Thủ Thuật về Ba nguyên tắc cơ bản của đạo đức trong nghiên cứu và phân tích khoa học Mới nhất Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Ba nguyên tắc cơ bản của đạo đức trong nghiên cứu và phân tích khoa học Mới nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-02 07:29:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Ba nguyên tắc cơ bản của đạo đức trong nghiên cứu và phân tích và phân tích khoa học 2022
Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Ba nguyên tắc cơ bản của đạo đức trong nghiên cứu và phân tích và phân tích khoa học được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-02 07:27:10 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

9 610 KB 1 43

Nhấn vào phía dưới để tải tài liệu

Để tải xuống xem khá khá đầy đủ hãy nhấn vào phía trên

Journal of Science – 2022, Vol. 9 (1), 1 – 9 Part A: Social Sciences, Humanities and Education KHÁM PHÁ VÀ PHÂN TÍCH CÁC NGUYÊN TẮC VÀ CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC
TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Trần Văn Đạt1, Võ Văn Thắng2, Lê Minh Tuấn Lâm3
TS. Trường Đại học An Giang
PGS, TS. Trường Đại học An Giang
3
ThS. Trường Đại học An Giang
1
2 tin tức chung:
Ngày nhận bài: 25/12/15
Ngày nhận kết quả bình duyệt:
29/01/16
Ngày đồng ý đăng: 03/16
Title:
An exploration and critique of
the principles and standards of
research ethics in educational
research
Từ khóa:
Nghiên cứu giáo dục, đạo đức
nghiên cứu và phân tích và phân tích, nguyên tắc đạo
đức, chuẩn mực đạo đức, ủy
ban đạo đức
Keywords:
Educational research, research
ethics, ethical principles,
ethical standards in educational
research, Ethics Committee ABSTRACT
Research ethics are a guiding set of ethical principles and standards that are to
monitor and assist educational researchers in conducting ethical studies with a
high ethical standard. Ethical research is very important for all educational
researchers who conduct research projects or use and apply the results from
research findings. Research is a public trust that must be ethically conducted,
trustworthy, and socially responsible if the results are to be valuable. All parts
of a research project – from the project design to submission of the results for
peer review – have to be upstanding in order to be considered ethical. This
paper explores (1) four basic principles of research ethics: integrity;
professional, scientific, and scholarly responsibility; respect for people’s rights,
dignity and diversity; and social responsibility; (2) analyzes six basic standards
of research ethics: authorship, avoiding plagiarism, peer review, data
management, avoiding misconduct (fabrication, falsification, and plagiarism),
and respect for persons (informed consent, privacy and confidentiality); and (3)
recommends necessary requirements to establish an Institutional Review Board
or Ethics Committee in all Vietnamese Universities with the aim of helping us to
ensure ethical studies in educational research. TÓM TẮT
Đạo đức nghiên cứu và phân tích và phân tích là một tập hợp những nguyên tắc và những chuẩn mực phổ
quát dùng để giám sát và trợ giúp những nhà nghiên cứu và phân tích và phân tích giáo dục thực thi
những nghiên cứu và phân tích và phân tích với những chuẩn mực đạo đức cao nhất. Đạo đức nghiên cứu và phân tích và phân tích
đóng vai trò tối quan trọng riêng với toàn bộ những nhà nghiên cứu và phân tích và phân tích giáo dục trong
việc thực thi những dự án công trình bất Động sản khu công trình xây dựng bất Động sản Nhà Đất nghiên cứu và phân tích và phân tích hoặc sử dụng và ứng dụng những kết quả
nghiên cứu và phân tích và phân tích. Để sẽ là một nghiên cứu và phân tích và phân tích có chuẩn mực đạo đức cao thì tất
cả những quy trình của một nghiên cứu và phân tích và phân tích – từ quy trình thiết kế đề cương nghiên
cứu đến quy trình đệ trình kết quả nghiên cứu và phân tích và phân tích – phải tuyệt đối trung thực. Bài
viết này (1) mày mò 4 nguyên tắc của đạo đức nghiên cứu và phân tích và phân tích: tính chân thực;
trách nhiệm học thuật, khoa học, và nghề nghiệp; tôn trọng quyền, phẩm giá, và
sự khác lạ của con người; và trách nhiệm riêng với xã hội; (2) phân tích 6
chuẩn mực cơ bản của đạo đức nghiên cứu và phân tích và phân tích: thực thi quyền tác giả, ngăn ngừa
trình trạng đạo văn, bình duyệt đồng đẳng, quản trị và vận hành tài liệu, ngăn ngừa sự vi
phạm đạo đức nghiên cứu và phân tích và phân tích, và trân trọng người tham gia nghiên cứu và phân tích và phân tích; (3) khuyến
nghị những yêu cầu thiết yếu để xây dựng Ủy ban đạo đức ở những trường ĐH 1 Journal of Science – 2022, Vol. 9 (1), 1 – 9 Part A: Social Sciences, Humanities and Education tại Việt Nam nhằm mục đích mục tiêu tiềm năng đảm bảo những nghiên cứu và phân tích và phân tích trang trọng có chất
lượng cao, đồng thời ngăn ngừa những nghiên cứu và phân tích và phân tích cẩu thả có chất lượng thấp. giáo dục trong việc xác lập những chuỗi hành vi
mang tính chất chất chất chất đạo đức ở những ngữ cảnh rất rất khác nhau
nhằm mục đích mục tiêu thực thi những nghiên cứu và phân tích và phân tích với chất lượng
cao nhất bằng lối ứng xử chuyên nghiệp nhất.
Theo AERA (2011, tr.146-147), có bốn nguyên
tắc đạo đức cơ bản mà bất kể nhà nghiên cứu và phân tích và phân tích nào
cũng phải tuân thủ, đó là tính chân thực, trách
nhiệm học thuật, tôn trọng quyền con người và
trách nhiệm riêng với xã hội. 1. GIỚI THIỆU
Đạo đức (ethics) là những nguyên tắc giúp giữ gìn
những giá trị phổ quát nhất của quả đât. Đạo
đức nghiên cứu và phân tích và phân tích (research ethics) là tập hợp những
nguyên tắc để khuynh hướng, giáo dục và giám sát
những nhà khoa học thực thi những nghiên cứu và phân tích và phân tích với
những chuẩn mực đạo đức cao nhất (Johnson &
Christensen, 2012). Đạo đức nghiên cứu và phân tích và phân tích có vai trò
tối quan trọng riêng với toàn bộ những người dân dân thực
hiện những dự án công trình bất Động sản khu công trình xây dựng bất Động sản Nhà Đất nghiên cứu và phân tích và phân tích hoặc sử dụng và ứng
dụng những kết quả từ những nhận định nghiên cứu và phân tích và phân tích.
Vai trò của đạo đức nghiên cứu và phân tích và phân tích là trân trọng và
bảo vệ quyền và quyền lợi của người tham gia trong
dự án công trình bất Động sản khu công trình xây dựng bất Động sản Nhà Đất nghiên cứu và phân tích và phân tích; gìn giữ những giá trị của cộng
đồng; mang lại quyền lợi cho những người dân dân liên quan
và hiệp hội bằng những giá trị nghiên cứu và phân tích và phân tích có
chất lượng nhất; thực thi trách nhiệm của cá
nhân nhà nghiên cứu và phân tích và phân tích riêng với xã hội (Johnson &
Christensen, 2012). Nghiên cứu là một cuộc điều
tra mang tính chất chất chất chất khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống và trang trọng, có tính
hiệp hội và xã hội. Do vậy, đạo đức nghiên cứu và phân tích và phân tích
có vai trò đặc biệt quan trọng quan trọng quan trọng trong việc ngăn
chặn những nghiên cứu và phân tích và phân tích thiếu trang trọng, vô trách
nhiệm đồng thời hạn chế tối đa những nguy hại
tiềm ẩn cho những người dân dân tham gia trong nghiên cứu và phân tích và phân tích
(American Educational Research Association
[AERA], 2011). Tất cả những quy trình của một
nghiên cứu và phân tích và phân tích – từ việc làm thiết kế nghiên cứu và phân tích và phân tích đến
việc làm đệ trình kết quả nghiên cứu và phân tích và phân tích – phải trung
thực để được xem xét về phương diện đạo đức
nghiên cứu và phân tích và phân tích. Khi một quy trình của nghiên cứu và phân tích và phân tích bị
nghi ngờ bởi giới học thuật thì toàn bộ khu khu công trình xây dựng xây dựng
nghiên cứu và phân tích và phân tích đó bị nghi ngờ và bị thẩm tra bởi
những người dân dân dân có trách nhiệm (University of
Minnesota, 2003). Tính chân thực
Các nhà nghiên cứu và phân tích và phân tích giáo dục phải là những người dân dân
chân thành, công minh, và trân trọng người khác
trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt trình độ – trong nghiên
cứu, giảng dạy, thực hành thực tiễn thực tiễn và dịch vụ. Họ không
bao giờ hành vi một cách có chủ tâm để gây
nguy hại cho quyền lợi của những người dân dân khác. Họ
thực thi những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt chuyên nghiệp của tớ
bằng những cách mà chúng mang lại sự tin tưởng
và sự tin cậy cho mọi người (AERA, 2011).
Trách nhiệm học thuật, khoa học, và nghề
nghiệp
Các nhà nghiên cứu và phân tích và phân tích giáo dục luôn trung thành với chủ với chủ với
những tiêu chuẩn trình độ và khoa học cao
nhất và thừa nhận trách nhiệm riêng với những công
trình nghiên cứu và phân tích và phân tích của tớ (Johnson &
Christensen, 2012). Họ coi trọng niềm tin của
hiệp hội trong nghiên cứu và phân tích và phân tích, quan tâm đến hành
vi đạo đức của tớ, và hành vi đạo đức của những nhà
nghiên cứu và phân tích và phân tích khác mà hoàn toàn hoàn toàn có thể phù phù thích phù thích hợp với niềm tin
đó. Các nhà nghiên cứu và phân tích và phân tích giáo dục hiểu rằng họ
xây dựng một hiệp hội và thể hiện sự trân trọng
riêng với những nhà nghiên cứu và phân tích và phân tích giáo dục khác thậm
chí khi họ khước từ với những nhà nghiên cứu và phân tích và phân tích
giáo dục khác về những phương diện lý thuyết hay
phương pháp nghiên cứu và phân tích và phân tích. Sự hợp tác luôn luôn
mang tính chất chất chất chất đồng nghiệp nhưng những nhà nghiên cứu và phân tích và phân tích
không bao giờ để những ước muốn mang tính chất chất chất chất
đồng nghiệp vượt khỏi trách nhiệm chung của tớ
về hành vi đạo đức. Trong những trường hợp nếu
sự không tương tự xẩy ra thì họ sẽ thao tác cùng nhau để 2. NGUYÊN TẮC VÀ CHUẨN MỰC CỦA
ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU
2.1 Các nguyên tắc của đạo đức nghiên cứu và phân tích và phân tích
Những nguyên tắc đạo đức sau này được xem như
những khuynh hướng hướng dẫn cho những nhà nghiên cứu và phân tích và phân tích 2 Journal of Science – 2022, Vol. 9 (1), 1 – 9 Part A: Social Sciences, Humanities and Education ngăn ngừa hoặc tránh né những ứng xử không đạo
đức (AERA, 2011). Quyền tác giả là một bộ phận quan trọng không
thể thiếu của nghiên cứu và phân tích và phân tích. Quyền tác giả là tiến
trình quyết định hành động hành vi những ai là người thay mặt thay mặt đứng tên tác
giả một khu khu công trình xây dựng xây dựng nghiên cứu và phân tích và phân tích (University of
Minnesota, 2003). Trong nhiều trường hợp,
nghiên cứu và phân tích và phân tích có sự hợp tác và sự trợ giúp Một trong những
Chuyên Viên và đồng nghiệp, khi đó sự trợ giúp này
yên cầu sự thừa nhận và một số trong những trong những khác yên cầu quyền
đồng tác giả. Tuy nhiên, mỗi thành viên được liệt kê
như một tác giả của một khu khu công trình xây dựng xây dựng nghiên cứu và phân tích và phân tích
nên phải có những góp thêm phần vào tiến trình thực thi
một nghiên cứu và phân tích và phân tích. Tất cả những tác giả đã được liệt
kê tên phải có trách nhiệm khá khá đầy đủ về nội dung của
khu khu công trình xây dựng xây dựng nghiên cứu và phân tích và phân tích. Những yêu cầu riêng với
quyền tác giả của mỗi thành viên trong khu khu công trình xây dựng xây dựng
nghiên cứu và phân tích và phân tích được quy định như sau: a) có những
góp thêm phần quan trọng riêng với kế hoạch và thiết kế
nghiên cứu và phân tích và phân tích, hoặc quản trị và vận hành tài liệu, hoặc phân tích
và diễn giải tài liệu; b) phác thảo khu khu công trình xây dựng xây dựng
nghiên cứu và phân tích và phân tích hoặc đọc và góp ý nội dung khu khu công trình xây dựng xây dựng
nghiên cứu và phân tích và phân tích; và c) đọc bản thảo ở đầu cuối trước
khi đệ trình báo cáo kết quả nghiên cứu và phân tích và phân tích
(International Committee of Medical Journal
Editors [ICNJE]). Tất cả những Đk a, b, và c
phải được phục vụ. Quản lý kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư, tích lũy dữ
liệu, hoặc giám sát nhóm nghiên cứu và phân tích và phân tích là những
hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi không thỏa mãn nhu cầu nhu yếu để đảm bảo quyền tác
giả của một khu khu công trình xây dựng xây dựng nghiên cứu và phân tích và phân tích (ICNJE,
.icmje.org). Tôn trọng quyền, phẩm giá, và sự khác lạ của
con người
Các nhà nghiên cứu và phân tích và phân tích giáo dục luôn tôn trọng
quyền, phẩm giá và giá trị của toàn bộ mọi người và
thận trọng không làm tổn thương nhau bằng lối
ứng xử phi đạo đức khi thực thi những nghiên cứu và phân tích và phân tích
(Johnson & Christensen, 2012). Trong nghiên
cứu, họ có trách nhiệm bảo vệ quyền, quyền lợi,
phẩm giá của những người dân dân tham gia nghiên cứu và phân tích và phân tích.
Họ luôn nhạy cảm riêng với những khác lạ về văn
hóa, tính cách riêng không liên quan gì đến nhau của những nhóm người
tham gia nghiên cứu và phân tích và phân tích. Các nhà nghiên cứu và phân tích và phân tích luôn
luôn nỗ lực để ngăn cản những định kiến trong những
hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi trình độ. Họ khước từ bất
kỳ những hình thức phân biệt đối xử nào về chủng
tộc, sắc tộc, văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn, nguồn gốc, giới tính, khuynh
hướng tình dục, nhân dạng giới tính, tuổi tác, tôn
giáo, ngôn từ, sự mất kĩ năng, Đk sức
khỏe, vị thế kinh tế tài chính tài chính – xã hội, hoặc tình trạng hôn
nhân, vị thế của cha mẹ,… Trong toàn bộ những hoạt
động liên quan đến việc làm của tớ, những nhà
nghiên cứu và phân tích và phân tích giáo dục thừa nhận quyền của những
người khác để lưu giữ những giá trị, thái độ và quan
điểm mà có sự khác lạ với họ. Họ đối xử những
người khác bằng toàn bộ phẩm cách chân thành và
trân trọng nhất. Các nhà nghiên cứu và phân tích và phân tích luôn tránh
những tổn thương cho những người dân dân tham gia. Trong
trường hợp những rủi ro không mong muốn không mong ước xẩy ra thì nhà nghiên cứu và phân tích và phân tích
lập tức hành vi để giảm thiểu những nguy hại
của chúng. Nếu cần, họ hủy bỏ cuộc nghiên cứu và phân tích và phân tích
đang thực thi (AERA, 2011). Các đồng nghiệp có tham gia vào việc thực thi
một khu khu công trình xây dựng xây dựng nghiên cứu và phân tích và phân tích nhưng không phục vụ
những Đk trên thì họ không được công
nhận quyền tác giả (University of Minnesota,
2003). Thay vào đó, họ được thừa nhận sự đóng
góp ở cuối khu khu công trình xây dựng xây dựng nghiên cứu và phân tích và phân tích bằng một đoạn
văn mô tả vắn tắt sự góp thêm phần của tớ. Để được
thừa nhận sự góp thêm phần, đồng nghiệp phải tự
nguyện đồng ý sự thừa nhận đó tuy nhiên với điều
kiện là họ không phụ trách những kết luận
được rút ra từ kết quả nghiên cứu và phân tích và phân tích. Tất cả những đồng
tác giả góp thêm phần vào khu khu công trình xây dựng xây dựng nghiên cứu và phân tích và phân tích phải
tự nguyện quyết định hành động hành vi trật tự list tên tác giả.
Người thứ nhất phải là người liên quan trực tiếp
đến khu khu công trình xây dựng xây dựng nghiên cứu và phân tích và phân tích. Các tác giả tiếp Từ đó
xuất hiện lần lượt nhờ vào sự góp thêm phần của tớ đối
với khu khu công trình xây dựng xây dựng nghiên cứu và phân tích và phân tích. Trách nhiệm riêng với xã hội
Các nhà nghiên cứu và phân tích và phân tích giáo dục luôn ý thức trách
nhiệm khoa học và nghề nghiệp riêng với cộng
đồng và xã hội nơi mà người ta đang thao tác và sinh
sống. Họ mày mò tri thức để góp thêm phần làm cho
hiệp hội và xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Khi
thực thi nghiên cứu và phân tích và phân tích, họ nỗ lực làm ngày càng tăng tri
thức học thuật và khoa học để phục vụ sự phát
triển và tiến bộ của hiệp hội (AERA, 2011).
2.2 Tiêu chuẩn của đạo đức nghiên cứu và phân tích và phân tích
Quyền tác giả
3 Journal of Science – 2022, Vol. 9 (1), 1 – 9 Part A: Social Sciences, Humanities and Education gọi là những người dân dân bình duyệt. Tiến trình bình
duyệt liên quan đến những bước sau: a) những bình
duyệt và những sửa đổi và sửa đổi và biên tập đọc và nhìn nhận bài báo; b)
những bình duyệt đệ trình những nhận xét cho sửa đổi và sửa đổi và biên tập
viên tạp chí; c) sửa đổi và sửa đổi và biên tập viên tạp chí thu nhận
những nhận xét này và chuyển cho tác giả chính
của bài báo (University of Minnesota, 2003,
tr.15). Tiến trình bình duyệt hiếm khi tiến triển
theo một đường thẳng. Toàn bộ tiến trình liên
quan đến một số trong những trong những vòng tương tác giữa sửa đổi và sửa đổi và biên tập
viên, những bình duyệt và tác giả bài báo trước lúc
bài báo được xuất bản. Một khu khu công trình xây dựng xây dựng có chất
lượng sẵn sàng cho việc xuất bản phải đảm bảo
những tiêu chuẩn sau: a) vai trò – nghiên
cứu ảnh hưởng đến hiệp hội xã hội không?; b)
sự hữu ích – nghiên cứu và phân tích và phân tích có phục vụ những thông
tin khoa học hữu ích không?; c) sự liên quan –
nghiên cứu và phân tích và phân tích có phù phù thích phù thích hợp với nghành xuất bản của
tạp chí không?; d) phương pháp nghiên cứu và phân tích và phân tích –
nghiên cứu và phân tích và phân tích đã đã có được thực thi bằng những phương
pháp khoa học thích hợp, được được cho phép những nhà nghiên
cứu vấn đáp vướng mắc nghiên cứu và phân tích và phân tích không?; e) đạo đức
nghiên cứu và phân tích và phân tích – nghiên cứu và phân tích và phân tích được thực thi có đảm
bảo những yếu tố đạo đức không?; f) kết quả nghiên
cứu – kết quả được tường trình có đúng chuẩn và
chân thực không?; g) sự khá khá đầy đủ – toàn bộ thông tin
liên quan đến nghiên cứu và phân tích và phân tích hoàn toàn hoàn toàn có thể hiện trong công
trình nghiên cứu và phân tích và phân tích không?; h) sự đúng chuẩn – sản
phẩm nghiên cứu và phân tích và phân tích có là một sự phản ánh chân thực
tiến trình và kết quả nghiên cứu và phân tích và phân tích không?
(Jefferson, Wagner, & Davidoff, 2002). Ngăn chặn trình trạng đạo văn
Đạo văn là hành vi mạo nhận ý tưởng, quan
điểm, hình ảnh, lý thuyết, ngôn từ hoặc những câu
chuyện của người khác và xem chúng là của tớ
(University of Minnesota, 2003). Sự đánh cắp xảy
ra khi nhà nghiên cứu và phân tích và phân tích sử dụng ý tưởng của người
khác hoặc chép khu khu công trình xây dựng xây dựng của người khác mà
không chú thích nguồn. Đây sẽ là một loại
trộm cắp học thuật, phi đạo đức. Nếu một nhà
nghiên cứu và phân tích và phân tích đánh cắp tác phẩm, khu khu công trình xây dựng xây dựng của
người khác thì sự ngờ vực sẽ xẩy ra xoay quanh
tính liêm khiết, đạo đức và sự chân thực của toàn
bộ khu khu công trình xây dựng xây dựng nghiên cứu và phân tích và phân tích của tớ. Ngoài ra, sự
đánh cắp là một hành vi phạm pháp và phải chịu
sự trừng phạt. Trong thực tiễn, sự đánh cắp trình làng
dưới nhiều hình thức. Hình thức thuận tiện và đơn thuần và giản dị nhận
thấy nhất, đó là nhà nghiên cứu và phân tích và phân tích chép từ 4 từ trở
lên mà không sử dụng dấu nháy và chú thích tác
giả, hoặc chép nguyên một văn của người khác,
đặt nó vào trong nội dung nội dung bài viết của tớ mà không trích
dẫn nguồn (AERA, 2011; University of
Minnesota, 2003). Nếu nhà nghiên cứu và phân tích và phân tích sử dụng từ
40 từ hoặc hơn thì họ cần trích dẫn nguồn, tác giả,
ghi số trang và thụt dòng nguyên đoạn văn trích.
Bất kỳ khu khu công trình xây dựng xây dựng nghiên cứu và phân tích và phân tích nào thì cũng phải trích
dẫn nguồn khi viết bản thảo hay bản chính
(Northwestern
University,
.writing.nwu.edu/tip/plag.html). Nhà nghiên
cứu cần: a) trích dẫn ngôn từ viết hoặc ngôn từ
lời nói của người khác; b) diễn giải ngôn từ viết
hoặc ngôn từ lời nói của người khác; c) sử dụng
quan điểm, tư tưởng của người khác; d) vay mượn
những số lượng, sự kiện, biểu bảng thống kê. Để
tránh sự đánh cắp khu khu công trình xây dựng xây dựng của người khác, một
nhà nghiên cứu và phân tích và phân tích phải: a) trích dẫn toàn bộ ý tưởng và
thông tin mà không thuộc của tớ; b) sử dụng
dấu nháy nếu sử dụng từ của người khác (Indiana
University, .campuslife.indiana.edu/Code/). Hai khái niệm quan trọng nhất trong tiến trình
bình duyệt, đó là tính cẩn mật và quyền sở hữu trí
tuệ (University of Minnesota, 2003). Các bình
duyệt không được biết tác giả (hoặc nhóm tác giả)
của khu khu công trình xây dựng xây dựng nghiên cứu và phân tích và phân tích mà người ta đang bình duyệt,
và tác giả (hoặc nhóm tác giả) không được biết
tên của những bình duyệt. Không một ai liên quan
đến tiến trình bình duyệt, ngoại trừ sửa đổi và sửa đổi và biên tập viên,
những bình duyệt hoặc đội ngũ tòa soạn. Để đảm bảo
quyền sở hữu trí tuệ thì rủi ro không mong muốn không mong ước tiềm ẩn tiềm ẩn về yếu tố xung đột do
quan hệ thành viên, yếu tố chính trị, kết quả
nghiên cứu và phân tích và phân tích và tài chính nên phải được loại trừ
(Lawrence, 2003). Bình duyệt đồng đẳng
Bình duyệt là một tiến trình, ở đó một tác giả
(hoặc một số trong những trong những tác giả) đệ trình một bản thảo công
trình nghiên cứu và phân tích và phân tích hoặc một bài báo cho một tạp chí
để xuất bản, và tiếp Từ đó sửa đổi và sửa đổi và biên tập viên của tạp chí
gửi bài báo đó cho những Chuyên Viên thao tác cùng
trình độ khoa học. Các Chuyên Viên này được
4 Journal of Science – 2022, Vol. 9 (1), 1 – 9 Part A: Social Sciences, Humanities and Education phương pháp tích lũy số liệu, tương hỗ việc khám
phá những chủ đề nghiên cứu và phân tích và phân tích mới, được được cho phép sự
sáng tạo cơ sở tài liệu mới thông qua việc link
tài liệu từ nhiều nguồn rất rất khác nhau. (National
Institues of Health Office of Extramural Research
[NIH],.grants.nih.gov/grants/policy/data_sh
aring/data_sharing_faqs.htm,trích từ University
of Minnesota, 2003, tr.23). Quản lý tài liệu
Quản lý tài liệu liên quan đến ba yếu tố: a) thu
thập tài liệu tin cậy, chân thực; b) quyền sở hữu và
trách nhiệm riêng với tài liệu được tích lũy; và c)
quản trị và vận hành tài liệu và chia sẻ sự tiếp cận tài liệu với
đồng nghiệp và hiệp hội (University of
Minnesota, 2003; The trực tuyến Resource for
Instruction in Responsible Conduct of Research,
University
of
california,
.rcr.ucsd.edu/data.htm). Tất cả ba yếu tố này
góp thêm phần vào việc hình thành tính chân thực của
một nghiên cứu và phân tích và phân tích. Để đảm bảo việc làm quản trị và vận hành dữ
liệu hiệu suất cao thì ở quy trình đầu của khu khu công trình xây dựng xây dựng
nghiên cứu và phân tích và phân tích một kế hoạch rõ ràng rõ ràng nên phải
xác lập và hoạch định. Để đảm bảo ba yếu tố riêng với quản trị và vận hành tài liệu đạt
hiệu suất cao rất tốt thì những nhà nghiên cứu và phân tích và phân tích phải xác lập
những câu vấn đáp có những vướng mắc sau để xử lý và xử lý
toàn bộ những yếu tố quản trị và vận hành tài liệu theo trật tự thời
gian trước và trong lúc thực thi dự án công trình bất Động sản khu công trình xây dựng bất Động sản Nhà Đất nghiên
cứu:
 Ai có trách nhiệm riêng với tài liệu (Người
này thường là nhà nghiên cứu và phân tích và phân tích chính của dự
án nghiên cứu và phân tích và phân tích và có trách nhiệm riêng với
việc thiết kế những phương pháp tích lũy dữ
liệu).
 Dữ liệu được tích lũy ra làm thế nào? (Dữ
liệu sẽ tiến hành tích lũy thông qua điện thoại,
thư tín, phỏng vấn thành viên, đĩa thu âm
đang tồn tại, nguồn tài liệu thứ cấp, v.v.?)
 Dữ liệu đã đã có được mã hóa không? Nếu có, tại
sao?
 Dữ liệu sẽ tiến hành tàng trữ ra làm thế nào? (Dữ
liệu sẽ tiến hành tàng trữ bằng máy điện toán,
giấy, v.v.?)
 Ai sẽ đảm nói rằng không hề tài liệu nào bị
loại khỏi kết quả ở đầu cuối và đảm bảo sự
đúng chuẩn của yếu tố diễn giải tài liệu?
 Dữ liệu sẽ tiến hành tàng trữ bao lâu khi dự án công trình bất Động sản khu công trình xây dựng bất Động sản Nhà Đất
nghiên cứu và phân tích và phân tích kết thúc? (Điều này phụ thuộc
vào nguồn tài chính và chủ trương tổ chức triển khai triển khai). Sự tích lũy tài liệu mang tính chất chất chất chất đạo đức ám chỉ đến
quy trình tích lũy tài liệu mà không làm tổn
thương đến người khác (AERA, 2011). Sự thu
thập tài liệu chân thực ám chỉ tài liệu mà một khi
được tích lũy thì nó không trở thành thay đổi. Đảm bảo
trách nhiệm riêng với việc tích lũy và trách nhiệm
quản trị và vận hành tài liệu là một trong những yếu tố đạo
đức quan trọng nhất lúc thực thi một dự án công trình bất Động sản khu công trình xây dựng bất Động sản Nhà Đất
nghiên cứu và phân tích và phân tích (University of Minnesota, 2003).
Trách nhiệm gồm có những yếu tố quan trọng
sau: a) xem xét thận trọng phương pháp tích lũy
tài liệu; b) bảo vệ chủ thể nghiên cứu và phân tích và phân tích khỏi bị tổn
thương; c) tàng trữ tài liệu một cách bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín để duy
trì tính chân thực và bí mật của tài liệu; d) xác lập
trách nhiệm chia sẻ tài liệu với những người dân khác; và e)
sử dụng tài liệu có trách nhiệm và sự mô tả kết
quả tài liệu một cách chân thực (University of
Minnesota, 2003, tr. 22). Vấn đề chia sẻ tài liệu
thì khá phức tạp xét dưới tầm nhìn tình cảm cá
nhân, trách nhiệm và quyền sở hữu. Mặc dù,
mang tính chất chất chất chất phức tạp nhưng chia sẻ tài liệu được
xem là một chỉ dấu xác nhận của hiệp hội khoa
học, đặc biệt quan trọng quan trọng trong giới học thuật. Tầm quan trọng
của yếu tố chia sẻ tài liệu được mô tả như sau: (University of Minnesota, 2003, tr.23-24).
Ngăn chặn sự vi phạm đạo đức nghiên cứu và phân tích và phân tích
Sự vi phạm đạo đức nghiên cứu và phân tích và phân tích (misconduct) là
tiến trình xác lập và tường trình một kết quả
nghiên cứu và phân tích và phân tích không mang tính chất chất chất chất đạo đức hoặc một
nghiên cứu và phân tích và phân tích không hợp lô gíc. Sự vi phạm đạo đức
nghiên cứu và phân tích và phân tích được định nghĩa như thể hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi nặn
ra tài liệu, giả tạo tài liệu, hoặc đánh cắp tài liệu
trong quy trình hình thành đề cương nghiên cứu và phân tích và phân tích,
thực thi nghiên cứu và phân tích và phân tích, hoặc tường trình kết quả
nghiên cứu và phân tích và phân tích (The Office of Scientific and Chia sẻ tài liệu đạt được nhiều tiềm năng quan
trọng riêng với hiệp hội khoa học, ví như
tăng cường những nghiên cứu và phân tích và phân tích khoa học mở rộng,
khuyến khích sự phong phú việc sử dụng phương
pháp tích lũy số liệu, thúc đẩy những nghiên cứu và phân tích và phân tích
mới, kiểm định những giả thuyết thay thế, và những
5 Journal of Science – 2022, Vol. 9 (1), 1 – 9 Part A: Social Sciences, Humanities and Education Technology
Policy
[OSTP],
.ostp.gov/html/001207_3.html). Nặn ra dữ
liệu là việc tạo ra tài liệu hoặc kết quả và ghi lại
hoặc tường trình kết quả đó. Ngụy tạo tài liệu là
việc làm sai lệch vật tư và công cụ nghiên cứu và phân tích và phân tích,
hoặc tiến trình nghiên cứu và phân tích và phân tích, thay đổi hoặc xóa khỏi
tài liệu, kết quả hiển thị trong bảng tài liệu nghiên
cứu. Sự đánh cắp là yếu tố chiếm đoạt những ý tưởng,
quy trình, kết quả, hoặc ngôn từ của người khác
mà không ghi chú thích hợp lý. Sự vi phạm đạo
đức nghiên cứu và phân tích và phân tích sẽ là một hành vi lười
biếng, cẩu thả, và nó còn sẽ là hành vi
phạm tội (University of Minnesota, 2003). Để
ngăn ngừa và phát hiện sự vi phạm đạo đức
nghiên cứu và phân tích và phân tích thì việc sử dụng những nhà phản biện
nghiên cứu và phân tích và phân tích bên phía ngoài và tiến trình bình duyệt
khách quan là thiết yếu để duy trì tính chân thực
khoa học của một nghiên cứu và phân tích và phân tích.     Khi phát hiện một người dân có hành vi vi phạm đạo
đức nghiên cứu và phân tích và phân tích thì bước thứ nhất là thực thi một
cuộc đối thoại bí mật giữa người phát hiện và
người dân có trách nhiệm thẩm tra tính chân thực của
nghiên cứu và phân tích và phân tích ở cơ quan, trường học. Một khi hành
vi vi phạm đạo đức đã được xác lập thì toàn bộ những
bên liên quan đến nghiên cứu và phân tích và phân tích, gồm có nhà
nghiên cứu và phân tích và phân tích chính, những đồng nghiên cứu và phân tích và phân tích, cty
chủ trì nghiên cứu và phân tích và phân tích, cơ quan tương hỗ vốn…
phải có trách nhiệm xử lý và xử lý trình trạng này.
Khi một người bị nghi ngờ có hành vi vi phạm
đạo đức nghiên cứu và phân tích và phân tích thì quy trình thứ nhất là mở
một cuộc đối thoại. Nếu cuộc đối thoại đã cho toàn bộ toàn bộ chúng ta biết
rõ ràng hành vi vi phạm đạo đức nghiên cứu và phân tích và phân tích thì
bước thứ hai là thực thi một cuộc thanh tra toàn
diện. Cuối cùng, nhà trường sử dụng thông tin thu
thập được trong quy trình thanh tra để ra quyết
định liên quan đến hành vi vi phạm đạo đức và
giải pháp trừng phạt (University of Minnesota
Office of the Vice President of research,
.research.umm.edu/curriculum). chân thực của nghiên cứu và phân tích và phân tích, người chịu trách
nhiệm nhìn nhận hành vi vi phạm đạo đức là
đúng và hành vi này còn tồn tại thuộc thẩm quyền
của trường hay là không.
Nhà trường cần đối xử công minh và trân
trọng riêng với những người dân trình báo hành vi vi
phạm đạo đức. Công việc và vị trí việc làm
của tớ nên phải bảo vệ khi thiết yếu.
Nhà trường cũng phải đối xử công minh và
trân trọng riêng với những người dân dân có hành vi vi phạm
đạo đức.
Nhân viên phụ trách về tính chất chất chân
thật của nghiên cứu và phân tích và phân tích nỗ lực duy trì tính bí
mật của khắp khung hình tố cáo và bị tố cáo về
hành vi vi phạm đạo đức nghiên cứu và phân tích và phân tích.
Nếu hành vi vi phạm đạo đức là hành vi có
tính chất tội phạm, hoặc hành vi vượt thẩm
quyền của trường thì nhân viên cấp dưới cấp dưới chịu trách
nhiệm về tính chất chất chân thực của nghiên cứu và phân tích và phân tích
tường trình vụ việc cho những cơ quan có
thẩm quyền xử lý và xử lý. (Department of Health and Human
Services Offices of Research Integrity,
.ori.dhhs.gov/multimedia/acrobat/mod_pro.p..
df).
Trân trọng người tham gia nghiên cứu và phân tích và phân tích
Nghiên cứu liên quan đến con người link với
những yếu tố lớn mà nhà nghiên cứu và phân tích và phân tích cần để ý quan tâm, đó là
trân trọng riêng với những người dân tham gia nghiên cứu và phân tích và phân tích, bảo
mật thông tin và sự riêng tư của người tham gia,
bảo vệ sự công minh, bảo vệ quyền lợi của người
tham gia. Nghiên cứu nên phải trân trọng và bảo
mật thông tin của người tham gia nghiên cứu và phân tích và phân tích.
Trân trọng con người (sự đồng thuận có ý thức)
Trân trọng người tham gia nghiên cứu và phân tích và phân tích phải được
đảm bảo bằng một văn bản đồng thuận có ý thức
(informed consent). Văn bản đồng thuận có ý thức
là một yếu tố đạo đức cơ bản trong nghiên cứu và phân tích và phân tích
khoa học liên quan đến con người (University of
Minnesota, 2003). Các nhà nghiên cứu và phân tích và phân tích không thể
thực thi nghiên cứu và phân tích và phân tích của tớ lúc không được sự
chấp thuận đồng ý đồng ý của người tham gia. Văn bản đồng
thuận có ý thức là bản chấp thuận đồng ý đồng ý của người tham
gia trong một nghiên cứu và phân tích và phân tích sau khi người tham gia Làm thế nào khi nghi ngờ một nhà khoa học có
hành vi vi phạm đạo đức nghiên cứu và phân tích và phân tích? DHHSOR
đề xuất kiến nghị kiến nghị 5 bước như sau:
 Một người nghi ngờ một nhà khoa học có
hành vi vi phạm đạo đức cần tường trình sự
việc với nhân viên cấp dưới cấp dưới phụ trách về tính chất chất
6 Journal of Science – 2022, Vol. 9 (1), 1 – 9 Part A: Social Sciences, Humanities and Education thông hiểu tường tận về tiềm năng, tiến trình, rủi
ro, quyền lợi và tính bảo mật thông tin thông tin của một nghiên cứu và phân tích và phân tích. cho những người dân dân tham gia thông tin này và chỉ khi người
tham gia đồng ý thì nhà nghiên cứu và phân tích và phân tích mới được
phép tiến hành nghiên cứu và phân tích và phân tích. Văn bản đồng thuận có ý thức tồn tại để đảm bảo
rằng toàn bộ những nghiên cứu và phân tích và phân tích liên quan đến đối tượng người dùng người tiêu dùng
nghiên cứu và phân tích và phân tích là con người phải được đảm bảo tham
gia một cách tự nguyện, không trở thành ép buộc tham
gia (University of Minnesota, 2003). Có ba yêu
cầu riêng với một văn bản đồng thuận có ý thức, đó
là phục vụ thông tin cho những người dân dân tham gia, đảm
bảo người tham gia hiểu thông tin, và đảm bảo sự
tự nguyện của người tham gia (National Institues
of Health Office of Human Subjects Research,
.206.102.88.10/ohsrsite/guidelines/belmont.
html). Trân trọng người tham gia (sự riêng tư và tính
bảo mật thông tin thông tin)
Bảo mật thông tin là một thành tố rất quan trọng
riêng với những nghiên cứu và phân tích và phân tích liên quan đến con người
(AREA, 2011). Nhà nghiên cứu và phân tích và phân tích được yêu cầu là
phải bảo vệ tính bảo mật thông tin thông tin của người tham gia và
thông tin người tham gia phục vụ. Thành tố đạo
đức này liên quan đến khái niệm sự riêng tư. Sự
riêng tư nói tới việc trấn áp sự tiếp cận thông
tin của người khác về một người rõ ràng. Quyền
của con người là hoàn toàn hoàn toàn có thể phục vụ hoặc không cung
cấp thông tin mà người ta muốn. Tôn trọng sự riêng tư
của người tham gia nghiên cứu và phân tích và phân tích là tâm điểm của
lối ứng xử nghiên cứu và phân tích và phân tích đạo đức. Các nhà nghiên
cứu nỗ lực đảm bảo sự riêng tư của người tham
gia nghiên cứu và phân tích và phân tích thông qua việc tích lũy thông tin
ẩn danh hoặc đảm bảo thông tin tích lũy được bảo
mật. Sự ẩn danh là cách tốt nhất để bảo vệ sự
riêng tư chính bới sự ẩn danh nghĩa là nhà nghiên
cứu không biết nhân dạng của người tham gia
(Johnson & Christensent, 2012). Sự bảo mật thông tin thông tin là
một phương tiện đi lại đi lại khác mà nhà nghiên cứu và phân tích và phân tích sử dụng
để bảo vệ sự riêng tư của người tham gia nghiên
cứu. Sự bảo mật thông tin thông tin, trong ngữ cảnh của một nghiên
cứu, nói tới một sự đồng ý với những nhà nghiên
cứu về những gì hoàn toàn hoàn toàn có thể được thực thi bằng thông
tin tích lũy được về một người tham gia nghiên
cứu. Điều này còn tồn tại nghĩa rằng nhân dạng của người
tham gia không được tiết lộ riêng với bất kỳ người
nào (AREA, 2011). Yêu cầu thứ nhất là thông tin phục vụ cho những người dân dân
tham gia nghiên cứu và phân tích và phân tích phải gồm có tiềm năng
nghiên cứu và phân tích và phân tích, tiến trình nghiên cứu và phân tích và phân tích, những rủi ro không mong muốn không mong ước và
quyền lợi của người tham gia nghiên cứu và phân tích và phân tích, tính bảo
mật của người tham gia nghiên cứu và phân tích và phân tích, quyền được
phục vụ thông tin liên quan đến nghiên cứu và phân tích và phân tích và
quyền được rút khỏi cuộc nghiên cứu và phân tích và phân tích (University
of Minnesota, 2003). Yêu cầu thứ hai là yếu tố lĩnh
hội. Sự lĩnh hội nghĩa là nhà nghiên cứu và phân tích và phân tích phải
làm cho thông tin dễ hiểu riêng với tất khắp khung hình
tham gia nghiên cứu và phân tích và phân tích. Điều này yên cầu nhà nghiên
cứu phải xem xét kĩ năng, trình độ và kĩ năng
ngôn từ rất rất khác nhau của những người dân dân tham gia
nghiên cứu và phân tích và phân tích. Yêu cầu thứ ba là yếu tố tự nguyện.
Người tham gia nghiên cứu và phân tích và phân tích phải thật sự tự nguyện
tham gia chứ không trở thành cưỡng ép tham gia vào
trong nghiên cứu và phân tích và phân tích. Sự chấp thuận đồng ý đồng ý trên cơ sở khá khá đầy đủ
thông tin của một người dân có đủ sức để nhận
được những thông tin thiết yếu, hiểu khá khá đầy đủ những
thông tin được phục vụ, tự bản thân đưa ra quyết
định tham gia mà không trở thành ép buộc, dẫn dụ hoặc
dọa nạt. Văn bản đồng thuận có ý thức gồm có
những thông tin: tên đề tài nghiên cứu và phân tích và phân tích, tên chủ
nhiệm đề tài và những tập sự (nếu có), cơ quan
thực thi, số điện thoại liên hệ, thời hạn thực
hiện đề tài và thời hạn người tham gia liên quan
đến đề tài, tiềm năng nghiên cứu và phân tích và phân tích, mẫu nghiên cứu và phân tích và phân tích,
công cụ nghiên cứu và phân tích và phân tích, rủi ro không mong muốn không mong ước tiềm ẩn tiềm ẩn và quyền lợi của người
tham gia nghiên cứu và phân tích và phân tích, tính bảo mật thông tin thông tin của thông tin
người tham gia phục vụ, địa chỉ liên hệ khi có
vướng mắc. Chỉ lúc nào nhà nghiên cứu và phân tích và phân tích phục vụ 3. HỘI ĐỒNG XÉT ĐỊNH CHẾ HOẶC ỦY
BAN ĐẠO ĐỨC
Yêu cầu mang tính chất chất chất chất pháp lý riêng với những nghiên
cứu liên quan đến con người phải được thẩm tra
bởi Ủy ban đạo đức. Ủy ban đạo đức (Ethics
Committee) được xây dựng ở những trường ĐH
và phải có chủ trương đảm bảo để bảo vệ những
rủi ro không mong muốn không mong ước tiềm ẩn tiềm ẩn, rủi ro không mong muốn không mong ước trong nghiên cứu và phân tích và phân tích liên quan đến
con người (Johnson & Christensen, 2012). Nếu
một trường ĐH có ủy ban này thì toàn bộ những đề
cương nghiên cứu và phân tích và phân tích liên quan đến con người đều
phải đệ trình cho ủy ban này để xác lập nghiên
7 Journal of Science – 2022, Vol. 9 (1), 1 – 9 Part A: Social Sciences, Humanities and Education  Để bảo vệ quyền của nhà nghiên cứu và phân tích và phân tích khi
thực thi cuộc khảo sát hợp pháp cũng như
nổi tiếng của trường ĐH trong lĩnh
vực nghiên cứu và phân tích và phân tích.
 Để giảm thiểu những không thận trọng của thành viên
nhà nghiên cứu và phân tích và phân tích, trường ĐH và những cộng
sự tham gia nghiên cứu và phân tích và phân tích.
 Để tạo Đk cho nhà nghiên cứu và phân tích và phân tích xuất
bản kết quả nghiên cứu và phân tích và phân tích của tớ. cứu có tạo ra những rủi ro không mong muốn không mong ước cho những người dân dân tham gia hay
không. Trong quy trình thẩm tra đề cương nghiên
cứu, những thành viên của ủy ban đạo đức được yêu
cầu ra những phán quyết liên quan đến việc thích hợp
về mặt đạo đức của đề cương nghiên cứu và phân tích và phân tích và đảm
nói rằng đề cương nghiên cứu và phân tích và phân tích đã được lý giải
cho những người dân dân tham gia nghiên cứu và phân tích và phân tích, và rằng không hề
bất kỳ một rủi ro không mong muốn không mong ước tiềm ẩn tiềm ẩn tổn thương nào riêng với những người dân
tham gia. Để làm những quyết định hành động hành vi này, những thành
viên của Ủy ban đạo đức phải có đủ những
thông tin về cuộc nghiên cứu và phân tích và phân tích. Điều này còn tồn tại nghĩa
rằng nhà nghiên cứu và phân tích và phân tích phải đệ trình đề cương
nghiên cứu và phân tích và phân tích hoàn hảo nhất nhất cho Ủy ban đạo đức. (Johnson & Christensen, 2012).
Một đề cương nghiên cứu và phân tích và phân tích đệ trình cho Ủy ban đạo
đức nên phải có những thông tin: Tên đề cương, nhà
nghiên cứu và phân tích và phân tích chính, đồng nghiên cứu và phân tích và phân tích (nếu có), bối
cảnh nghiên cứu và phân tích và phân tích, tiềm năng nghiên cứu và phân tích và phân tích, phương
pháp nghiên cứu và phân tích và phân tích, người tham gia nghiên cứu và phân tích và phân tích, thiết
kế nghiên cứu và phân tích và phân tích, công cụ nghiên cứu và phân tích và phân tích, phương pháp
phân tích tài liệu, tiến trình nghiên cứu và phân tích và phân tích, quyền lợi
tiềm năng, những rủi ro không mong muốn không mong ước, và tính bảo mật thông tin thông tin. Một khi đề cương nghiên cứu và phân tích và phân tích đã được đệ trình,
những nhân viên cấp dưới cấp dưới quản trị và vận hành thuộc Ủy ban đạo đức
quyết định hành động hành vi đề cương này còn tồn tại nên phải thẩm tra bởi
toàn bộ những thành viên của ủy ban hay là không. Có ba
dạng thẩm tra mà Ủy ban đạo đức quyết định hành động hành vi đối
với một đề cương nghiên cứu và phân tích và phân tích. Dạng thứ nhất là
thẩm tra miễn trừ. Những nghiên cứu và phân tích và phân tích miễn trừ là
những nghiên cứu và phân tích và phân tích đã cho toàn bộ toàn bộ chúng ta biết không hề bất kỳ một
nguy hại rủi ro không mong muốn không mong ước nào được tìm thấy riêng với những người dân
tham gia và nghiên cứu và phân tích và phân tích này tránh việc phải thẩm
tra bởi toàn bộ những thành viên của Ủy ban đạo đức.
Dạng thứ hai là thẩm tra rút gọn. Thẩm tra rút gọn
là một tiến trình ở đó một nghiên cứu và phân tích và phân tích được thẩm
tra nhanh bởi một vài thành viên của Ủy ban đạo
đức. Những nghiên cứu và phân tích và phân tích được xác lập là thẩm tra
rút gọn liên quan đến những rủi ro không mong muốn không mong ước nhưng ở tại mức
tối thiểu. Dạng thứ ba là thẩm tra toàn hội đồng
hay thẩm tra bởi toàn bộ những thành viên của hội
đồng. Những nghiên cứu và phân tích và phân tích khi được thẩm tra bởi
dạng này thường đã cho toàn bộ toàn bộ chúng ta biết có nhiều rủi ro không mong muốn không mong ước liên
quan đến người tham gia nghiên cứu và phân tích và phân tích. 4. KẾT LUẬN
Đạo đức nghiên cứu và phân tích và phân tích có vai trò tối quan trọng đối
với toàn bộ những người dân dân thực thi những dự án công trình bất Động sản khu công trình xây dựng bất Động sản Nhà Đất nghiên
cứu hoặc sử dụng và ứng dụng những kết quả từ
những nhận định nghiên cứu và phân tích và phân tích vì bất kỳ một nghiên
cứu nào thì cũng nhằm mục đích mục tiêu phục vụ hiệp hội và xã hội.
Đạo đức nghiên cứu và phân tích và phân tích có hiệu suất cao bảo vệ quyền
và quyền lợi của người tham gia trong dự án công trình bất Động sản khu công trình xây dựng bất Động sản Nhà Đất nghiên
cứu; gìn giữ những giá trị của hiệp hội; mang
lại quyền lợi cho những người dân dân liên quan và cộng
đồng bằng những giá trị nghiên cứu và phân tích và phân tích có chất lượng
nhất; thực thi trách nhiệm của thành viên nhà
nghiên cứu và phân tích và phân tích riêng với xã hội (Johnson &
Christensen, 2012). Do vậy, đạo đức nghiên cứu và phân tích và phân tích
có vai trò đặc biệt quan trọng quan trọng quan trọng trong việc ngăn
chặn những nghiên cứu và phân tích và phân tích thiếu trang trọng, vô trách
nhiệm đồng thời hạn chế tối đa những nguy hại
tiềm ẩn cho những người dân dân tham gia trong nghiên cứu và phân tích và phân tích. Để
sẽ là một nghiên cứu và phân tích và phân tích có chuẩn mực đạo
đức cao thì toàn bộ những quy trình của một nghiên
cứu – từ quy trình thiết kế đề cương nghiên cứu và phân tích và phân tích
đến quy trình đệ trình kết quả nghiên cứu và phân tích và phân tích – cần
phải tuyệt đối trung thực. Một nghiên cứu và phân tích và phân tích phải
đảm bảo 4 nguyên tắc, đó là tính chân thực; trách
nhiệm học thuật, khoa học, và nghề nghiệp; tôn
trọng quyền, phẩm giá, và sự khác lạ của con
người; và trách nhiệm riêng với xã hội; và tuân thủ Khi Ủy ban đạo đức xét thấy một nghiên cứu và phân tích và phân tích cụ
thể không khiến nguy hại cho những người dân dân tham gia thì họ
sẽ cấp cho nhà nghiên cứu và phân tích và phân tích văn bản chấp thuận đồng ý đồng ý
đạo đức (ethical approval). Văn bản chấp thuận đồng ý đồng ý
đạo đức riêng với những nghiên cứu và phân tích và phân tích liên quan đến
con người nên phải có vì những nguyên nhân
sau:
 Để bảo vệ quyền và quyền lợi của người tham
gia và giảm thiểu những rủi ro không mong muốn không mong ước về mặt thể
chất và tinh thần của người tham gia trong
tiến trình nghiên cứu và phân tích và phân tích.
8 Journal of Science – 2022, Vol. 9 (1), 1 – 9 Part A: Social Sciences, Humanities and Education 6 chuẩn mực cơ bản, đó là thực thi quyền tác
giả, ngăn ngừa trình trạng đạo văn, bình duyệt
đồng đẳng, quản trị và vận hành tài liệu, ngăn ngừa sự vi phạm
đạo đức nghiên cứu và phân tích và phân tích, và trân trọng người tham gia
nghiên cứu và phân tích và phân tích. Từ những phân tích về vai trò của đạo
đức nghiên cứu và phân tích và phân tích, Ủy ban đạo đức ở những trường đại
học tại Việt Nam nhất thiết phải được xây dựng
nhằm mục đích mục tiêu tiềm năng đảm bảo những nghiên cứu và phân tích và phân tích
trang trọng có rất chất lượng, đồng thời ngăn
chặn những nghiên cứu và phân tích và phân tích cẩu thả có chất lượng
thấp. Johnson, B., & Christensen, L. (2012).
Educational
Research:
Quantitative,
Qualitative, and Mixed Approaches (2nd ed.).
Thousand Oaks: Sage Education, Inc.
Lawrence, P. A. (2003). The politics of
publication. Nature, 422(6929):259-261.
National Institutes of Health Office of Extramural
Research.
Truy
cập
từ:
://grants.nih.gov/grants/policy/data_sharin
g/data_sharing_faqs.htm TÀI LIỆU THAM KHẢO Northwestern University. Truy cập từ:
://.writing.nwu.edu/tips/plag.html American Educational Research Association
(AERA). (2011). Ethical standards of the
American Educational Research Association.
Educational Researcher, 21, 23-26. Shenton, A. K. (2004). Strategies for Ensuring
Trustworthiness in Qualitative Research
Projects. Education for Information, 22, 63-75.
The Office of Scientific and Technology Policy.
Truy
cập
từ:
://.ostp.gov/html/001207_3.html British Educational Research Asociation. (2004).
Revised Ethical guidelines for Educational
Research.
Truy
cập
từ:
://www2.le.ac.uk/institution/committees/r
esearch-ethics/resources-andlinks/EDUCATIONALRESEARCH.pdf The Online Resource for Instruction in
Responsible Conduct of Research website
(hosted by the University of California). Truy
cập từ: ://rcr.ucsd.edu/data.htm Department of Health and Human Services
Offices of Research Integrity. Truy cập từ:
.ori.dhhs.gov/multimedia/acrobat/mod_pr
oc.pdf
Indiana
University.
Truy
cập
://campuslife.indiana.edu/Code/ University of Minnesota Office of the Vice
President for Research website (curriculum on
authorship written by Mark Dworkin). Truy
cập từ: .research.umn.edu/curriculum từ: University of Minnesota. (2003). A guide to
research
ethics.
Truy
cập
từ
://.ahc.umn.edu/img/assets/26104/Re
search_Ethics.pdf International Committee of Medical Journal
Editors. Truy cập từ: .icmje.org
Jefferson, T., Wagner, E., & Davidoff, F. (2002).
Measuring the Quality of Editorial Peer
Review. JAMA, 2002, 287:2786-2790. 9

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Chia Sẻ Link Download Ba nguyên tắc cơ bản của đạo đức trong nghiên cứu và phân tích và phân tích khoa học miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Ba nguyên tắc cơ bản của đạo đức trong nghiên cứu và phân tích và phân tích khoa học tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Ba nguyên tắc cơ bản của đạo đức trong nghiên cứu và phân tích và phân tích khoa học miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Ba nguyên tắc cơ bản của đạo đức trong nghiên cứu và phân tích và phân tích khoa học
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Ba nguyên tắc cơ bản của đạo đức trong nghiên cứu và phân tích và phân tích khoa học vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#nguyên #tắc #cơ #bản #của #đạo #đức #trong #nghiên #cứu #khoa #học

4407

Review Ba nguyên tắc cơ bản của đạo đức trong nghiên cứu và phân tích khoa học Mới nhất ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Ba nguyên tắc cơ bản của đạo đức trong nghiên cứu và phân tích khoa học Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Ba nguyên tắc cơ bản của đạo đức trong nghiên cứu và phân tích khoa học Mới nhất miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Ba nguyên tắc cơ bản của đạo đức trong nghiên cứu và phân tích khoa học Mới nhất Free.

Thảo Luận vướng mắc về Ba nguyên tắc cơ bản của đạo đức trong nghiên cứu và phân tích khoa học Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Ba nguyên tắc cơ bản của đạo đức trong nghiên cứu và phân tích khoa học Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#nguyên #tắc #cơ #bản #của #đạo #đức #trong #nghiên #cứu #khoa #học #Mới #nhất