Thủ Thuật Hướng dẫn Bền bỉ là gì Đầy đủ Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Bền bỉ là gì Đầy đủ được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-31 15:30:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Bền bỉ là gì 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Bền bỉ là gì được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-31 15:30:08 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Dưới đấy là bộ sưu tập câu có chứa từ “bền chắc”, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm bộ sưu tập câu này để tại vị câu trong trường hợp cần đặt câu với từ bền chắc, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ bền chắc trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Chà thật bền chắc!

2. Hắn khá là bền chắc đấy.

3. Sự bền chắc và trung thành với chủ với chủ

4. Mà đó là yếu tố bền chắc.

5. Để tăng trưởng đức tin bền chắc, nên phải cam kết bền chắc để đóng tiền thập phân khá khá đầy đủ.

6. Sự bền chắc đem lại phần thưởng!

7. Tính bền chắc là có sức chịu đựng.

8. Chờ đợi với việc bền chắc nhịn nhục

9. Nhưng đó là một cuộc đấu tranh bền chắc .

10. Bền bỉ nghĩa là có sức chịu đựng tốt.

11. Nhưng bà là người quật cường và bền chắc.

12. Nhưng người anh vẫn tiếp tục bền chắc học.

13. Chúng ta hoàn toàn hoàn toàn có thể bền chắc chịu đựng như Gióp!

14. Và quan hệ bền chắc giữa hai vương quốc.

15. Tình yêu thương của Ngài là bền chắc lâu dài.

16. Tôi rất thích những tay ngăn nắp và bền chắc

17. Vì thế, bền chắc cầu nguyện thật quan trọng biết bao!

18. Vậy Gióp đã bền chắc chịu đựng những thử thách nào?

19. TÌNH YÊU THƯƠNG THẬT SỰ CÓ SỨC MẠNH VÀ BỀN BỈ

20. Tuy nhiên, một lần nữa sự bền chắc là thiết yếu.

21. Nhưng toàn bộ toàn bộ chúng ta hoàn toàn hoàn toàn có thể bền chắc chịu đựng như Gióp.

22. Đi bộ trên những vùng đồi núi nên phải có sự bền chắc.

23. Đức Giê-hô-va ban phước cho việc bền chắc chịu đựng

24. Thật là một phần thưởng tốt lành cho việc bền chắc trung thành với chủ với chủ!

25. Công việc này cũng yên cầu thật nhiều sự bền chắc chịu đựng.

26. Chúng ta trở nên bền chắc và bất di bất dịch.

27. Loài vật được mô tả là “đầy sự sống, thông minh và bền chắc“.

28. Nhưng toàn bộ toàn bộ chúng ta nên phải là những môn đồ bền chắc và kiên định.

29. ” Đất nước này yên cầu những sự thử nghiệm táo bạo và bền chắc.

30. Tuy nhiên, từ trên đầu chứng ngôn của tớ vẫn vững chãi và bền chắc.

31. Mở video Chúng ta phải “bền chắc chạy”—Tin chắc sẽ nhận phần thưởng.

32. Nhưng sự chịu đựng và bền chắc của tớ đã được tưởng thưởng dồi dào.

33. Lời khen về quy trình tạo ra những đứa trẻ dày dạn và bền chắc.

34. ” Sự bền chắc là nguyên do số một cho việc thành công xuất sắc xuất sắc của toàn bộ toàn bộ chúng ta. “

35. Gân in như những dải cao su bền chắc giữ cho cơ dính với xương .

36. Họ kháng cự bền chắc, thỏa sức tự tin và lâu dài hơn thế nữa thế nữa người Đức dự trù.

37. Linh cẩu có sự bền chắc, còn những con linh dương thì có vận tốc.

38. Tính bền chắc là sống như cuộc chạy đua maratông, không phải chạy nước rút.

39. Đó là một cuộc thử thách nóng giãy về sức lực và tính bền chắc.

40. Chiến thắng của La Mã đã dựa thật nhiều vào sự bền chắc của nó.

41. Anh khuyên: “Anh chị hãy phấn đấu hết mình hầu bền chắc chu toàn trách nhiệm”.

42. Thật vui mừng khi thấy họ bền chắc chịu đựng và tiến bộ về thiêng liêng.

43. 8 Ở Tây Ban Nha có một gương mẫu khác về yếu tố bền chắc sốt sắng.

44. Gạo lức là một món ăn rất tốt cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi bền chắc kiên trì .

45. Ông ta đã quyết định hành động hành vi tự làm lại chúng, sản xuất chúng sao cho bền chắc.

46. Tại sao Nhân-chứng Giê-hô-va bền chắc rao giảng tin mừng về Nước Trời?

47. (b) Chúa Giê-su nhấn mạnh yếu tố yếu tố thế nào về vai trò của yếu tố bền chắc?

48. Khả năng bền chắc của anh ta để phá hủy vật mà anh ta yêu mến.

49. Bạn có cảm phục khi thấy những anh chị lớn tuổi mà bền chắc chịu đựng không?

50. “Tất cả toàn bộ toàn bộ chúng ta hãy cùng thao tác với nhau một cách vững vàng và bền chắc.”

1. Sự bền chắc và trung thành với chủ với chủ

Permanence and Loyalty

2. Mà đó là yếu tố bền chắc.

It was grit.

3. Tính bền chắc là có sức chịu đựng.

Grit is having stamina.

4. Nhưng đó là một cuộc đấu tranh bền chắc .

But it was a hard struggle .

5. Nhưng bà là người quật cường và bền chắc.

But she was undaunted, and she persisted.

6. Chúng ta hoàn toàn hoàn toàn có thể bền chắc chịu đựng như Gióp!

Job Endured —So Can We!

7. Và quan hệ bền chắc giữa hai vương quốc.

And strengthening the bond between our two countries.

8. Vậy Gióp đã bền chắc chịu đựng những thử thách nào?

(Revelation 7:1-9) So, what trials did Job endure?

9. TÌNH YÊU THƯƠNG THẬT SỰ CÓ SỨC MẠNH VÀ BỀN BỈ

TRUE LOVE HAS STRENGTH AND ENDURANCE

10. Tuy nhiên, một lần nữa sự bền chắc là thiết yếu.

Once again, however, endurance is essential.

11. Nhưng toàn bộ toàn bộ chúng ta hoàn toàn hoàn toàn có thể bền chắc chịu đựng như Gióp.

But we can endure as Job did.

12. Chúng ta trở nên bền chắc và bất di bất dịch.

We can become steadfast and immovable.

13. Loài vật được mô tả là “đầy sự sống, thông minh và bền chắc“.

The animal is characterised as “lively, intelligent and tenacious”.

14. Nhưng toàn bộ toàn bộ chúng ta nên phải là những môn đồ bền chắc và kiên định.

But let us be steadfast and constant disciples.

15. ” Đất nước này yên cầu những sự thử nghiệm táo bạo và bền chắc.

” This country demands bold, persistent experimentation.

16. Tuy nhiên, từ trên đầu chứng ngôn của tớ vẫn vững chãi và bền chắc.

Through it all, however, their testimonies remained steadfast and firm.

17. Mở video Chúng ta phải “bền chắc chạy”—Tin chắc sẽ nhận phần thưởng.

Play the video We Must “Run With Endurance” —Be Confident of Gaining the Prize.

18. Nhưng sự chịu đựng và bền chắc của tớ đã được tưởng thưởng dồi dào.

But their endurance and perseverance were richly rewarded.

19. Lời khen về quy trình tạo ra những đứa trẻ dày dạn và bền chắc.

This process praise creates kids who are hardy and resilient.

20. ” Sự bền chắc là nguyên do số một cho việc thành công xuất sắc xuất sắc của toàn bộ toàn bộ chúng ta. “

” Persistence is the number one reason for our success. “

21. Gân in như những dải cao su bền chắc giữ cho cơ dính với xương .

Tendons are like very strong rubber bands that keep your muscles attached to your bones .

22. Linh cẩu có sự bền chắc, còn những con linh dương thì có vận tốc.

The dog has stamina, the impala has speed.

23. Tính bền chắc là sống như cuộc chạy đua maratông, không phải chạy nước rút.

Grit is living life like it’s a marathon, not a sprint.

24. Đó là một cuộc thử thách nóng giãy về sức lực và tính bền chắc.

It was a demanding test of strength and endurance.

25. Chiến thắng của La Mã đã dựa thật nhiều vào sự bền chắc của nó.

Rome’s victory was greatly influenced by its persistence.

26. Anh khuyên: “Anh chị hãy phấn đấu hết mình hầu bền chắc chu toàn trách nhiệm”.

(Ephesians 6:12) “Fight hard to continue carrying out your assignment,” he told the students.

27. Gạo lức là một món ăn rất tốt cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi bền chắc kiên trì .

I find it a great food for endurance activities .

28. Thật vui mừng khi thấy họ bền chắc chịu đựng và tiến bộ về thiêng liêng.

Today, I rejoice with them over the endurance they showed and the spiritual progress they made.

29. Tại sao Nhân-chứng Giê-hô-va bền chắc rao giảng tin mừng về Nước Trời?

Why do Jehovah’s Witnesses persist in preaching the good news of God’s Kingdom?

30. (b) Chúa Giê-su nhấn mạnh yếu tố yếu tố thế nào về vai trò của yếu tố bền chắc?

(b) How did Jesus emphasize the need for endurance?

31. Khả năng bền chắc của anh ta để phá hủy vật mà anh ta yêu mến.

His unfailing ability to destroy the things he loves.

32. Bạn có cảm phục khi thấy những anh chị lớn tuổi mà bền chắc chịu đựng không?

Has the endurance of the elderly ones impressed you?

33. “Tất cả toàn bộ toàn bộ chúng ta hãy cùng thao tác với nhau một cách vững vàng và bền chắc.”

“A long pull, a strong pull, and a pull all together.”

34. ▪ Dù bị chống đối, những anh chị ở Pháp bền chắc rao giảng về Nước Trời.

▪ In spite of opposition, the brothers in France persevere in their Kingdom preaching.

35. Những vật tư bền chắc này là gì và tại sao dùng chúng là yếu tố quan trọng?

What are those durable materials, and why is it vital to use them?

36. 23 Xem xét đến đây, toàn bộ toàn bộ chúng ta đã thấy Gióp bền chắc chịu đựng nhiều thử thách.

23 As we have observed so far, Job was enduring his various trials.

37. 17, 18. (a) Điều gì không thể thiếu nếu một người muốn đức tin mình được bền chắc?

17, 18. (a) What is indispensable if a person’s faith is to endure?

38. Bạn có một kỳ vọng vững chãi và bền chắc như vậy nơi Nước Đức Chúa Trời không?

Do you have a similar strong, enduring hope in God’s Kingdom?

39. Chắc chắn không thuận tiện và đơn thuần và giản dị để học làm điều đúng và bền chắc trong tình hình như vậy.

It is certainly a challenge under such circumstances to learn to do what is right and to persist in it.

40. CHỊ MIA: “Phải bền chắc và rất là kiên trì để dạy Angelo những điều đơn thuần và giản dị nhất.

MIA: “It takes persistence and a tremendous amount of patience to teach Angelo the simplest things.

41. Nấm sợi len lỏi ở mọi địa hình, chúng kết giữ đất lại, chúng cực kỳ bền chắc.

The mycelium infuses all landscapes, it holds soils together, it’s extremely tenacious.

42. Vì cớ sự bền chắc của bà, sau cùng quan án «đã xét lẽ công-bình cho bà».

Because of her persistence, the judge finally ‘saw that she got justice.’

43. Nếu bền chắc trong việc làm này, vựa lẫm thiêng liêng của toàn bộ toàn bộ chúng ta sẽ đầy dư dật.

If we persist in that work, our spiritual stores of supply will be filled with plenty.

44. Kinh Thánh link sự cầu nguyện với việc chịu đựng, bền chắc, và tỉnh thức về thiêng liêng.

The Bible links prayer with endurance, perseverance, and staying awake spiritually.

45. Nghịch cảnh và sự chống đối của việc bị lảng tránh đã làm cho họ vững chãi và bền chắc.

The adversity and opposition of shunning has caused them to be steadfast and immovable.

46. Một Percheron sử thuộc tính phổ cập này của loài “sức mạnh, nguồn tích điện, hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi, thỏa sức tự tin và bền chắc“.

One Percheron historian attributes this popularity to the breed’s “strength, energy, activity, robustness and endurance”.

47. Để bền chắc leo dốc và đạt được tiềm năng, những người dân dân leo núi phải nộp càng nhiều calo càng tốt.

To endure the ascent and reach their goal, climbers must consume as many calories as possible.

48. Chính Nhân-chứng Giê-hô-va đã trung thành với chủ với chủ và bền chắc công bố những điều này trong tờ báo này.

Consistently, Jehovah’s Witnesses have loyally done so in this journal.

49. Chúng ta có mọi nguyên do để tiếp tục bền chắc thi hành thánh chức “nhờ sức Đức Chúa Trời ban”.

We have every reason to remain steadfast in our service, “dependent on the strength that God supplies.”

50. Làm sao Áp-ram đã hoàn toàn hoàn toàn có thể bền chắc làm “người kiều-ngụ… trên đất ngoại-quốc” trong một trăm năm?

How was Abram able to endure as “an alien . . . in a foreign land” for a hundred years?

Chia Sẻ Link Download Bền bỉ là gì miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Bền bỉ là gì tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Bền bỉ là gì Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Bền bỉ là gì

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Bền bỉ là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Bền #bỉ #là #gì

Related posts:

4065

Video Bền bỉ là gì Đầy đủ ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Bền bỉ là gì Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Bền bỉ là gì Đầy đủ miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Bền bỉ là gì Đầy đủ miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Bền bỉ là gì Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bền bỉ là gì Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bền #bỉ #là #gì #Đầy #đủ