Thủ Thuật Hướng dẫn Bài 6 trang 54 sgk lý 11 Mới nhất 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Bài 6 trang 54 sgk lý 11 Mới nhất được Update vào lúc : 2022-08-19 05:40:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Bài 6 trang 54 sgk lý 11 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Bài 6 trang 54 sgk lý 11 được Update vào lúc : 2022-08-19 05:40:04 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đề bài

Điện trở trong của một acquy là 0,06 Ω trên vỏ của nó ghi là 12V. Mắc vào hai cực của nó một bóng đèn ghi 12V – 5W.

a) Chứng tỏ rằng bóng đèn khi đó gần như thể thể sáng thông thường và tính hiệu suất tiêu thụ thực tiễn.

b) Tính hiệu suất của nguồn điện trong trường hợp này.

Hướng dẫn giải

Áp dụng định luật ohm cho toàn mạch (I = displaystylexi  over R_N + r )

Công thức tính hiệu suất của nguồn (H = displaystyleU_N over xi .100% )

Lời giải

a) Ta có những thông số của đèn (12V-5W)

=> Hiệu điện thế định mức của đèn (U_đm=12V) và hiệu suất định mức của đèn (P_đm=5W)

=> Điện trở của đèn là: (R_đèn = displaystyleU_đm^2 over P_đm = 12^2 over 5 = 28,8Omega )

Cường độ dòng điện định mức của bóng đèn là:  (I_đm = dfracPU = dfrac512 = 0,416 A)

Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn khi nối mạch là: (I = displaystylexi  over R_N + r = 12 over 28,8 + 0,06 = 0,4158A), gần bằng cường độ dòng điện định mức của đèn nên đèn gần như thể thể sáng thông thường.

+ Công suất tiệu thụ điện thực tiễn của đèn khi này là: (P=I^2.R=0,4158^2.28,8=4,98W)

b) Hiệu suất của nguồn điện là (H = displaystyleU_N over xi .100%  =I.R over xi .100% 0,4158.28,8 over 12.100%  = 99,8% )

Xuất bản ngày 24/08/2022 – Tác giả: Huyền Chu

Xem ngay câu vấn đáp bài 6 trang 54 sách giáo khoa vật lý lớp 11 tiết học về định luật Ôm riêng với toàn mạch

Mục lục nội dung

Bài 6. Điện trở trong của một acquy là 0,06 Ω trên vỏ của nó ghi là 12V. Mắc vào hai cực của nó một bóng đèn ghi 12V – 5W.

a) Chứng tỏ rằng bóng đèn khi đó gần như thể thể sáng thông thường và tính hiệu suất tiêu thụ thực tiễn.

b) Tính hiệu suất của nguồn điện trong trường hợp này.

Trả lời Bài 6 trang 54 SGK vật lí 11

a) Điện trở định mức của nguồn điện trong trường hợp này là:

Cường độ dòng điện định mức của bóng đèn là  I = P:U = 5: 12 = 0,416 A

Do đó cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn là :

ần bằng cường độ dòng điện định mức của đèn nên đền gần như thể thể sáng thông thường.

b) Hiệu suất của nguồn điện là:

» Bài tiếp theo: Bài 7 trang 54 SGK Vật lí 11

Áp dụng định luật ohm cho toàn mạch (I = xi  over R_N + r )

Công thức tính hiệu suất của nguồn (H = U_N over xi .100% )

Lời giải rõ ràng

a) Điện trở định mức của nguồn điện trong trường hợp này là (R_d = U_d^2 over P = 12^2 over 5 = 28,8Omega )

Cường độ dòng điện định mức của bóng đèn là  I = P:U = 5: 12 = 0,416 A

Do đó cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn là (I = xi  over R_N + r = 12 over 28,8 + 0,06 = 0,4158A), gần bằng cường độ dòng điện định mức của đèn nên đền gần như thể thể sáng thông thường.

b) Hiệu suất của nguồn điện là (H = U_N over xi .100%  = 0,4158.28,8 over 12.100%  = 99,8% )

Điện trở trong của một acquy là 0,06 Ω trên vỏ của nó ghi là 12V. Mắc vào hai cực của nó một bóng đèn ghi 12V – 5W.

a) Chứng tỏ rằng bóng đèn khi đó gần như thể thể sáng thông thường và tính hiệu suất tiêu thụ thực tiễn.

b) Tính hiệu suất của nguồn điện trong trường hợp này.

a) – Điện trở của đèn là 

– Cường độ dòng điện định mức của bóng đèn là 

Cường độ dòng điện chạy qua mạch là 

, gần bằng cường độ dòng điện định mức của đèn nên đèn gần như thể thể sáng thông thường.

– Công suất tiêu thụ điện thực tiễn của đèn: P = RI2 = 28,8. (0,4158)2=4,979W

b) Hiệu suất của nguồn điện là 

Click đây nếu phần lời giải bị che >>

* Bài 5 trang 54 SGK Vật lí 11

* Bài 7 trang 54 SGK Vật lí 11

Đề bài

Điện trở trong của một acquy là 0,06 Ω trên vỏ của nó ghi là 12V. Mắc vào hai cực của nó một bóng đèn ghi 12V – 5W.

a) Chứng tỏ rằng bóng đèn khi đó gần như thể thể sáng thông thường và tính hiệu suất tiêu thụ thực tiễn.

b) Tính hiệu suất của nguồn điện trong trường hợp này.

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=gnaB7Mzr0dY

Áp dụng định luật ohm cho toàn mạch (I = displaystylexi  over R_N + r )

Công thức tính hiệu suất của nguồn (H = displaystyleU_N over xi .100% )

Lời giải rõ ràng

a) Ta có những thông số của đèn (12V-5W)

=> Hiệu điện thế định mức của đèn (U_đm=12V) và hiệu suất định mức của đèn (P_đm=5W)

=> Điện trở của đèn là: (R_đèn = displaystyleU_đm^2 over P_đm = 12^2 over 5 = 28,8Omega )

Cường độ dòng điện định mức của bóng đèn là:  (I_đm = dfracPU = dfrac512 = 0,416 A)

Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn khi nối mạch là: (I = displaystylexi  over R_N + r = 12 over 28,8 + 0,06 = 0,4158A), gần bằng cường độ dòng điện định mức của đèn nên đèn gần như thể thể sáng thông thường.

+ Công suất tiệu thụ điện thực tiễn của đèn khi này là: (P=I^2.R=0,4158^2.28,8=4,98W)

b) Hiệu suất của nguồn điện là (H = displaystyleU_N over xi .100%  =I.R over xi .100% 0,4158.28,8 over 12.100%  = 99,8% )

 Loigiaihay

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung nội dung bài viết Bài 6 trang 54 sgk lý 11

Reply
5
0
Chia sẻ

Share Link Cập nhật Bài 6 trang 54 sgk lý 11 miễn phí

Bạn vừa đọc nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Bài 6 trang 54 sgk lý 11 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Bài 6 trang 54 sgk lý 11 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Bài 6 trang 54 sgk lý 11

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Bài 6 trang 54 sgk lý 11 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Bài #trang #sgk #lý

Related posts:

4568

Video Bài 6 trang 54 sgk lý 11 Mới nhất ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Bài 6 trang 54 sgk lý 11 Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Bài 6 trang 54 sgk lý 11 Mới nhất miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Bài 6 trang 54 sgk lý 11 Mới nhất Free.

Giải đáp vướng mắc về Bài 6 trang 54 sgk lý 11 Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài 6 trang 54 sgk lý 11 Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #trang #sgk #lý #Mới #nhất