Thủ Thuật Hướng dẫn Bài ii.6, ii.7 trang 30 sbt vật lí 12 Chi tiết 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Bài ii.6, ii.7 trang 30 sbt vật lí 12 Chi tiết được Update vào lúc : 2022-02-07 22:44:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Bài ii.6, ii.7 trang 30 sbt vật lí 12 Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Bài ii.6, ii.7 trang 30 sbt vật lí 12 được Update vào lúc : 2022-02-07 22:44:03 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Tại một vị trí trong môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên truyền âm, một sóng âm có cường độ âm (I.) Biết cường độ âm chuẩn là (I_0.) Mức cường độ âm (L) của sóng âm này tại vị trí này được xem bằng công thức:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

II.6

Trên một dây đàn hồi dài (1,8m), hai đầu cố định và thắt chặt và thắt chặt, đang sẵn có sóng dừng với (6)bụng sóng. Biết sóng truyền trên dây có tần số (100Hz).Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. (20m/s.) B. (600m/s.)

C. (60m/s.) D. (10m/s.)

Phương pháp giải:

Sử dụng Đk sóng dừng trên dây với hai đầu cố định và thắt chặt và thắt chặt: (l = kdfraclambda 2)

Sử dụng công thức tính vận tốc truyền sóng (v = lambda f)

Lời giải rõ ràng:

Điều kiện sóng dừng trên dây với hai đầu cố định và thắt chặt và thắt chặt: (l = kdfraclambda 2)

Trên dây có (6) bụng sóng ( Rightarrow k = 6)

(lambda = dfrac2lk = dfrac2.1,86 = 0,6m)

Tốc độ truyền sóng (v = lambda f = 0,6.100 = 60(m/s))

Chọn C

II.7

Tại một vị trí trong môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên truyền âm, một sóng âm có cường độ âm (I.) Biết cường độ âm chuẩn là (I_0.) Mức cường độ âm (L) của sóng âm này tại vị trí này được xem bằng công thức:

A. (L(dB) = 10lg dfracII_0.)

B. (L(dB) = 10lg dfracI_0I.)

C. (L(dB) = lg dfracI_0I.)

D. (L(dB) = lg dfracII_0.)

Phương pháp giải:

Công thức tính mức cường độ âm.

Lời giải rõ ràng:

Mức cường độ âm(L(dB) = 10log dfracII_0.)

Trong số đó:

+ (I) là cường độ âm tại vị trí xét

+ (I_0) là cường độ âm chuẩn

Chọn A.

Reply

7

0

Chia sẻ

Share Link Cập nhật Bài ii.6, ii.7 trang 30 sbt vật lí 12 miễn phí

Bạn vừa đọc nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Bài ii.6, ii.7 trang 30 sbt vật lí 12 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Bài ii.6, ii.7 trang 30 sbt vật lí 12 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Bài ii.6, ii.7 trang 30 sbt vật lí 12

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Bài ii.6, ii.7 trang 30 sbt vật lí 12 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Bài #ii6 #ii7 #trang #sbt #vật #lí

4489

Review Bài ii.6, ii.7 trang 30 sbt vật lí 12 Chi tiết ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Bài ii.6, ii.7 trang 30 sbt vật lí 12 Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Bài ii.6, ii.7 trang 30 sbt vật lí 12 Chi tiết miễn phí

Pro đang tìm một số trong những ShareLink Tải Bài ii.6, ii.7 trang 30 sbt vật lí 12 Chi tiết Free.

Giải đáp vướng mắc về Bài ii.6, ii.7 trang 30 sbt vật lí 12 Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài ii.6, ii.7 trang 30 sbt vật lí 12 Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #ii6 #ii7 #trang #sbt #vật #lí #Chi #tiết