sang đông không hợp lý.=> loại A

Chọn A

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 29 :

Đồng bằng duyên hải miền Trung ngập sâu là vì

  A diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh rừng đầu nguồn và rừng ven bờ biển còn ít.
  B mưa và bão lớn, nước biển dâng, rừng bị tàn phá.
  C triều cường làm nước tiêu thoát chậm.
  D mưa lớn trong thời hạn ngắn, sông ngắn.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Liên hệ điểm lưu ý khí hậu và địa hình ở vùng Duyên hải miền Trung

Lời giải rõ ràng:

Duyên hải miền Trung có lãnh thổ hẹp ngang kéo dãn, sông ngắn nhỏ dốc, lại chịu ràng buộc mạnh nhất của bão khiến mưa lớn triệu tập, vùng núi phía tây có nhiều diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh rừng đầu nguồn bị tàn phá + + kết phù thích phù thích hợp với yếu tố nước biển dâng => khiến lũ của vùng này lên rất nhanh, dẫn đến ngập sâu.

Chọn B

Đáp án – Lời giải

Câu hỏi 30 :

Để tăng thông số sử dụng đất nông nghiệp ở Duyên hải Nam Trung Bộ, giải pháp nào sau này là hầu hết?

  A Xây dựng những hồ chứa nước và bảo vệ rừng đầu nguồn.
  B Đầu tư công nghiệp chế biến những thành phầm nông nghiệp.
  C Tăng cường nâng cao chất lượng lao động nông nghiệp.
  D Sử dụng nhiều giống cây thích nghi Đk của vùng.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Phân tích.

Lời giải rõ ràng:

Nền nông nghiệp của Duyên hải Nam Trung Bộ hạn chế chế lớn số 1 là có mùa khô kéo dãn gây ra tình trạng thiếu nước nghiêm trọng, nhất là những tỉnh cực Nam Trung Bộ. Thêm vào đó, vào mùa mưa, việc chặt phá rừng đầu nguồn làm cho lũ ở những sông lên nhanh.

-> Ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp.

-> Để tăng thông số sử dụng đất nông nghiệp ở Duyên hải Nam Trung Bộ, giải pháp hầu hết là xây dựng những hồ chứa nước để xử lý và xử lý yếu tố thiếu nước vào mùa khô và bảo vệ rừng đầu nguồn để ngăn cản tác hại của lũ.

Chọn A.

Đáp án – Lời giải

Xem thêm

Reply

8

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Download Biển pháp hầu hết để xử lý và xử lý yếu tố thực phẩm cho vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Biển pháp hầu hết để xử lý và xử lý yếu tố thực phẩm cho vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Biển pháp hầu hết để xử lý và xử lý yếu tố thực phẩm cho vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là Free.

Giải đáp vướng mắc về Biển pháp hầu hết để xử lý và xử lý yếu tố thực phẩm cho vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Biển pháp hầu hết để xử lý và xử lý yếu tố thực phẩm cho vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Biển #pháp #chủ #yếu #để #giải #quyết #vấn #đề #thực #phẩm #cho #vùng #Duyên #hải #Nam #Trung #Bộ #là

4060

Video Biển pháp hầu hết để xử lý và xử lý yếu tố thực phẩm cho vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là Chi tiết ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Biển pháp hầu hết để xử lý và xử lý yếu tố thực phẩm cho vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Biển pháp hầu hết để xử lý và xử lý yếu tố thực phẩm cho vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là Chi tiết miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Download Biển pháp hầu hết để xử lý và xử lý yếu tố thực phẩm cho vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là Chi tiết miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Biển pháp hầu hết để xử lý và xử lý yếu tố thực phẩm cho vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Biển pháp hầu hết để xử lý và xử lý yếu tố thực phẩm cho vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Biển #pháp #chủ #yếu #để #giải #quyết #vấn #đề #thực #phẩm #cho #vùng #Duyên #hải #Nam #Trung #Bộ #là #Chi #tiết